Το ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ, από την ίδρυση του το 1980 μέχρι και σήμερα, κατέχει ηγετική θέση στον τομέα της επαγγελματικής επιμόρφωσης και κατάρτισης και προσφέρει καινοτόμα προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης.

Η ανάγκη για την ίδρυση ενός πρωτοπόρου φορέα ανάπτυξης και επιμόρφωσης ανθρωπίνου δυναμικού, δημιουργήθηκε με την ένταξη της χώρας μας στην ΕΟΚ, όταν η ελληνική βιομηχανία προετοιμαζόταν να αντιμετωπίσει τον έντονο ευρωπαϊκό ανταγωνισμό.

Την εποχή εκείνη στον ελληνικό χώρο οι υποδομές για την επιμόρφωση των εργαζομένων όλων των επιπέδων, ώστε να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για την αντιμετώπιση του επερχόμενου ανταγωνισμού, ήταν ανεπαρκείς.

Αντιλαμβανόμενος την ανάγκη ανάπτυξης δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, ο τότε πρόεδρος του ΣΕΒ, κ. Θεόδωρος Παπαλεξόπουλος, είχε την ιδέα να δημιουργηθεί ένας φορέας με στόχο την παροχή συνεχιζόμενης επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης στους εργαζομένους στην ελληνική βιομηχανία.

Το μήνυμα βρήκε απήχηση σε όλες τις μεγάλες βιομηχανίες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, με αποτέλεσμα την ίδρυση του Διεπιχειρησιακού Συνδέσμου Βιομηχανικής και Επαγγελματικής Επιμόρφωσης (ΙΒΕΠΕ) υπό την αιγίδα του ΣΕΒ. Αξίζει να σημειωθεί ότι μεταξύ των ιδρυτικών μελών είναι το Αλουμίνιο της Ελλάδος, τα Τσιμέντα ΤΙΤΑΝ, οι Χημικές Βιομηχανίες Βορείου Ελλάδος, τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, τα Ελληνικά Διυλιστήρια Ασπροπύργου, η Henniger Hellas, η ΑΕ Επιχειρήσεων Μεταλλευτικών–Βιομηχανικών και Ναυτιλιακών, η Αθηναϊκή Χαρτοποιία, η Ελληνική Εταιρεία Χάλυβος, η SHELMAN, η ΕΛΛΕΝΙΤ και η ΕΛΕΒΜΕ. Επίσης, ιδρυτικά μέλη είναι και τα φυσικά πρόσωπα κ.κ. Dom Demenge, Fr. De Chassey, Δημήτριος Οικονόμου, Χρήστος Χριστοδούλου, Ξενοφών Κωνσταντινίδης, Ηλίας Ηλιάσκος, Ευάγγελος Μπούμης, Νικόλαος Χατζηνικολάου, Γεώργιος Πρωτοπαπάς, Σάββας Ταούκης και Στυλιανός Εξαδάκτυλος.

Το 2000 το ΙΒΕΠΕ, συνεπές στην υπόσχεση του για παροχή καινοτόμων υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις καινούριες συνθήκες και απαιτήσεις εργασίας, αποφασίζει να επεκτείνει με επιτυχία τον κύκλο προγραμμάτων του σε θέματα Διοίκησης και Πληροφορικής, πέρα από την παροχή τεχνικής κατάρτισης.

Με πρόσφατη αναθεώρηση του καταστατικού του ΙΒΕΠΕ (Μάρτιος 2012), ο ΣΕΒ ανέλαβε τη θεσμική εποπτεία του Ινστιτούτου και από τότε λειτουργεί με νέα επωνυμία ως ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ και με νέο σήμα.

Το ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ συνεχίζει και θα συνεχίσει να εξελίσσεται δυναμικά με στόχο τις γνώσεις και δεξιότητες για πρωτοπορία.

Τρέχον Εξάμηνο Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δείτε τα προγραμματισμένα σεμινάρια για το τρέχον εξάμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ