Προγράμματα Ανέργων Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης ανέργων σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες

Εκπαιδευτικός φορές υλοποίησης του προγράμματος ΙΒΕΠΕ - ΣΕΒ

Το ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ αποτελεί τον εκπαιδευτικό βραχίονα του ΣΕΒ στο χώρο της Δια Βίου Μάθησης και Επαγγελματικής Κατάρτισης. Από το 1980 σχεδιάζει & υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα για εργαζομένους, αυτοαπασχολούμενους, ανέργους και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, με στόχο την αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους και την σύνδεση τους με την αγορά εργασίας.

 

Voucher για ωφελούμενους ανέργους 18 ετών και άνω

Εκπαιδευτικό επίδομα έως 1.000€ και Πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή Προγραμμάτων Κατάρτισης 80.000 ανέργων με έμφαση στις ψηφιακές και στις πράσινες δεξιότητες, με τη μέθοδο της δια ζώσης και της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, καθώς και η πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν, στα πλαίσια της Δράσης «SUB2: Οριζόντια προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες (Horizontal upskilling/reskilling programs to targeted populations) – Δράση 16913»

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  • θεωρητική κατάρτιση διάρκειας 50 έως 200 ωρών μέσω συστήματος επιταγής κατάρτισης (Voucher)
  • εκπαιδευτικό επίδομα έως 1000€
  • συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης

Απευθύνεται σε ανέργους οι οποίοι:

  • είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι
  • έχουν ηλικία άνω των 18 ετών
  • είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας στο τηλέφωνο 210 8257800 (Αθήνα), 2310 383020 (Θεσσαλονίκη), 2610 910055 (Πάτρα), 24210 95532 (Βόλος) ή να συμπληρώσουν την παρακάτω φόρμα, προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Στοιχεία Επικοινωνίας


Τρέχον Εξάμηνο Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δείτε τα προγραμματισμένα σεμινάρια για το τρέχον εξάμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ