Η επιτυχημένη εκπαιδευτική δράση του ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ ξεπερνά τα σύνορα της χώρας μας και επεκτείνεται και σε χώρες του εξωτερικού (Βαλκανικές, καθώς κι άλλες Ευρωπαϊκές και Αραβικές χώρες), μέσω της ανάπτυξης διακρατικών συνεργασιών.

Κύπρος

Το 2001 ξεκίνησε η συνεργασία ανάμεσα στο ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ και στην Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων Κύπρου (ΟΕΒ), η οποία επεκτάθηκε το 2006 πέρα από τη διεπιχειρησιακή κατάρτιση και στα ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, το ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ παρέχει πιστοποίηση στους καταρτιζόμενους με βάση ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα και προσφέρει εξειδικευμένα προγράμματα εκπαίδευσης που εξυπηρετούν τις συγκεκριμένες ανάγκες κάθε κυπριακής επιχείρησης.

Βαλκανικές Χώρες

Από το 2005 το ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ δραστηριοποιείται στις Βαλκανικές χώρες, προσφέροντας σύγχρονα και πρωτοπόρα εκπαιδευτικά προγράμματα.

  • Βουλγαρία: Στη Βουλγαρία διοργανώθηκαν και υλοποιήθηκαν με μεγάλη επιτυχία προγράμματα αυτοματισμών και ηλεκτρολογίας
  • Σκόπια: Στα Σκόπια πραγματοποιήθηκαν σεμινάρια Ασφάλειας Εργασίας και Πυρασφάλειας.
  • Ρουμανία: Στη Ρουμανία το ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ , ως διαπιστευμένο εξεταστικό κέντρο για Condition Monitoring από το BINTD, διεξήγαγε εξετάσεις για την πιστοποίηση ελεγκτών στη μέθοδο Vibration Analysis Επίπεδο II κατά PCN.

Αραβικές Χώρες

Το 2006 το ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ ξεκίνησε τη συνεργασία του με τις Αραβικές χώρες, όπου πραγματοποίησε προγράμματα Condition Monitoring σε συνεργασία με τη Spectrum CBM και επέβλεψε τις εξετάσεις πιστοποίησης προσωπικού. Επιπλέον, επιχειρήσεις της Σαουδικής Αραβίας ενδιαφέρθηκαν για τα εκπαιδευτικά προγράμματα αναφορικά με την οργάνωση της συντήρησης, όπου το ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία και εξειδίκευση.

Γερμανία

Από το 1989 το ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ πραγματοποιεί εκπαιδεύσεις Ελληνοπαίδων Β’ γενιάς που καταρτίζονται στη Γερμανία σε τεχνικά και διοικητικά/εμπορικά επαγγέλματα. Αυτό το πιλοτικό πρόγραμμα προσφέρει στους καταρτιζόμενους αναγνώριση των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων και γνώσεων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Γερμανία, εντάσσοντας τα προγράμματα στο γερμανικό δυαδικό σύστημα αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης (DUALSYSTEM) και προσδίδοντας κρατική ισοτιμία στο Πιστοποιητικό Σπουδών του ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ .

Η επιτυχημένη υλοποίηση αυτού του προγράμματος αποτέλεσε τη βάση για το σχεδιασμό αντίστοιχων προγραμμάτων για νέους καταρτιζόμενους και σε άλλες χώρες, όπως η Ισπανία και η Πορτογαλία, καθώς έκανε γνωστό το ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ για την υψηλή ποιότητα της εκπαιδευτικής του οργάνωσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

 

Τρέχον Εξάμηνο Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δείτε τα προγραμματισμένα σεμινάρια για το τρέχον εξάμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ