Αντιλαμβανόμενοι το ρόλο που καλούμαστε να υπηρετήσουμε στο διεθνές άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον της Δια Βίου Μάθησης και Κατάρτισης, επιλέγουμε τη συνεργασία με Φορείς διεθνώς αναγνωρισμένους, με σκοπό να παρέχουμε στο Ανθρώπινο Δυναμικό της Ελλάδας υπηρεσίες κατάρτισης του υψηλότερου επιπέδου.

Οι φορείς που συνεργαζόμαστε πληρούν τα υψηλότερα ποιοτικά κριτήρια και έχουν ως κύριο χαρακτηριστικό την εξειδίκευσή τους στο αντικείμενο που δραστηριοποιούνται και την αποδοχή τους στη αγορά εργασία σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Τρέχον Εξάμηνο Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δείτε τα προγραμματισμένα σεμινάρια για το τρέχον εξάμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ