Ως Condition Monitoring ονομάζονται οι Τεχνικές που έχουν στόχο να αναδείξουν τα πρώτα σημάδια φθοράς ή δυσλειτουργίας καθώς και την τάση της φθοράς στη δομή, τις εγκαταστάσεις και τα μηχανήματα, μέσω επιτήρησης, δοκιμών και αναλύσεων.

Μέσω της έγκρισής μας από το British Institute of Non Destructive Testing, παρέχουμε τη δυνατότητα πιστοποίησης επαγγελματιών που χρησιμοποιούν μεθόδους Condition Monitoring με τις παρακάτω μεθόδους:

  • Ανάλυση Κραδασμών (vibration analysis)
  • Θερμογραφία Υπερύθρων (infrared thermography)
  • Ακουστική Δοκιμή (acoustic emission)
  • Lubrication Management 

Το British Institute of Non Destructive Testing (BINDT) έχει αναπτύξει ένα Σχήμα για την πιστοποίηση των ικανοτήτων του προσωπικού που ασχολούνται με τις παραπάνω μεθόδους Condition Monitoring, ως μέρος του διεθνώς αναγνωρισμένου Σχήματος Πιστοποίησης PCN.

Η πιστοποίηση όλων των μεθόδων συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 18436.

Τρέχον Εξάμηνο Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δείτε τα προγραμματισμένα σεμινάρια για το τρέχον εξάμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ