Η πιστοποίηση των προσόντων που διαθέτουν ή αποκτούν κατά τη διάρκεια της κατάρτισης οι Επαγγελματίες, μπορεί να αποτελέσει τον καταλύτη για την αύξηση της παραγωγικότητας, της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και της ενίσχυσης του επαγγελματικού τους προφίλ.

Αντιλαμβανόμενοι την ανάγκη της σύγχρονης αγοράς εργασίας για Πιστοποιημένους Επαγγελματίες, προσαρμόσαμε τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα με σκοπό να προετοιμάζουν τους συμμετέχοντες για την επιτυχή συμμετοχή τους σε εξετάσεις πιστοποίησης, διεθνών και εθνικών ανεξάρτητων Φορέων Πιστοποίησης. Είμαστε σε θέση να παρέχουμε τις παρακάτω πιστοποιήσεις:

 

Μέσω του British Institute of Non Destructive Testing, παρέχουμε τη δυνατότητα πιστοποίησης επαγγελματιών που χρησιμοποιούν μεθόδους Condition Monitoring.

Περισσότερα...

H πιο δημοφιλής μέθοδος επίτευξης επιχειρηματικών επιδόσεων στην ιστορία της εταιρικής ανάπτυξης!

Περισσότερα...

H παροχή πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας, τεχνικής ικανότητας και δεξιότητας σε φυσικά πρόσωπα που εκτελούν εργασίες καθαρισμού κτιρίων, επιφανειών και υφασμάτινων επιφανειών.
Περισσότερα...

Το ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ είναι διαπιστευμένος Φορέας Πιστοποίησης από το ΕΣΥΔ (Αριθμός Πιστοποιητικού 153-8), σύμφωνα με το πρότυπο ISO17024:2012, για την παροχή πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας και τεχνικής καταλληλότητας σε φυσικά πρόσωπα που διενεργούν εργασίες συγκολλήσεων με τήξη.

Περισσότερα...

Τρέχον Εξάμηνο Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δείτε τα προγραμματισμένα σεμινάρια για το τρέχον εξάμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ