Χρονοδιάγραμμα Σεμιναρίων

Οκτώβριος 2018
15Οκτ

ΠΑΤΡΑ

Ποιότητα και Βελτίωση Διεργασιών

15Οκτ

Δευ 15/10/2018 - Πεμ 18/10/2018

102.14 PLC-TIA PORTAL

ΒΟΛΟΣ

Αυτοματισμοί

15Οκτ

Δευ 15/10/2018 - Τετ 17/10/2018

104.03 Δίκτυα Ατμού

ΒΟΛΟΣ

Βιομηχανική Μηχανολογία

15Οκτ

ΒΟΛΟΣ

Βιομηχανική Ηλεκτρολογία

15Οκτ

Δευ 15/10/2018 - Τετ 17/10/2018

105.01 Εγκαταστάσεις Βιομηχανικής Ψύξης

ΒΟΛΟΣ

Βιομηχανική Ψύξη

15Οκτ

Δευ 15/10/2018 - Πεμ 18/10/2018

103.07 Υποσταθμοί Μέσης Τάσης - Συντήρηση

ΑΘΗΝΑ

Βιομηχανική Ηλεκτρολογία

15Οκτ

Δευ 15/10/2018 - Παρ 19/10/2018

109.05 Μαγνητικά Σωματίδια (MT)

ΑΘΗΝΑ

Μη Καταστροφικές Δοκιμές

15Οκτ

ΑΘΗΝΑ

Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού

15Οκτ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού

16Οκτ

Τρι 16/10/2018 - Πεμ 18/10/2018

113.01 Λίπανση Βιομηχανικού Εξοπλισμού

ΠΑΤΡΑ

Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού

17Οκτ

ΑΘΗΝΑ

Ασφάλεια

17Οκτ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Παραγωγή

17Οκτ

ΑΘΗΝΑ

Ποιότητα και Βελτίωση Διεργασιών

17Οκτ

Τετ 17/10/2018 - Τετ 24/10/2018

csma-patra CSMA

ΠΑΤΡΑ

Management

18Οκτ

Πεμ 18/10/2018 - Παρ 19/10/2018

203.05 Web Marketing και Επικοινωνία μέσω Social Media

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Marketing και Επικοινωνία

22Οκτ

Δευ 22/10/2018 - Τετ 24/10/2018

112.04 Συγκόλληση με τη Μέθοδο TIG

ΠΑΤΡΑ

Συγκολλήσεις

22Οκτ

Δευ 22/10/2018 - Τετ 24/10/2018

103.08 Σχεδίαση με Χρήση του ePLAN Electric

ΒΟΛΟΣ

Βιομηχανική Ηλεκτρολογία

22Οκτ

ΒΟΛΟΣ

Ασφάλεια

22Οκτ

Δευ 22/10/2018 - Πεμ 25/10/2018

102.08 PLC SIMATIC S7-300, Β’ Επίπεδο

ΒΟΛΟΣ

Αυτοματισμοί

22Οκτ

Δευ 22/10/2018 - Τετ 24/10/2018

104.06 Αντλίες και Επιλογή Αντλιών

ΑΘΗΝΑ

Βιομηχανική Μηχανολογία

22Οκτ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Βιομηχανική Μηχανολογία

22Οκτ

Δευ 22/10/2018 - Τρι 23/10/2018

210.16 Διοίκηση για τη Λιτή Επιχείρηση

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ποιότητα και Βελτίωση Διεργασιών

22Οκτ

Δευ 22/10/2018 - Τετ 24/10/2018

112.03 Συγκόλληση με Ηλεκτρόδιο Τήξεως MMA

ΠΑΤΡΑ

Συγκολλήσεις

23Οκτ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Βιομηχανική Ηλεκτρολογία

24Οκτ

Τετ 24/10/2018 - Πεμ 25/10/2018

111.03 Εφαρμογές Εδράνων Κύλισης (Ρουλεμάν)

ΒΟΛΟΣ

Στοιχεία Μηχανών

24Οκτ

Τετ 24/10/2018 - Πεμ 25/10/2018

101.02 Ασφάλεια Εργασιών σε Ύψη

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ασφάλεια

24Οκτ

Τετ 24/10/2018 - Πεμ 25/10/2018

213.02 Οικονομικά για Μη Οικονομικούς

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Χρηματοοικονομικά

25Οκτ

Πεμ 25/10/2018 - Παρ 26/10/2018

201.03 Οργάνωση και Διαχείριση Lean Αποθήκης

ΑΘΗΝΑ

Logistics

26Οκτ

Παρ 26/10/2018 - Σαβ 10/11/2018

202.05 Γραμματεία Διοίκησης

ΠΑΤΡΑ

Management

29Οκτ

ΠΑΤΡΑ

Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού

29Οκτ

ΠΑΤΡΑ

Management

29Οκτ

ΒΟΛΟΣ

Ενέργεια - Φυσικό Αέριο - Περιβάλλον

29Οκτ

Δευ 29/10/2018 - Τετ 31/10/2018

102.11 WinCC Flexible

ΒΟΛΟΣ

Αυτοματισμοί

29Οκτ

Δευ 29/10/2018 - Παρ 02/11/2018

210.13 Lean Six Sigma Yellow Belt-IASSC Certified

ΑΘΗΝΑ

Ποιότητα και Βελτίωση Διεργασιών

29Οκτ

ΑΘΗΝΑ

Βιομηχανική Μηχανολογία

29Οκτ

ΑΘΗΝΑ

Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού

29Οκτ

Δευ 29/10/2018 - Τετ 31/10/2018

103.08 Σχεδίαση με Χρήση του ePLAN Electric

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Βιομηχανική Ηλεκτρολογία

31Οκτ

ΠΑΤΡΑ

Βιομηχανική Ηλεκτρολογία

Νοέμβριος 2018
01Νοε

ΠΑΤΡΑ

Ασφάλεια

01Νοε

ΠΑΤΡΑ

Management

01Νοε

ΠΑΤΡΑ

Εργασιακά

01Νοε

ΑΘΗΝΑ

Εργασιακά

01Νοε

Πεμ 01/11/2018 - Παρ 02/11/2018

209.03 Υπολογιστικά Φύλλα (EXCEL)

ΑΘΗΝΑ

Πληροφορική

01Νοε

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ασφάλεια

01Νοε
05Νοε

Δευ 05/11/2018 - Τετ 07/11/2018

101.01 Aρχές Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας

ΠΑΤΡΑ

Ασφάλεια

05Νοε

ΠΑΤΡΑ

Βιομηχανική Ηλεκτρολογία

05Νοε

Δευ 05/11/2018 - Τετ 07/11/2018

110.02 Lean Manufacturing - Λιτή Παραγωγή

ΠΑΤΡΑ

Παραγωγή

05Νοε

Δευ 05/11/2018 - Τετ 07/11/2018

209.03 Υπολογιστικά Φύλλα (EXCEL)

ΠΑΤΡΑ

Πληροφορική

05Νοε

ΒΟΛΟΣ

Βιομηχανική Ηλεκτρολογία

05Νοε

ΒΟΛΟΣ

Ποιότητα και Βελτίωση Διεργασιών

05Νοε

Δευ 05/11/2018 - Τετ 07/11/2018

104.06 Αντλίες και Επιλογή Αντλιών

ΒΟΛΟΣ

Βιομηχανική Μηχανολογία

05Νοε

ΒΟΛΟΣ

Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού

05Νοε

Δευ 05/11/2018 - Τετ 07/11/2018

104.03 Δίκτυα Ατμού

ΑΘΗΝΑ

Βιομηχανική Μηχανολογία

05Νοε

Δευ 05/11/2018 - Πεμ 08/11/2018

102.08 PLC SIMATIC S7-300, Β’ Επίπεδο

ΑΘΗΝΑ

Αυτοματισμοί

05Νοε

Δευ 05/11/2018 - Τετ 07/11/2018

102.02 Πνευματικοί Αυτοματισμοί

ΑΘΗΝΑ

Αυτοματισμοί

05Νοε

Δευ 05/11/2018 - Τρι 06/11/2018

202.17 In Focus: Conflict Management & Communications

ΑΘΗΝΑ

Management

05Νοε

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ασφάλεια

05Νοε

Δευ 05/11/2018 - Τρι 06/11/2018

111.03 Εφαρμογές Εδράνων Κύλισης (Ρουλεμάν)

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Στοιχεία Μηχανών

05Νοε

Δευ 05/11/2018 - Τρι 06/11/2018

203.03 Εξαγωγικό Marketing και Επικοινωνία

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Marketing και Επικοινωνία

07Νοε

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού

07Νοε

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Management

09Νοε

Παρ 09/11/2018

112.01 Οξυγονοκοπή

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Συγκολλήσεις

12Νοε

Δευ 12/11/2018 - Πεμ 15/11/2018

103.07 Υποσταθμοί Μέσης Τάσης - Συντήρηση

ΒΟΛΟΣ

Βιομηχανική Ηλεκτρολογία

12Νοε

Δευ 12/11/2018 - Τετ 14/11/2018

102.02 Πνευματικοί Αυτοματισμοί

ΒΟΛΟΣ

Αυτοματισμοί

12Νοε

Δευ 12/11/2018 - Τετ 14/11/2018

112.03 Συγκόλληση με Ηλεκτρόδιο Τήξεως MMA

ΠΑΤΡΑ

Συγκολλήσεις

12Νοε

ΠΑΤΡΑ

Πληροφορική

12Νοε

Δευ 12/11/2018 - Πεμ 15/11/2018

102.07 PLC SIMATIC S7-300, A’ Επίπεδο

ΠΑΤΡΑ

Αυτοματισμοί

12Νοε

Δευ 12/11/2018 - Παρ 16/11/2018

210.13 Lean Six Sigma Yellow Belt-IASSC Certified

ΠΑΤΡΑ

Ποιότητα και Βελτίωση Διεργασιών

12Νοε

Δευ 12/11/2018 - Πεμ 15/11/2018

201.03 Οργάνωση και Διαχείριση Lean Αποθήκης

ΒΟΛΟΣ

Logistics

12Νοε

Δευ 12/11/2018 - Τετ 14/11/2018

103.08 Σχεδίαση με Χρήση του ePLAN Electric

ΑΘΗΝΑ

Βιομηχανική Ηλεκτρολογία

12Νοε

ΑΘΗΝΑ

Ενέργεια - Φυσικό Αέριο - Περιβάλλον

12Νοε

Δευ 12/11/2018 - Τετ 14/11/2018

102.08 PLC SIMATIC S7-300, Β’ Επίπεδο

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αυτοματισμοί

12Νοε

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ποιότητα και Βελτίωση Διεργασιών

15Νοε

ΑΘΗΝΑ

Ποιότητα και Βελτίωση Διεργασιών

15Νοε

Πεμ 15/11/2018 - Παρ 16/11/2018

113.01 Λίπανση Βιομηχανικού Εξοπλισμού

ΑΘΗΝΑ

Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού

15Νοε

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ποιότητα και Βελτίωση Διεργασιών

15Νοε

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού

16Νοε

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ασφάλεια

19Νοε

Δευ 19/11/2018 - Παρ 23/11/2018

209.08 Σχεδίαση με Χρήση του AUTOCAD 3D

ΠΑΤΡΑ

Πληροφορική

19Νοε

ΠΑΤΡΑ

Πωλήσεις

19Νοε

ΒΟΛΟΣ

Αυτοματισμοί

19Νοε

Δευ 19/11/2018 - Τετ 21/11/2018

105.03 Βιομηχανικός Κλιματισμός

ΒΟΛΟΣ

Βιομηχανική Ψύξη

19Νοε

Δευ 19/11/2018 - Πεμ 22/11/2018

203.05 Web Marketing και Επικοινωνία μέσω Social Media

ΒΟΛΟΣ

Marketing και Επικοινωνία

19Νοε

Δευ 19/11/2018 - Τετ 21/11/2018

304.07 CGMP Topics for Pharmaceutical Industries

ΑΘΗΝΑ

Pharmaceutical

19Νοε

Δευ 19/11/2018 - Παρ 23/11/2018

109.04 Διεισδυτικά Υγρά (PT)

ΑΘΗΝΑ

Μη Καταστροφικές Δοκιμές

19Νοε

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ποιότητα και Βελτίωση Διεργασιών

19Νοε

Δευ 19/11/2018 - Τετ 21/11/2018

110.02 Lean Manufacturing - Λιτή Παραγωγή

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Παραγωγή

20Νοε

Τρι 20/11/2018 - Τετ 21/11/2018

101.03 Ασφαλής Φόρτωση και Μεταφορά Φορτίων

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ασφάλεια

21Νοε

Τετ 21/11/2018 - Παρ 23/11/2018

112.03 Συγκόλληση με Ηλεκτρόδιο Τήξεως MMA

ΑΘΗΝΑ

Συγκολλήσεις

21Νοε

Τετ 21/11/2018 - Παρ 23/11/2018

112.04 Συγκόλληση με τη Μέθοδο TIG

ΑΘΗΝΑ

Συγκολλήσεις

22Νοε

Πεμ 22/11/2018 - Παρ 23/11/2018

113.01 Λίπανση Βιομηχανικού Εξοπλισμού

ΒΟΛΟΣ

Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού

22Νοε

Πεμ 22/11/2018 - Παρ 23/11/2018

304.09 Process & Cleaning Validation

ΑΘΗΝΑ

Pharmaceutical

22Νοε

Πεμ 22/11/2018 - Παρ 23/11/2018

202.04 MS Project

ΑΘΗΝΑ

Management

26Νοε

Δευ 26/11/2018 - Πεμ 29/11/2018

209.07 Σχεδίαση με Χρήση του AUTOCAD 2D

ΠΑΤΡΑ

Πληροφορική

26Νοε

Δευ 26/11/2018 - Πεμ 29/11/2018

209.07 Σχεδίαση με Χρήση του AUTOCAD 2D

ΒΟΛΟΣ

Πληροφορική

26Νοε

Δευ 26/11/2018 - Πεμ 29/11/2018

102.07 PLC SIMATIC S7-300, A’ Επίπεδο

ΒΟΛΟΣ

Αυτοματισμοί

26Νοε

Δευ 26/11/2018 - Πεμ 29/11/2018

104.03 Δίκτυα Ατμού

ΒΟΛΟΣ

Βιομηχανική Μηχανολογία

26Νοε

Δευ 26/11/2018 - Τρι 27/11/2018

201.03 Οργάνωση και Διαχείριση Lean Αποθήκης

ΑΘΗΝΑ

Logistics

26Νοε

Δευ 26/11/2018 - Παρ 30/11/2018

301.05 Vibration Analysis Category 1

ΑΘΗΝΑ

Condition Monitoring

26Νοε

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Logistics

27Νοε

ΑΘΗΝΑ

Management

28Νοε

Τετ 28/11/2018 - Παρ 30/11/2018

105.01 Εγκαταστάσεις Βιομηχανικής Ψύξης

ΑΘΗΝΑ

Βιομηχανική Ψύξη

28Νοε

Τετ 28/11/2018 - Παρ 30/11/2018

104.01 Μηχανολογικό Σχέδιο

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Βιομηχανική Μηχανολογία

28Νοε

Τετ 28/11/2018 - Παρ 30/11/2018

105.01 Εγκαταστάσεις Βιομηχανικής Ψύξης

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Βιομηχανική Ψύξη

28Νοε

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού

30Νοε

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ασφάλεια

Δεκέμβριος 2018
03Δεκ

Δευ 03/12/2018 - Τετ 05/12/2018

209.03 Υπολογιστικά Φύλλα (EXCEL)

ΒΟΛΟΣ

Πληροφορική

03Δεκ

Δευ 03/12/2018 - Παρ 07/12/2018

212.01 Το Επάγγελμα του Receptionist

ΠΑΤΡΑ

Τουριστικά Επαγγέλματα

03Δεκ

Δευ 03/12/2018 - Πεμ 06/12/2018

102.08 PLC SIMATIC S7-300, Β’ Επίπεδο

ΠΑΤΡΑ

Αυτοματισμοί

03Δεκ

Δευ 03/12/2018 - Πεμ 06/12/2018

102.14 PLC-TIA PORTAL

ΠΑΤΡΑ

Αυτοματισμοί

03Δεκ

Δευ 03/12/2018 - Πεμ 06/12/2018

105.01 Εγκαταστάσεις Βιομηχανικής Ψύξης

ΠΑΤΡΑ

Βιομηχανική Ψύξη

03Δεκ

Δευ 03/12/2018 - Παρ 07/12/2018

208.01 Business English

ΠΑΤΡΑ

Ξένες Γλώσσες

03Δεκ

ΠΑΤΡΑ

Ποιότητα και Βελτίωση Διεργασιών

03Δεκ

ΒΟΛΟΣ

Management

03Δεκ

Δευ 03/12/2018 - Παρ 07/12/2018

210.14 Lean Six Sigma Green Belt-IASSC Certified

ΑΘΗΝΑ

Ποιότητα και Βελτίωση Διεργασιών

03Δεκ

Δευ 03/12/2018 - Τρι 04/12/2018

111.03 Εφαρμογές Εδράνων Κύλισης (Ρουλεμάν)

ΑΘΗΝΑ

Στοιχεία Μηχανών

03Δεκ

ΑΘΗΝΑ

Ασφάλεια

03Δεκ

Δευ 03/12/2018 - Τετ 05/12/2018

103.10 ePLAN Electric P8 Advanced

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Βιομηχανική Ηλεκτρολογία

03Δεκ

Δευ 03/12/2018 - Παρ 07/12/2018

210.13 Lean Six Sigma Yellow Belt-IASSC Certified

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ποιότητα και Βελτίωση Διεργασιών

03Δεκ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Management

03Δεκ

Δευ 03/12/2018 - Παρ 07/12/2018

cte-patra CTE

ΠΑΤΡΑ

Τουριστικά Επαγγέλματα

04Δεκ

Τρι 04/12/2018 - Πεμ 06/12/2018

203.05 Web Marketing και Επικοινωνία μέσω Social Media

ΑΘΗΝΑ

Marketing και Επικοινωνία

05Δεκ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού

06Δεκ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αυτοματισμοί

10Δεκ

Δευ 10/12/2018 - Τρι 11/12/2018

203.05 Web Marketing και Επικοινωνία μέσω Social Media

ΠΑΤΡΑ

Marketing και Επικοινωνία

10Δεκ

ΠΑΤΡΑ

Παραγωγή

10Δεκ

Δευ 10/12/2018 - Τετ 12/12/2018

113.01 Λίπανση Βιομηχανικού Εξοπλισμού

ΠΑΤΡΑ

Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού

10Δεκ

Δευ 10/12/2018 - Τετ 12/12/2018

201.03 Οργάνωση και Διαχείριση Lean Αποθήκης

ΠΑΤΡΑ

Logistics

10Δεκ

ΠΑΤΡΑ

Management

10Δεκ

Δευ 10/12/2018 - Τρι 11/12/2018

202.17 In Focus: Conflict Management & Communications

ΒΟΛΟΣ

Management

10Δεκ

Δευ 10/12/2018 - Πεμ 13/12/2018

112.03 Συγκόλληση με Ηλεκτρόδιο Τήξεως MMA

ΒΟΛΟΣ

Συγκολλήσεις

10Δεκ

Δευ 10/12/2018 - Πεμ 13/12/2018

112.04 Συγκόλληση με τη Μέθοδο TIG

ΒΟΛΟΣ

Συγκολλήσεις

10Δεκ

Δευ 10/12/2018 - Πεμ 13/12/2018

112.05 Συγκόλληση με τη Μέθοδο MIG

ΒΟΛΟΣ

Συγκολλήσεις

10Δεκ

ΑΘΗΝΑ

Αυτοματισμοί

10Δεκ

Δευ 10/12/2018 - Παρ 14/12/2018

109.08 Οπτικός Έλεγχος (VT)

ΑΘΗΝΑ

Μη Καταστροφικές Δοκιμές

10Δεκ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Βιομηχανική Ηλεκτρολογία

10Δεκ

Δευ 10/12/2018 - Τρι 11/12/2018

211.03 Key Account Management

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Πωλήσεις

10Δεκ

Δευ 10/12/2018 - Τετ 12/12/2018

113.02 Τεχνολογία και Συντήρηση Αντλιών

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού

12Δεκ

ΑΘΗΝΑ

Βιομηχανική Ηλεκτρολογία

12Δεκ

Τετ 12/12/2018 - Παρ 14/12/2018

102.11 WinCC Flexible

ΑΘΗΝΑ

Αυτοματισμοί

13Δεκ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ασφάλεια

13Δεκ

Πεμ 13/12/2018 - Παρ 14/12/2018

204.02 Εξαγωγικό Εμπόριο - INCOTERMS

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Εισαγωγές - Εξαγωγές

17Δεκ

Δευ 17/12/2018 - Τετ 19/12/2018

105.01 Εγκαταστάσεις Βιομηχανικής Ψύξης

ΒΟΛΟΣ

Βιομηχανική Ψύξη

17Δεκ

Δευ 17/12/2018 - Πεμ 20/12/2018

102.14 PLC-TIA PORTAL

ΒΟΛΟΣ

Αυτοματισμοί

17Δεκ

ΑΘΗΝΑ

Ενέργεια - Φυσικό Αέριο - Περιβάλλον

17Δεκ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Βιομηχανική Ηλεκτρολογία

18Δεκ

ΑΘΗΝΑ

Εργασιακά

18Δεκ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αυτοματισμοί

18Δεκ

Τρι 18/12/2018 - Τετ 19/12/2018

202.20 Communication & Executive Coaching

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Management

19Δεκ

Τετ 19/12/2018 - Πεμ 20/12/2018

209.03 Υπολογιστικά Φύλλα (EXCEL)

ΑΘΗΝΑ

Πληροφορική

Τρέχον Εξάμηνο Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δείτε τα προγραμματισμένα σεμινάρια για το τρέχον εξάμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ