Ενέργεια - Φυσικό Αέριο - Περιβάλλον

107.10

Σκοπός

Το μάθημα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και Ανακύκλωσης είναι ένα πρόγραμμα ευαισθητοποίησης των συμμετεχόντων και έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει τεχνικές, πρακτικές και βιώσιμες δεξιότητες διαχείρισης αποβλήτων και πόρων. Το μάθημα όχι μόνο βοηθά στην αύξηση της κατανόησης του τρόπου και του γιατί τα απόβλητα πρέπει να διαχειρίζονται αποτελεσματικά, αλλά προσφέρει συμβουλές και οδηγίες που θα εξοικονομήσουν χρήματα και θα βοηθήσουν στη συμμόρφωση με την νομοθεσία. Οι συμμετέχοντες εκτός από τις τεχνικές γνώσεις που θα αποκτήσουν, θα πάρουν και γενικές γνώσεις πάνω στο ευρύτερο θέμα της Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και Ανακύκλωσης και το Ευρωπαϊκό και Ελληνικό νομικό πλαίσιο.

Σε ποιους απευθύνεται

Αυτό το μάθημα παρέχει μια επισκόπηση όλων των σημαντικών πτυχών της Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων (επικινδύνων και μη) και Ανακύκλωσης, για όσους ασχολούνται με το σχεδιασμό και τη λειτουργία οποιουσδήποτε μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων ή διαχειριστές των αποβλήτων (με έμφαση στα βιομηχανικά επικίνδυνα και μη). Περιλαμβάνει επόπτες, μηχανικούς, χειριστές εγκαταστάσεων και προσωπικό που ασχολείται με θέματα περιβάλλοντος. Επιπλέον, το μάθημα είναι επίσης κατάλληλο για επικεφαλής εργοστασίων, λειτουργίες, επιθεώρηση, μηχανικούς συντήρησης και σχεδιασμού, επιβλέποντες λειτουργίας και άλλο τεχνικό προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων και εργαστηρίων.

Εκπαιδευτικοί στόχοι

 • Να αναγνωρίστε και μάθετε για τη διαχείριση αποβλήτων, την επεξεργασία αποβλήτων και την ανακύκλωση και πώς επηρεάζει το περιβάλλον μας.
 • Να εργάζεστε στη διαχείριση αποβλήτων ή τη βιωσιμότητα, να επεκτείνετε τις δεξιότητες των συμμετεχόντων και βελτιώστε το περιβάλλον μας.
 • Να μάθετε για τη ρύπανση, τους ρύπους, πώς απορρίπτονται τα απόβλητα μέσω φυσικών διεργασιών και πώς να αξιοποιούνται αυτές οι διαδικασίες για την καλύτερη διαχείριση της διάθεσης αποβλήτων.
 • Να αναγνωρίστε την πολυπλοκότητα των περιβαλλοντικών ζητημάτων που αντιμετωπίζουν οι βιομηχανικοί οργανισμοί σε σχέση με τα στερεά απόβλητα.
 • Να προσδιορίστε τις εκπομπές ατμοσφαιρικών και υδατικών ρύπων από μια βιομηχανική δραστηριότητα και εκτιμήστε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους σε σχέση με τα στερεά απόβλητα.
 • Να προσδιορίστε τις επιπτώσεις της παραγωγής, της διαχείρισης πόρων και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της διαχείρισης στερεών αποβλήτων
 • Να προσδιορίστε πώς τα στοιχεία των συστημάτων υποδομής διαχείρισης στερεών αποβλήτων μπορούν να ελαχιστοποιήσουν τα παραπάνω αποτελέσματα
 • Να αναγνωρίστε τη σημασία της ανακύκλωσης, της επαναχρησιμοποίησης και της ανάκτησης στερεών αποβλήτων

Περιεχόμενα Σεμιναρίου

 • Ευρωπαϊκό και Ελληνικό πλαίσιο για τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων και την προστασία των αποδεκτών
 • Περιβαλλοντικά θέματα & Εισαγωγή στη Διαχείριση Αποβλήτων
 • Διαχείρισης αποβλήτων στον οργανισμό (εταιρία)
 • Αναγνώριση, ταυτοποίηση και διαχείριση των αποβλήτων
 • Διαδικασίες διαχείρισης αποβλήτων
 • Το σύστημα 3R (Reuse, Reduce, Recycle)-Επαναχρησιμοποίηση, ελαχιστοποίηση, ανακύκλωση

 

 

Τρέχον Εξάμηνο Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δείτε τα προγραμματισμένα σεμινάρια για το τρέχον εξάμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ