Διαγνωστική Θερμογραφία Η-Μ Εγκαταστάσεων

Σε ποιους απευθύνεται

Σε όλους τους Ηλεκτρολόγους / Μηχανολόγους Μηχανικούς Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι., έμπειρους Τεχνικούς συντήρησης και κατασκευαστικών έργων. Προς όσους τώρα εκκινούν ή ήδη έχουν εμπειρία στη χρήση της τεχνολογίας διαγνωστικής θερμογραφίας, στις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις.

Σημείωση: Η γνώση χρήσης θερμογραφικής κάμερας είναι επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη.

Περιεχόμενα Σεμιναρίου

Βασική Θεωρία Θερμογραφίας - Υπέρυθρης Ακτινοβολίας

 • Το πείραμα του Χέρσελ - Ανακάλυψη των Υπερύθρων
 • Το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα
 • Φυσική Μετάδοσης Θερμότητας
 • Οι νόμοι συσχέτισης (IR) ακτινοβολίας με τη θερμοκρασία των σωμάτων
 • Τα ατμοσφαιρικά (IR) παράθυρα
 • Παράμετροι ικανότητας εκπομπής (IR) ακτινοβολίας των σωμάτων
 • Βασική συνολική εξίσωση θερμογραφικών (IR) μετρήσεων
 • 1ο Σύντομο τέστ

Οι Θερμογραφικές Κάμερες και Βασικοί Παράγοντες Επηρεασμού των Μετρήσεων

 • Παράμετροι/προδιαγραφές θερμογραφικών καμερών
 • Πρακτικά κριτήρια και όρια επιλογής
 • Η βασική έννοια της γεωμετρικής διακριτικότητας - Πως επηρεάζει τις μετρήσεις
 • Η έννοια του λόγου απόστασης προς μικρότερο αντικείμενο (D:S) μέτρησης
 • Η καθοριστική κρισιμότητα της εστίασης για τον θερμογράφο
 • Συμπεράσματα
 • 2ο Σύντομο τεστ

Πρακτική με τη θερμοκάμερα Irisys IR32DS / άλλες μηχανές

 • Θέση σε λειτουργία και βασικές ρυθμίσεις
 • Η έννοια του ύψους και εύρους λειτουργίας (level & span)
 • Η αντιστοίχηση των χρωμάτων παλέττας σε θερμοκρασίες
 • Επιλέγοντας την κατάλληλη απόσταση και γωνία λήψης
 • Πειραματισμός με την ακρίβεια εστίασης
 • Ανάκληση, επεξεργασία και ερμηνεία εικόνων

Ο Θερμογραφικός Έλεγχος / Επιθεώρηση Ασφαλείας Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων

 • Στόχοι και εξέλιξη μεθοδολογίας συντήρησης
 • Καθοριστικά πλεονεκτήματα από τη χρήση διαγνωστικής θερμογραφίας
 • Περιοχές εφαρμογής του θερμογραφικού ελέγχου
 • Γιατί θερμογραφικός έλεγχος ηλεκτρολογικών εγκ/σεων
 • Βασικές προϋποθέσεις για αξιόπιστο θερμογραφικό έλεγχο
 • Πώς ορίζεται και που αναγνωρίζεται το σφάλμα λειτουργίας
 • Περιπτώσεις εφαρμογών (case studies) και Αξιολόγηση Επικινδυνότητας Λειτουργίας, από την Ελληνική Βιομηχανία: Υποσταθμοί ,MCC’s, Πίνακες Φωτισμού, Καλώδια
 • 3ο Σύντομο τεστ

Θερμογραφικός Έλεγχος / Επιθεώρηση Ασφαλείας Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων

 • Βασικοί στρατηγικοί λόγοι για τη Θερμογραφική επιθεώρηση Μηχανολογικού Εξοπλισμού
 • Προϋποθέσεις / απαραίτητες συνθήκες για τη διασφάλιση αξιόπιστου ελέγχου
 • Περιπτώσεις εφαρμογών σε περιστρεφόμενο εξοπλισμό: κινητήρες/αντλίες/εξαρτήματα σύζευξης (κόμπλερ)
 • Περιπτώσεις εφαρμογών σε πυρίμαχα τοιχώματα: λέβητες / συστήματα συμπαραγωγής
 • Κλιμάκωση σφαλμάτων στις Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις
 • Αρχές Ενεργής Θερμογραφίας - έλεγχος παραγωγής φωτοβολταϊκών συστημάτων
 • (Lock-In Thermography)
 • 4ο Σύντομο τεστ

Πρακτική με το λογισμικό θερμικής επεξεργασίας

 • Ασφάλεια δεδομένων
 • Διαμόρφωση αποθήκευσης ραδιομετρικών και οπτικών δεδομένων
 • Περιγραφή Εργαλείων θερμικής ανάλυσης (σημεία, περιοχές, προφίλ, ισόθερμες)
 • Μεθοδολογία χρησιμοποίησης εργαλείων, ανά εφαρμογή
 • Τεκμηριωμένη παρουσίαση σφαλμάτων εγκαταστάσεων στη Διοίκηση

Περιγραφή Επιτυχημένου Τεχνικο-Οικονομικά Συστήματος Θερμογραφικού Ελέγχου

 • Η προετοιμασία καταλόγου ελέγχου εξοπλισμού - Σχεδιασμός διαδρομών
 • Εμπλεκόμενοι και καθήκοντά τους στην επιθεώρηση
 • Τι προηγείται και τι πρέπει να γίνεται στη διάρκεια της επιθεώρησης
 • Μεθοδολογία τεκμηρίωσης και ασφάλειας δεδομένων μετρήσεων
 • Τι (κατ΄ελάχιστον) περιλαμβάνει η επαγγελματική (IR) αναφορά
 • Κριτήρια αντικειμενικής αξιολόγησης επικινδυνότητας λειτουργίας
 • Η διορθωτική ενέργεια αποκατάστασης σφάλματος - πως τεκμηριώνεται
 • 5ο Σύντομο τεστ

Πληροφορίες Σεμιναρίου

Κωδικός 113.07
Τίτλος Διαγνωστική Θερμογραφία Η-Μ Εγκαταστάσεων
Διάρκεια (Δ.Ω.) 24

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το σεμινάριο συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Φόρμα Επικοινωνίας

Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δεν υπάρχει προγραμματισμένο σεμινάριο για το τρέχον εξάμηνο.

Δείτε όλα τα σεμινάρια της κατηγορίας Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού

Τρέχον Εξάμηνο Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δείτε τα προγραμματισμένα σεμινάρια για το τρέχον εξάμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ