Εφαρμοσμένες τεχνικές συντήρησης και λειτουργίας στα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη (Η/Ζ)

 

Σκοπός

Ο στόχος του προγράμματος είναι οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν ολοκληρωμένες γνώσεις γύρω από τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη. Επίσης, να ενδυναμώσουν τις τεχνικές τους δεξιότητες, να αυξήσουν την τεχνολογική επάρκεια σε θέματα που αφορούν τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη και να αποκτήσουν τις αναγκαίες γνώσεις για τις σωστές πρακτικές συντήρησης και λειτουργίας ενός Η/Ζ. Οι εκπαιδευόμενοι θα διαμορφώσουν μια ολοκληρωμένη άποψη για τα Η/Ζ και θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τα κρίσιμα σημεία στην λειτουργία του Η/Ζ ανάλογα με την εφαρμογή. Τέλος να επιμορφωθούν πάνω στις κατάλληλες μεθόδους συντήρησης και αντιμετώπισης τεχνικών προβλημάτων τόσο κατά την εγκατάστασης, συντήρηση όσο και στην λειτουργίας των Η/Ζ.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα αυτό μπορούν να το παρακολουθήσουν:

 • Τεχνικοί βιομηχανικών εγκαταστάσεων ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού τομέα συντήρησης και παραγωγής.
 • Μηχανολόγοι & Ηλεκτρολόγοι μηχανικοί
 • Ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες
 • Μελετητές, κατασκευαστές και συντηρητές Η/Μ εγκαταστάσεων

Περιεχόμενα Σεμιναρίου

Το σεμινάριο περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:

 • Τα κρίσιμα σημεία του Η/Ζ
 • Επιλογή κατάλληλου Η/Ζ
 • Σωστή εγκατάσταση Η/Ζ
 • Απαιτήσεις συντήρησης για Η/Ζ συνεχούς & εφεδρικής λειτουργίας
 • Τύποι και μοντέλα
 • Τα βασικά μέρη του Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους (Η/Ζ)
 • Τεχνική Περιγραφή Η/Ζ
 • Διαδικασίες ελέγχου και λειτουργίας
 • Τρόπος σωστής συντήρησης
 • Χειρισμός
 • Βιοκαύσιμα και Μύκητες
 • Σφάλματα
 • Υγεία και ασφάλεια στην λειτουργία

Πληροφορίες Σεμιναρίου

Κωδικός 113.12
Τίτλος Εφαρμοσμένες τεχνικές συντήρησης και λειτουργίας στα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη (Η/Ζ)
Διάρκεια (Δ.Ω.) 16

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το σεμινάριο συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Φόρμα Επικοινωνίας

Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δείτε όλα τα σεμινάρια της κατηγορίας Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού

Τρέχον Εξάμηνο Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δείτε τα προγραμματισμένα σεμινάρια για το τρέχον εξάμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ