H παροχή πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας, τεχνικής ικανότητας και δεξιότητας σε φυσικά πρόσωπα που εκτελούν εργασίες καθαρισμού κτιρίων, επιφανειών και υφασμάτινων επιφανειών, ανά αντίστοιχο τομέα εργασιών καθαρισμού και δεξιοτήτων ή συνδυασμού αυτών. Συγκεκριμένα, η πιστοποίηση του Επαγγελματία Καθαριστή συνίσταται στις παρακάτω ενότητες και υποενότητες:

 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ Α (επαγγελματίας καθαριστής χώρων)
  1.  ΤΟΜΕΑΣ 1.Α: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
  2.  ΤΟΜΕΑΣ 1.Β: ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
Το Σχήμα Πιστοποίησης Επαγγελματίας Καθαριστής βασίζεται στο:
 • Επαγγελματικό Περίγραμμα «Επαγγελματίας Καθαριστής/στρια», Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού - ΕΟΠΠΕΠ (πρώην Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης - ΕΚΕΠΙΣ)
 • Για να είναι αποδεκτός ο υποψήφιος για πιστοποίηση πρέπει να πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις εκπαίδευσης και επαγγελματικής εμπειρίας, όπως αυτές ορίζονται στους Πίνακες 1 και 2 του Παραρτήματος Β του Ειδικού Κανονισμού Πιστοποίησης. 

Η Εξέταση Επαγγελματικής Επάρκειας ακολουθεί τους εξής τρόπους αξιολόγησης: ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ - ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ - ΤΕΣΤ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ - ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ, ανάλογα με την κατηγορία που εξετάζεται ο υποψήφιος.

Στους επιτυχώς συμμετέχοντες χορηγείται πιστοποιητικό επάρκειας διάρκειας 2 ετών. Κατά τη διάρκεια ισχύος της πιστοποίησης, ακολουθείται συγκεκριμένη διαδικασία επιτήρησης ανά 6 μήνες, με σκοπό την εξακρίβωση της ενασχόλησης του επαγγελματία στο αντικείμενο που πιστοποιήθηκε. Εφόσον κατά τη διάρκεια της επιτήρησης ο επαγγελματίας δεν πληροί το κριτήριο της συνεχούς απασχόλησής του στο αντικείμενο, ο Φορέας αναστέλλει προσωρινά την ισχύ του διαπιστευμένου πιστοποιητικού, ενημερώνοντας παράλληλα τον πιστοποιημένο επαγγελματία για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, προκειμένου να αρθεί η αναστολή του πιστοποιητικού του. Εάν μετά την παρέλευση του οριζόμενου χρονικού διαστήματος διαπιστωθεί ότι ο πιστοποιημένος δεν έχει προβεί στις ενέργειες που του υποδείχτηκαν, το πιστοποιητικό ανακαλείται. Πριν τη λήξη ισχύος της πιστοποίησης, ο πιστοποιημένος μπορεί να προβεί στην ανανέωση του πιστοποιητικού εφόσον περάσει επιτυχώς υγειονομική εξέταση και τεκμηριώσει τη συνεχή ικανοποιητική επαγγελματική του δραστηριότητα στο πεδίο για το οποίο διαθέτει πιστοποίηση, χωρίς σημαντική διακοπή. Εφόσον ο πιστοποιημένος δεν πληροί τα κριτήρια ανανέωσης ή μετά την ημερομηνία λήξης του πιστοποιητικού, το άτομο ακολουθεί τους ίδιους κανόνες και διαδικασίες όπως ένας νέος υποψήφιος, προκειμένου να πιστοποιηθεί εκ νέου.φφ
Αναλυτικά οι πληροφορίες για το Σχήμα Πιστοποίησης, η διαδικασία εξετάσεων & επιτήρησης, τα κριτήρια πιστοποίησης & επαναπιστοποίησης και οι τις προϋποθέσεις αναστολής και ανάκλησης βρίσκονται στον αντίστοιχο Ειδικό Κανονισμό Πιστοποίησης, ο οποίος κοινοποιείται σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο υποψήφιο.

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ 


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ Α (επαγγελματίας καθαριστής χώρων)

ΤΟΜΕΑΣ 1.Α: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.Α.Α: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α

 • Χειρισμός χημικών προϊόντων
 • Στεγνή απορρόφηση
 • Αποκομιδή απορριμμάτων
 • Ορολογία Επαγγελματικού καθαρισμού
 • Υγιεινή και ασφάλεια σε θέματα καθαρισμού
 • Βασικές αρχές επικοινωνίας

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.Α.Β: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Β

 • Ξεσκόνισμα δαπέδων
 • Σφουγγάρισμα δαπέδων με διπλό κάδο
 • Καθαρισμός υαλοπινάκων (τζαμιών)
 • Καθαρισμός χώρων υγιεινής (τουαλετών, νιπτήρων, ουρητήρων, επίπλωσης μπάνιου)
 • Ξεσκόνισμα, νωπός καθαρισμός, υγρός καθαρισμός, εφαρμογή γυαλιστικού επίπλων
 • Καθαρισμός τοίχων
 • Χειρισμός σωματικών, μολυσματικών υγρών και αιχμηρών αντικειμένων
 • Καθαρισμός υπολογιστών

Τρέχον Εξάμηνο Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δείτε τα προγραμματισμένα σεμινάρια για το τρέχον εξάμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ