Σύμφωνα με τον Νόμο 4036/2012 και με το άρθρο 12 της ΚΥΑ 8197/90290/22-7-2013 (ΦΕΚ 1883/Β/2013) οι επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων είναι υποχρεωμένοι να κατέχουν πιστοποιητικό ορθολογικής χρήσης από τις 26 Νοεμβρίου 2015 και μετά, προκειμένου να μπορούν να προμηθευτούν νόμιμα τα γεωργικά φάρμακα. 

Για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Ορθολογικής χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων ο επαγγελματίας χρήστης πρέπει να επιτύχει σε εξετάσεις, που διεξάγονται σε ειδικά για το σκοπό αυτό εξεταστικά κέντρα, όπως το ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ.

Οι εξετάσεις διεξάγονται μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου, όπου ο ενδιαφερόμενος καλείται να απαντήσει σε σαράντα (40) ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής μέσα σε συγκεκριμένο χρόνο.

Η ισχύς του Πιστοποιητικού Γνώσεων Ορθολογικής ρήσης Φυτοφαρμάκων είναι 5 έτη και ξεκινάει από την ημερομηνία επιτυχούς ολοκλήρωσης των εξετάσεων.

Για να ενημερωθείτε αναλυτικά για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ορθολογική Χρήση των Γεωργικών Φαρμάκων, δείτε εδώ.  

Διαδικασία Απόκτησης Πιστοποιητικού

  • Παρακολούθηση Εκπαιδευτικού Προγράμματος διάρκειας 12 διδακτικών ωρών.
  • Συμμετοχή στις Εξετάσεις Πιστοποίησης του Υπουργείου.

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής επικοινωνήστε με την κα Έφη Τάσιου, στο τηλέφωνο 210-8257815.

 

 

Τρέχον Εξάμηνο Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δείτε τα προγραμματισμένα σεμινάρια για το τρέχον εξάμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ