Συντήρηση Συστημάτων Πεπιεσμένου Αέρα (Αεροσυμπιεστές/Σύστημα Επεξεργασίας)

Σκοπός

Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν τις θεωρητικές γνώσεις και τις απαραίτητες δεξιότητες, έτσι ώστε μετά το τέλος της εκπαίδευσης τους να είναι ικανοί να αναγνωρίζουν τις ποιοτικές και ποσοτικές μεταβολές του πεπιεσμένου αέρα, τα είδη των αεροσυμπιεστών και τον τρόπο παραγωγής του πεπιεσμένου αέρα, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των διαφόρων ειδών αεροσυμπιεστών, καθώς και τη διανομή του πεπιεσμένου αέρα. Θα μπορούν, επίσης, να επεμβαίνουν και να αποκαθιστούν την καλή λειτουργία των εμβολοφόρων αεροσυμπιεστών.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα αυτό μπορούν να το παρακολουθήσουν τεχνικοί συντήρησης βιομηχανικών εγκαταστάσεων μηχανολογικού τομέα συντήρησης.

Περιεχόμενα Σεμιναρίου

 • Πεπιεσμένος αέρας (Π/Α) - βασικές έννοιες
 • Ποιοτικές μεταβολές Π/Α
 • Ποσοτικές μεταβολές Π/Α
 • Τύποι αεροσυμπιεστών (Α/Σ)
 • Βασικά μέρη εμβολοφόρου Α/Σ
 • Βασικά μέρη κοχλιοφόρων Α/Σ
 • Παραγωγή πεπιεσμένου αέρα
 • Όργανα έλεγχου Α/Σ
 • Παράγοντες που επηρεάζουν την οικονομία εγκατάστασης Π/Α
 • Διανομή Π/Α (σωληνώσεις , πτώση πίεσης) 
 • Κύριες βλάβες στους εμβολοφόρους Α/Σ και αποκατάσταση αυτών
 • Πρακτική άσκηση

Πληροφορίες Σεμιναρίου

Κωδικός 113.03
Τίτλος Συντήρηση Συστημάτων Πεπιεσμένου Αέρα (Αεροσυμπιεστές/Σύστημα Επεξεργασίας)
Διάρκεια (Δ.Ω.) 12

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το σεμινάριο συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Φόρμα Επικοινωνίας

Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δεν υπάρχει προγραμματισμένο σεμινάριο για το τρέχον εξάμηνο.

Δείτε όλα τα σεμινάρια της κατηγορίας Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού

Τρέχον Εξάμηνο Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δείτε τα προγραμματισμένα σεμινάρια για το τρέχον εξάμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ