Οι συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της εγχώριας, Ευρωπαϊκής και Παγκόσμιας αγοράς για υψηλής ποιότητας διατιθέμενα προϊόντα και υπηρεσίες, επιβάλλει, εκτός από την πιστοποίηση των συστημάτων παραγωγής, και την πιστοποίηση επαγγελματικών δεξιοτήτων των φυσικών προσώπων. Για το λόγο αυτό δημιουργήθηκαν Διεθνή και Ευρωπαϊκά Πρότυπα που καθορίζουν τα πλαίσια των πιστοποιήσεων, τα οποία ισχύουν σε παγκόσμιο επίπεδο και χρησιμοποιούνται για να οριοθετούν τις απαιτήσεις της αγοράς και της νομοθεσίας.

Το ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ πραγματοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα Μη Καταστροφικών Ελέγχων, Συγκολλητών και Επιθεωρητών Συγκολλητών από το 1989 σε σύγχρονα εργαστήρια ΜΚΔ και Συγκολλήσεων στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βόλο και Πάτρα. Μετά την ολοκλήρωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, διοργανώνει αντίστοιχες εξετάσεις, για τη χορήγηση στους καταρτιζόμενους διεθνώς αναγνωρισμένων πιστοποιητικών Level I & II. Τα πιστοποιητικά αυτά χορηγούνται από διαπιστευμένους φορείς κατά ΕΝ ISO 17024, το διεθνές πρότυπο που αφορά την πιστοποίηση προσώπων.

Το ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ, με σκοπό να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στους καταρτιζόμενούς του λειτουργεί και ως ανεξάρτητος Οργανισμός Πιστοποίησης. Η ανεξαρτησία του Φορέα Πιστοποίησης τεκμηριώνεται με την οργανωτική του δομή, τη διαπίστευσή του από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης βάσει του προτύπου ΕΝ ISO 17024, την έγκρισή του από το British Institute Of Non-Destructive Testing (BINDT) και τη συνεργασία του με τις παγκοσμίου φήμης εταιρίες Argyll Ruane Ltd (Institution of Mechanical Engineers) και TWI Training & Examination Services Ltd.

Συγκεκριμένα, μέσω της διαπίστευσής του από το ΕΣΥΔ, χορηγεί πιστοποιητικά επάρκειας για:

  • Συγκολλητές κατά ΕΝ ISO 9606-1 και ΕΝ ISO 9606.02:2005
  • Επαγγελματίες Καθαριστές κατά τα πιστοποιημένα Επαγγελματικά Περιγράμματα του ΕΟΠΠΕΠ

Παράλληλα, μέσω της έγκρισής του από το British Institute of Non Destructive Testing, παρέχει δυνατότητες πιστοποίησης επαγγελματιών για τα παρακάτω αντικείμενα:

  • Ελεγκτές Μη Καταστροφικών Ελέγχων κατά PCN
  • Ελεγκτές Μη Καταστροφικών Ελέγχων κατά ASNT TC1A (American society of NDT)

Επίσης, διοργανώνει εξετάσεις για την πιστοποίηση προσωπικού που χρησιμοποιεί μεθόδους Condition Monitoring για τις παρακάτω μεθόδους:

  • Ανάλυση Κραδασμών κατά PCN
  • Θερμογραφία Υπερύθρων κατά PCN
  • Ακουστική Δοκιμή κατά PCN
  • Lubrication Management κατά PCN

Το ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ αποτελεί το μοναδικό εγκεκριμένο από το BINDT εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης στην Ν.Α. Ευρώπη και Μέση Ανατολή, για την παροχή υπηρεσιών Condition Monitoring. Σημειώνεται ότι οι πιστοποιημένοι επιτηρητές από το BINDT - για τη διενέργεια εξετάσεων αναφορικά με τις μεθόδους Condition Monitoring - είναι 41 άτομα σε όλο τον κόσμο, εκ των οποίων οι 5 αποτελούν στελέχη του ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ.

Δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τις πιστοποιήσεις εδώ.
FaLang translation system by Faboba