Τεχνολογία Πεπιεσμένου Αέρα: Συντήρηση και Ενεργειακή Διαχείριση

Σκοπός

Η εκπαίδευση των στελεχών της σύγχρονης Ελληνικής παραγωγικής επιχείρησης (βιοτεχνία, βιομηχανία, νοσοκομεία) σχετικά με την Τεχνολογία των Συστημάτων Πεπιεσμένου Αέρα και την εκτέλεση μιας Ορθολογικής Συντήρησης.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε τεχνικά στελέχη όλων των βαθμίδων (ηλεκτρολόγοι, μηχανικοί, τεχνολόγοι, μηχανολόγοι) και γενικά σε στελέχη που έχουν στη δικαιοδοσία τους τα Συστήματα Πεπιεσμένου Αέρα (Utilities) κάθε είδους παραγωγικής επιχείρησης.

Περιεχόμενα Σεμιναρίου

Αεροστάσιο

 • Τύποι Αεροσυμπιεστών & Αρχή λειτουργίας
 • Τύποι Ξηραντών & Αρχή λειτουργίας
 • Φίλτρα Γραμμής και Επεξεργασίας
 • Ορθολογικός Σχεδιασμός Αεροστασίου
 • Αρχές Αποτελεσματικής Συντήρησης
 • (Tips & Tricks) - Πρακτικά παραδείγματα


Δίκτυο & Καταναλωτές

 • Περί ορθολογικού σχεδιασμού των κυκλωμάτων
 • Προδιαγραφές και ποιότητα πεπιεσμένου αέρα κατά ISO 8753-1
 • Απώλειες και κόστος διαρροών
 • Ειδικοί έλεγχοι-Μετρήσεις
 • (Tips & Tricks) - Πρακτικά παραδείγματα


Ενεργειακή Διαχείριση & Ειδικές Μετρήσεις

 • Δείκτες Ενεργειακής Αποδοτικότητας
 • Στοιχεία επιβάρυνσης της κατανάλωσης του Πεπιεσμένου Αέρα
 • Σενάρια σωστών σεναρίων καλής διαχείρισης και πρακτικών
 • (Tips & Tricks) - Πρακτικά παραδείγματα


Η δύναμη τους εποπτικού ελέγχου - SCADA

 • Σύγχρονα Συστήματα Εποπτείας και Παρακολούθησης
 • Αισθητήρια και ειδικές μετρήσεις
 • Μετρήσεις Αποδοτικότητας
 • (Tips & Tricks) - Πρακτικά παραδείγματα

Πληροφορίες Σεμιναρίου

Κωδικός 113.09
Τίτλος Τεχνολογία Πεπιεσμένου Αέρα: Συντήρηση και Ενεργειακή Διαχείριση
Διάρκεια (Δ.Ω.) 16

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το σεμινάριο συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Φόρμα Επικοινωνίας

Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δεν υπάρχει προγραμματισμένο σεμινάριο για το τρέχον εξάμηνο.

Δείτε όλα τα σεμινάρια της κατηγορίας Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού

Τρέχον Εξάμηνο Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δείτε τα προγραμματισμένα σεμινάρια για το τρέχον εξάμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ