Ο πιστοποιημένος επαγγελματίας πρέπει:

  1.  να ενεργεί δίκαια, επαγγελματικά και ηθικά
  2.  να επιδιώκει και να αναζητά την αναγνώριση, την ανάπτυξη και το κύρος του επαγγέλματος
  3.  να χρησιμοποιεί την πιστοποίησή του μόνο στο αντικείμενο που ορίζει η πιστοποίηση επάρκειάς του
  4.  να μην αναλαμβάνει εργασίες για τις οποίες δεν έχει πιστοποιηθεί
  5.  να ενημερώνει και να μην αποκρύπτει από τους πελάτες του ή/και τους πελάτες του εργοδότη του πιθανά φαινόμενα σύγκρουσης συμφερόντων
  6.  να μην αποκαλύπτει οποιαδήποτε πληροφορία είναι εμπιστευτική, εκτός αν άλλως ορίζεται από το νόμο ή από συμφωνία με τον/τους εμπλεκόμενο/ους
  7.  να μην δέχεται οποιασδήποτε μορφής πίεση (λεκτική ή υλική) από οποιονδήποτε, που θα μπορούσε να επηρεάσει την επαγγελματική του κρίση
  8.  να μην δρα κατά τέτοιο τρόπο, που θα μπορούσε να επηρεάσει ή να βλάψει τη φήμη του φορέα πιστοποίησης προσώπων ή τη διαδικασία πιστοποίησης
  9.  να συνεργάζεται σε κάθε προσπάθεια έρευνας εάν προκύψει παραβίαση του παρόντος κώδικα δεοντολογίας
  10.  να χρησιμοποιεί και προωθεί την πιστοποιημένη του ιδιότητα μόνο κατά τη διάρκεια που αυτή είναι ενεργή
FaLang translation system by Faboba