Χρονοδιάγραμμα Σεμιναρίων

Σεπτέμβριος 2023
11Σεπ

Δευ 11/09/2023 - Τρι 03/10/2023 9:00 -  3:45

109.02

ΑΘΗΝΑ

Μη Καταστροφικές Δοκιμές

25Σεπ

Δευ 25/09/2023 - Πεμ 28/09/2023 9:00 - 12:15

209.03

E-learning

Πληροφορική

25Σεπ

Δευ 25/09/2023 - Τρι 26/09/2023 9:00 -  1:15

103.06

E-learning

Βιομηχανική Ηλεκτρολογία

25Σεπ

Δευ 25/09/2023 - Δευ 02/10/2023 9:00 -  3:45

109.04

ΑΘΗΝΑ

Μη Καταστροφικές Δοκιμές

25Σεπ

Δευ 25/09/2023 - Τετ 27/09/2023 9:00 -  3:45

113.05

ΒΟΛΟΣ

Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού

25Σεπ

ΒΟΛΟΣ

Management

25Σεπ

Δευ 25/09/2023 - Παρ 29/09/2023 3:00 -  6:15

103.09

E-learning

Βιομηχανική Ηλεκτρολογία

26Σεπ

Τρι 26/09/2023 8:30 - 3:15

101.08

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ασφάλεια

26Σεπ

Τρι 26/09/2023 - Πεμ 28/09/2023 9:00 -  3:45

112.03

ΑΘΗΝΑ

Συγκολλήσεις

26Σεπ

Τρι 26/09/2023 - Πεμ 28/09/2023 9:00 -  3:45

112.04

ΑΘΗΝΑ

Συγκολλήσεις

26Σεπ

Τρι 26/09/2023 - Πεμ 28/09/2023 9:00 -  3:45

112.05

ΑΘΗΝΑ

Συγκολλήσεις

27Σεπ

Τετ 27/09/2023 - Παρ 29/09/2023 9:00 -  3:45

102.02

ΠΑΤΡΑ

Αυτοματισμοί

28Σεπ

Πεμ 28/09/2023 - Παρ 29/09/2023 8:30 -  3:15

201.03

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Logistics

29Σεπ

Παρ 29/09/2023 9:00 - 3:45

112.02

ΑΘΗΝΑ

Συγκολλήσεις

29Σεπ

ΠΑΤΡΑ

Ασφάλεια

Οκτώβριος 2023
02Οκτ

Δευ 02/10/2023 - Πεμ 05/10/2023 8:30 - 11:45

210.06

E-learning

Ποιότητα και Βελτίωση Διεργασιών

02Οκτ

ΠΑΤΡΑ

Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού

03Οκτ

Τρι 03/10/2023 - Πεμ 05/10/2023 8:30 -  3:15

112.03

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Συγκολλήσεις

03Οκτ

Τρι 03/10/2023 - Πεμ 05/10/2023 8:30 -  3:15

112.04

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Συγκολλήσεις

03Οκτ

Τρι 03/10/2023 - Πεμ 05/10/2023 8:30 -  3:15

112.05

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Συγκολλήσεις

03Οκτ

Τρι 03/10/2023 - Πεμ 05/10/2023 8:30 -  3:15

112.06

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Συγκολλήσεις

03Οκτ

Τρι 03/10/2023 - Πεμ 05/10/2023 8:30 -  3:15

112.07

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Συγκολλήσεις

03Οκτ

ΒΟΛΟΣ

Ασφάλεια

04Οκτ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ασφάλεια

05Οκτ

Πεμ 05/10/2023 - Παρ 06/10/2023 9:00 -  3:45

103.01

ΑΘΗΝΑ

Βιομηχανική Ηλεκτρολογία

05Οκτ

ΑΘΗΝΑ

Management

05Οκτ

Πεμ 05/10/2023 - Πεμ 12/10/2023 9:00 -  3:45

109.05

ΑΘΗΝΑ

Μη Καταστροφικές Δοκιμές

06Οκτ

ΒΟΛΟΣ

Ασφάλεια

09Οκτ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού

09Οκτ

Δευ 09/10/2023 - Τρι 10/10/2023 9:00 -  3:45

201.03

ΑΘΗΝΑ

Logistics

09Οκτ

Δευ 09/10/2023 - Παρ 13/10/2023 9:00 -  1:15

210.17

E-learning

Ποιότητα και Βελτίωση Διεργασιών

09Οκτ

Δευ 09/10/2023 - Τετ 11/10/2023 9:00 -  3:45

104.06

ΒΟΛΟΣ

Βιομηχανική Μηχανολογία

09Οκτ

ΠΑΤΡΑ

Βιομηχανική Ηλεκτρολογία

09Οκτ

Δευ 09/10/2023 - Πεμ 12/10/2023 4:00 -  7:15

104.03

ΒΟΛΟΣ

Βιομηχανική Μηχανολογία

10Οκτ

Τρι 10/10/2023 - Πεμ 12/10/2023 9:00 -  3:45

103.08

ΑΘΗΝΑ

Βιομηχανική Ηλεκτρολογία

11Οκτ

Τετ 11/10/2023 - Πεμ 12/10/2023 9:00 -  3:45

101.09

ΠΑΤΡΑ

Ασφάλεια

11Οκτ

Τετ 11/10/2023 - Πεμ 12/10/2023 9:00 -  3:45

202.12

ΠΑΤΡΑ

Management

13Οκτ

ΑΘΗΝΑ

Ασφάλεια

16Οκτ

Δευ 16/10/2023 - Παρ 20/10/2023 12:00 -  4:15

103.07

E-learning

Βιομηχανική Ηλεκτρολογία

16Οκτ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Βιομηχανική Μηχανολογία

16Οκτ

Δευ 16/10/2023 - Τετ 18/10/2023 9:00 -  3:45

104.06

ΑΘΗΝΑ

Βιομηχανική Μηχανολογία

16Οκτ

Δευ 16/10/2023 - Τετ 18/10/2023 9:00 - 12:15

211.01

E-learning

Πωλήσεις

16Οκτ

Δευ 16/10/2023 - Τρι 17/10/2023 9:00 -  3:45

102.06

ΒΟΛΟΣ

Αυτοματισμοί

16Οκτ

ΠΑΤΡΑ

Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού

16Οκτ

Δευ 16/10/2023 - Παρ 20/10/2023 4:00 -  8:15

102.07

ΒΟΛΟΣ

Αυτοματισμοί

17Οκτ

Τρι 17/10/2023 - Παρ 20/10/2023 8:30 - 11:45

101.01

E-learning

Ασφάλεια

17Οκτ

ΒΟΛΟΣ

Ενέργεια - Φυσικό Αέριο - Περιβάλλον

17Οκτ

Τρι 17/10/2023 - Πεμ 19/10/2023 9:00 -  3:45

112.03

ΠΑΤΡΑ

Συγκολλήσεις

17Οκτ

Τρι 17/10/2023 - Πεμ 19/10/2023 9:00 -  3:45

112.04

ΠΑΤΡΑ

Συγκολλήσεις

17Οκτ

Τρι 17/10/2023 - Πεμ 19/10/2023 9:00 -  3:45

112.05

ΠΑΤΡΑ

Συγκολλήσεις

18Οκτ

Τετ 18/10/2023 - Παρ 20/10/2023 8:30 -  3:15

103.08

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Βιομηχανική Ηλεκτρολογία

18Οκτ

Τετ 18/10/2023 - Παρ 20/10/2023 8:30 -  3:15

103.10

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Βιομηχανική Ηλεκτρολογία

19Οκτ

ΑΘΗΝΑ

Βιομηχανική Μηχανολογία

20Οκτ

Παρ 20/10/2023 9:00 - 3:45

112.02

ΠΑΤΡΑ

Συγκολλήσεις

23Οκτ

Δευ 23/10/2023 - Τρι 24/10/2023 8:30 - 11:45

101.29

E-learning

Ασφάλεια

23Οκτ

Δευ 23/10/2023 - Τετ 25/10/2023 8:30 -  3:15

102.03

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αυτοματισμοί

23Οκτ

Δευ 23/10/2023 - Τρι 24/10/2023 8:30 -  3:15

104.02

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Βιομηχανική Μηχανολογία

23Οκτ

Δευ 23/10/2023 - Τετ 25/10/2023 9:00 -  3:45

113.05

ΑΘΗΝΑ

Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού

23Οκτ

Δευ 23/10/2023 - Παρ 27/10/2023 9:00 -  3:45

301.05

ΑΘΗΝΑ

Condition Monitoring

23Οκτ

Δευ 23/10/2023 - Τρι 24/10/2023 9:00 -  2:00

204.02

E-learning

Εισαγωγές - Εξαγωγές

24Οκτ

ΑΘΗΝΑ

Βιομηχανική Ηλεκτρολογία

24Οκτ

Τρι 24/10/2023 - Παρ 27/10/2023 4:00 -  7:15

101.09

ΒΟΛΟΣ

Ασφάλεια

25Οκτ

Τετ 25/10/2023 - Παρ 27/10/2023 9:00 -  3:45

102.02

ΒΟΛΟΣ

Αυτοματισμοί

26Οκτ

Πεμ 26/10/2023 - Παρ 27/10/2023 9:00 -  3:45

201.03

ΠΑΤΡΑ

Logistics

30Οκτ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Management

30Οκτ

Δευ 30/10/2023 - Τρι 31/10/2023 9:00 -  3:45

102.06

ΑΘΗΝΑ

Αυτοματισμοί

30Οκτ

Δευ 30/10/2023 - Πεμ 02/11/2023 9:00 - 12:15

107.10

E-learning

Ενέργεια - Φυσικό Αέριο - Περιβάλλον

30Οκτ

Δευ 30/10/2023 - Πεμ 02/11/2023 9:00 - 12:15

209.03

E-learning

Πληροφορική

30Οκτ

Δευ 30/10/2023 - Τρι 31/10/2023 9:00 -  3:45

104.03

ΑΘΗΝΑ

Βιομηχανική Μηχανολογία

30Οκτ

Δευ 30/10/2023 - Τετ 01/11/2023 9:00 -  3:45

113.05

ΒΟΛΟΣ

Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού

30Οκτ

ΒΟΛΟΣ

Βιομηχανική Ηλεκτρολογία

30Οκτ

ΠΑΤΡΑ

Ενέργεια - Φυσικό Αέριο - Περιβάλλον

30Οκτ

Δευ 30/10/2023 - Τετ 01/11/2023 9:00 -  3:45

104.06

ΠΑΤΡΑ

Βιομηχανική Μηχανολογία

30Οκτ

Δευ 30/10/2023 - Τρι 31/10/2023 10:00 -  1:15

103.06

E-learning

Βιομηχανική Ηλεκτρολογία

Νοέμβριος 2023
01Νοε

Τετ 01/11/2023 - Πεμ 02/11/2023 8:30 -  3:15

101.14

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ασφάλεια

01Νοε

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ασφάλεια

01Νοε

Τετ 01/11/2023 - Παρ 03/11/2023 9:00 -  3:45

102.14

ΑΘΗΝΑ

Αυτοματισμοί

01Νοε

ΑΘΗΝΑ

Ασφάλεια

01Νοε

ΠΑΤΡΑ

Ασφάλεια

02Νοε

Πεμ 02/11/2023 8:30 - 3:15

101.13

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ασφάλεια

02Νοε

Πεμ 02/11/2023 - Παρ 03/11/2023 9:00 -  3:45

201.03

ΒΟΛΟΣ

Logistics

06Νοε

Δευ 06/11/2023 - Τρι 07/11/2023 8:30 -  3:15

202.21

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Management

06Νοε

ΑΘΗΝΑ

Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού

06Νοε

ΑΘΗΝΑ

Management

06Νοε

Δευ 06/11/2023 - Πεμ 09/11/2023 9:00 - 12:15

107.09

E-learning

Ενέργεια - Φυσικό Αέριο - Περιβάλλον

06Νοε

Δευ 06/11/2023 - Πεμ 09/11/2023 9:00 - 12:15

113.04

E-learning

Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού

06Νοε

E-learning

Management

06Νοε

Δευ 06/11/2023 - Δευ 13/11/2023 9:00 -  3:45

109.08

ΑΘΗΝΑ

Μη Καταστροφικές Δοκιμές

06Νοε

Δευ 06/11/2023 - Τρι 28/11/2023 9:00 -  3:45

109.02

ΑΘΗΝΑ

Μη Καταστροφικές Δοκιμές

06Νοε

Δευ 06/11/2023 - Πεμ 09/11/2023 4:00 -  7:15

102.06

ΠΑΤΡΑ

Αυτοματισμοί

07Νοε

ΑΘΗΝΑ

Βιομηχανική Ηλεκτρολογία

07Νοε

ΒΟΛΟΣ

Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού

07Νοε

Τρι 07/11/2023 - Πεμ 09/11/2023 9:00 -  3:45

112.03

ΒΟΛΟΣ

Συγκολλήσεις

07Νοε

Τρι 07/11/2023 - Πεμ 09/11/2023 9:00 -  3:45

112.04

ΒΟΛΟΣ

Συγκολλήσεις

07Νοε

Τρι 07/11/2023 - Πεμ 09/11/2023 9:00 -  3:45

112.05

ΒΟΛΟΣ

Συγκολλήσεις

07Νοε

Τρι 07/11/2023 - Τετ 08/11/2023 9:00 -  3:45

113.01

ΒΟΛΟΣ

Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού

07Νοε

Τρι 07/11/2023 - Πεμ 09/11/2023 9:00 -  3:45

103.08

ΠΑΤΡΑ

Βιομηχανική Ηλεκτρολογία

08Νοε

Τετ 08/11/2023 - Παρ 10/11/2023 8:30 -  3:15

102.04

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αυτοματισμοί

08Νοε

Τετ 08/11/2023 - Παρ 10/11/2023 8:30 -  3:15

105.01

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Βιομηχανική Ψύξη

09Νοε

Πεμ 09/11/2023 - Παρ 10/11/2023 9:00 -  3:45

202.21

ΑΘΗΝΑ

Management

10Νοε

Παρ 10/11/2023 9:00 - 3:45

112.02

ΒΟΛΟΣ

Συγκολλήσεις

13Νοε

Δευ 13/11/2023 - Πεμ 16/11/2023 8:30 - 11:45

210.06

E-learning

Ποιότητα και Βελτίωση Διεργασιών

13Νοε

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Βιομηχανική Ηλεκτρολογία

13Νοε

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού

13Νοε

Δευ 13/11/2023 - Τετ 15/11/2023 8:30 -  3:15

102.08

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αυτοματισμοί

13Νοε

Δευ 13/11/2023 - Τρι 14/11/2023 9:00 -  3:45

201.03

ΑΘΗΝΑ

Logistics

13Νοε

Δευ 13/11/2023 - Τετ 15/11/2023 9:00 -  3:45

102.04

ΑΘΗΝΑ

Αυτοματισμοί

13Νοε

Δευ 13/11/2023 - Παρ 24/11/2023 9:00 - 12:15

210.13

E-learning

Ποιότητα και Βελτίωση Διεργασιών

13Νοε

ΒΟΛΟΣ

Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού

13Νοε

Δευ 13/11/2023 - Πεμ 16/11/2023 4:00 -  9:00

102.14

ΠΑΤΡΑ

Αυτοματισμοί

14Νοε

Τρι 14/11/2023 - Παρ 17/11/2023 8:30 - 11:45

103.09

E-learning

Βιομηχανική Ηλεκτρολογία

14Νοε

ΑΘΗΝΑ

Ενέργεια - Φυσικό Αέριο - Περιβάλλον

14Νοε

Τρι 14/11/2023 - Πεμ 16/11/2023 9:00 -  3:45

112.03

ΑΘΗΝΑ

Συγκολλήσεις

14Νοε

Τρι 14/11/2023 - Πεμ 16/11/2023 9:00 -  3:45

112.04

ΑΘΗΝΑ

Συγκολλήσεις

14Νοε

Τρι 14/11/2023 - Πεμ 16/11/2023 9:00 -  3:45

112.05

ΑΘΗΝΑ

Συγκολλήσεις

15Νοε

Τετ 15/11/2023 - Παρ 17/11/2023 8:30 -  3:15

104.06

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Βιομηχανική Μηχανολογία

15Νοε

ΒΟΛΟΣ

Ασφάλεια

17Νοε

Παρ 17/11/2023 9:00 - 3:45

112.02

ΑΘΗΝΑ

Συγκολλήσεις

20Νοε

Δευ 20/11/2023 - Τρι 21/11/2023 8:30 -  3:15

210.11

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ποιότητα και Βελτίωση Διεργασιών

20Νοε

Δευ 20/11/2023 - Παρ 24/11/2023 9:00 -  3:45

301.06

ΑΘΗΝΑ

Condition Monitoring

20Νοε

Δευ 20/11/2023 - Τετ 22/11/2023 9:00 -  3:45

104.06

ΑΘΗΝΑ

Βιομηχανική Μηχανολογία

20Νοε

Δευ 20/11/2023 - Τετ 22/11/2023 9:00 -  3:45

211.01

E-learning

Πωλήσεις

20Νοε

Δευ 20/11/2023 - Δευ 27/11/2023 9:00 -  3:45

109.04

ΒΟΛΟΣ

Μη Καταστροφικές Δοκιμές

20Νοε

Δευ 20/11/2023 - Τρι 21/11/2023 9:00 -  3:45

103.01

ΠΑΤΡΑ

Βιομηχανική Ηλεκτρολογία

20Νοε

ΠΑΤΡΑ

Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού

22Νοε

Τετ 22/11/2023 - Παρ 24/11/2023 8:30 -  3:15

113.07

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού

23Νοε

Πεμ 23/11/2023 - Παρ 24/11/2023 9:00 -  3:45

210.11

ΑΘΗΝΑ

Ποιότητα και Βελτίωση Διεργασιών

23Νοε

Πεμ 23/11/2023 - Παρ 24/11/2023 9:00 -  3:45

103.01

ΒΟΛΟΣ

Βιομηχανική Ηλεκτρολογία

23Νοε

Πεμ 23/11/2023 - Παρ 24/11/2023 9:00 -  3:45

202.12

ΒΟΛΟΣ

Management

27Νοε

Δευ 27/11/2023 - Τρι 28/11/2023 8:30 -  3:15

111.03

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Στοιχεία Μηχανών

27Νοε

Δευ 27/11/2023 - Τρι 28/11/2023 9:00 -  3:45

201.02

ΑΘΗΝΑ

Logistics

27Νοε

Δευ 27/11/2023 - Τρι 28/11/2023 9:00 -  2:00

204.02

E-learning

Εισαγωγές - Εξαγωγές

27Νοε

Δευ 27/11/2023 - Πεμ 30/11/2023 9:00 - 12:15

209.03

E-learning

Πληροφορική

27Νοε

ΒΟΛΟΣ

Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού

27Νοε

ΠΑΤΡΑ

Ασφάλεια

27Νοε

Δευ 27/11/2023 - Τρι 28/11/2023 9:00 -  3:45

113.01

ΠΑΤΡΑ

Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού

27Νοε

Δευ 27/11/2023 - Πεμ 30/11/2023 4:00 -  8:15

102.08

ΒΟΛΟΣ

Αυτοματισμοί

30Νοε

ΑΘΗΝΑ

Ασφάλεια

Δεκέμβριος 2023
04Δεκ

Δευ 04/12/2023 - Παρ 08/12/2023 12:00 -  4:15

103.07

E-learning

Βιομηχανική Ηλεκτρολογία

04Δεκ

Δευ 04/12/2023 - Τρι 05/12/2023 8:30 - 11:45

101.29

E-learning

Ασφάλεια

04Δεκ

Δευ 04/12/2023 - Τρι 05/12/2023 8:30 -  3:15

113.05

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού

04Δεκ

Δευ 04/12/2023 - Τρι 05/12/2023 9:00 -  3:45

113.01

ΑΘΗΝΑ

Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού

04Δεκ

Δευ 04/12/2023 - Δευ 11/12/2023 9:00 -  3:45

109.04

ΑΘΗΝΑ

Μη Καταστροφικές Δοκιμές

04Δεκ

ΠΑΤΡΑ

Management

05Δεκ

Τρι 05/12/2023 - Πεμ 07/12/2023 9:00 -  3:45

112.03

ΑΘΗΝΑ

Συγκολλήσεις

05Δεκ

Τρι 05/12/2023 - Πεμ 07/12/2023 9:00 -  3:45

112.04

ΑΘΗΝΑ

Συγκολλήσεις

05Δεκ

Τρι 05/12/2023 - Πεμ 07/12/2023 9:00 -  3:45

112.05

ΑΘΗΝΑ

Συγκολλήσεις

07Δεκ

Πεμ 07/12/2023 - Παρ 08/12/2023 8:30 -  3:15

101.16

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ασφάλεια

07Δεκ

Πεμ 07/12/2023 - Παρ 08/12/2023 9:00 -  3:45

102.06

ΒΟΛΟΣ

Αυτοματισμοί

08Δεκ

Παρ 08/12/2023 9:00 - 3:45

112.02

ΑΘΗΝΑ

Συγκολλήσεις

11Δεκ

Δευ 11/12/2023 - Πεμ 14/12/2023 8:30 - 11:45

103.09

E-learning

Βιομηχανική Ηλεκτρολογία

11Δεκ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Management

11Δεκ

ΑΘΗΝΑ

Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού

11Δεκ

Δευ 11/12/2023 - Τετ 13/12/2023 9:00 -  3:45

102.04

ΑΘΗΝΑ

Αυτοματισμοί

11Δεκ

Δευ 11/12/2023 - Τετ 13/12/2023 9:00 -  3:45

102.14

ΒΟΛΟΣ

Αυτοματισμοί

11Δεκ

Δευ 11/12/2023 - Τρι 12/12/2023 9:00 -  3:45

201.02

ΠΑΤΡΑ

Logistics

12Δεκ

Τρι 12/12/2023 - Πεμ 14/12/2023 9:00 -  3:45

103.08

ΒΟΛΟΣ

Βιομηχανική Ηλεκτρολογία

13Δεκ

Τετ 13/12/2023 - Πεμ 14/12/2023 8:30 -  3:15

102.09

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αυτοματισμοί

18Δεκ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού

18Δεκ

Δευ 18/12/2023 - Τρι 19/12/2023 9:00 -  3:45

111.03

ΑΘΗΝΑ

Στοιχεία Μηχανών

18Δεκ

E-learning

Management

18Δεκ

ΒΟΛΟΣ

Ασφάλεια

18Δεκ

ΒΟΛΟΣ

Management

18Δεκ

Δευ 18/12/2023 - Τρι 19/12/2023 10:00 -  1:15

103.06

E-learning

Βιομηχανική Ηλεκτρολογία

19Δεκ

Τρι 19/12/2023 - Τετ 20/12/2023 8:30 -  3:15

103.02

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Βιομηχανική Ηλεκτρολογία

Τρέχον Εξάμηνο Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δείτε τα προγραμματισμένα σεμινάρια για το τρέχον εξάμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ