Ο Οργανισμός ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικής και Επιχειρησιακής Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΙΒΕΠΕ) είναι ένα ινστιτούτο εκπαίδευσης μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που ιδρύθηκε το 1980 από μία ομάδα μεγάλων ελληνικών βιομηχανιών, κατόπιν πρωτοβουλίας του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), με σκοπό την επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση εργαζομένων και ανέργων. Αποτελεί τον εκπαιδευτικό βραχίονα του ΣΕΒ στο χώρο της Δια Βίου Μάθησης και Κατάρτισης, ενισχύοντας έτσι το ρόλο του ΣΕΒ ως κοινωνικού εταίρου. Από το 2012 ο ΣΕΒ έχει αναλάβει τη θεσμική του εποπτεία και πλέον λειτουργεί υπό το διακριτικό τίτλο ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ.

Το ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ από το 1980 προσφέρει αξιόπιστη, αναγνωρισμένη και υψηλού επιπέδου επαγγελματική επιμόρφωση και κατάρτιση σε εργαζόμενους, ανέργους, αυτοαπασχολούμενους και άτομα ευπαθών κοινωνικά ομάδων, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Είναι αναγνωρισμένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο (ΚΔΒΜ2) πανελλήνιας εμβέλειας από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού - Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

 

Το ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ προσφέρει υψηλού επιπέδου προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης σε ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων. Οι εκπαιδεύσεις υλοποιούνται στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Βόλο, αλλά και εντός των επιχειρήσεων. Παράλληλα, έχει αναλάβει την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης εργαζομένων και ανέργων, μέσω Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Επίσης, έχει δημιουργήσει και υλοποιήσει προγράμματα κατάρτισης, που χρηματοδοτούνται από προγράμματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης διεθνών οργανισμών και εταιριών.

Το ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ συνεργάζεται με εκπαιδευτικούς φορείς και οργανισμούς διεθνούς κύρους (BINDT, IASSC, Carmagen Eng., CfPA κ.α.), παρέχοντας στους καταρτιζόμενους υπηρεσίες διεθνούς αναγνώρισης.

Για τη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών μας έχουμε αναπτύξει και εφαρμόζουμε ένα πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που πληροί  της απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO9001:2008, για το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής επιμόρφωσης και κατάρτισης, ενώ παράλληλα διαθέτουμε πιστοποιημένο Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008, για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Το ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ αποτελεί ανεξάρτητο Φορέα Πιστοποίησης Προσώπων, διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) - αρμόδια, δυνάμει του ν.3066/2002, εθνική αρχή εποπτευόμενη από το Υπουργείο Ανάπτυξης - σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024:2012, για να διενεργεί πιστοποιήσεις φυσικών προσώπων.

 

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

Να γίνουμε σημείο αναφοράς στην επαγγελματική κατάρτιση & επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων, στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή της Ν.Α Ευρώπης.

Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΑΣ

Η παροχή σύγχρονης γνώσης και παιδείας μέσα από συνεχή αναβάθμιση των ανθρώπινων πόρων και υποδομών μας με αξίες την ποιότητα, τη διαφάνεια και την προσήλωση στο αποτέλεσμα.

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΑΣ

Η βαθιά μελέτη των εκπαιδευτικών αναγκών των συνεργατών μας και η δημιουργία, βάσει αυτών των αναγκών, των καταλλήλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Τρέχον Εξάμηνο Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δείτε τα προγραμματισμένα σεμινάρια για το τρέχον εξάμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ