Οι βλάβες στον Η-Μ εξοπλισμό. Πρόληψη, Διάγνωση & Θεραπεία

Αντικείμενο: Η ανάλυση των βλαβών και των αστοχιών του Ηλεκτρομηχανολογικού (H/M) εξοπλισμού και οι μέθοδοι διάγνωσης, πρόληψης και ριζικής αντιμετώπισής τους, στο πλαίσιο μιας συστηματικά οργανωμένης προληπτικής συντήρησης.

Σκοπός

Με την ολοκλήρωσή του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι αναμένεται: 
 • Να έχουν υιοθετήσει θετική στάση απέναντι στην προληπτική και ριζική αντιμετώπιση των βλαβών.
 • Να έχουν καλλιεργήσει την κριτική ικανότητα στην επίλυση προβλημάτων.
 • Να έχουν αναπτύξει δεξιότητες για την εις βάθος ανάλυση των αστοχιών, με τη χρήση των κατάλληλων αναλυτικών εργαλείων.
 • Να γνωρίζουν τις κυριότερες μεθόδους πρόγνωσης και διάγνωσης των βλαβών και την εφαρμογή τους στην επιτήρηση του εξοπλισμού, στο πλαίσιο της "Βάσει Κατάστασης" συντήρησης.
 • Να γνωρίζουν απλές λογικές μεθοδολογίες αναζήτησης των αιτιών μιας αστοχίας, όπως η ανάλυση βασικού αιτίου, (Root Cause Analysis) με στόχο την ριζική θεραπεία τους.
 • Να έχουν ενημερωθεί για τις συνήθεις βλάβες του Η/Μ εξοπλισμού.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Τεχνικούς και Προϊσταμένους της Συντήρησης.

Περιεχόμενα Σεμιναρίου

 • Περί βλαβών και αστοχιών. Παθολογία του Η/Μ εξοπλισμού. Βασικές αρχές και ορισμοί.
 • Πολιτικές συντήρησης. Η εφαρμογή της «Βάσει Κατάστασης» συντήρησης.
 • Το οργανωτικό και διαχειριστικό πλαίσιο της Συντήρησης.
 • Η μεθοδική ανάλυση των τύπων αστοχίας του εξοπλισμού (FMECA: Failure Mode Effect Analysis).
 • Διαγνωστικές μεθοδολογίες – Η μέτρηση και ανάλυση των δονήσεων.
 • Η Ανάλυση Βασικού Αιτίου (Root Cause Analysis) με σκοπό τη ριζική θεραπεία των προβλημάτων.
 • Εφαρμογή των μεθοδολογιών σε συνήθη εξοπλισμό και σε πραγματικά προβλήματα.
Το σεμινάριο επικεντρώνεται στη διεξοδική ανάλυση των αστοχιών με βάση τη μέθοδο FMECA, που εξετάζει την κάθε αστοχία από πλευράς αιτιών, διάγνωσης και πρόγνωσης, συνεπειών και αξιολόγησης κινδύνου, ώστε να προσδιορίζεται ορθολογιστικά η βέλτιστη πολιτική συντήρησης και πρόληψης. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στις μεθόδους διάγνωσης και στον έγκαιρο εντοπισμό των βλαβών, μέσω της συστηματικής μέτρησης ειδικών παραμέτρων και, ειδικότερα στον περιστροφικό εξοπλισμό, μέσω της μέτρησης και ανάλυσης των δονήσεων. Οι παραπάνω ενότητες θα καταδειχθούν μέσα από παραδείγματα και περιστατικά στον συνήθη βιομηχανικό εξοπλισμό (κινητήρες, ρουλεμάν, γραναζοκιβώτια κλπ), καθώς και με τη διενέργεια εργαστηρίου και ασκήσεων πάνω σε πραγματικά προβλήματά που αντιμετωπίζονται στην πράξη.

Πληροφορίες Σεμιναρίου

Κωδικός 113.10
Τίτλος Οι βλάβες στον Η-Μ εξοπλισμό. Πρόληψη, Διάγνωση & Θεραπεία
Διάρκεια (Δ.Ω.) 24

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το σεμινάριο συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Φόρμα Επικοινωνίας

Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δεν υπάρχει προγραμματισμένο σεμινάριο για το τρέχον εξάμηνο.

Δείτε όλα τα σεμινάρια της κατηγορίας Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού

Τρέχον Εξάμηνο Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δείτε τα προγραμματισμένα σεμινάρια για το τρέχον εξάμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ