Κατάρτιση και Διαπραγμάτευση Συμβολαίων Προμήθειας Τεχνικών Αγαθών και Υπηρεσιών

Σκοπός

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να καταστήσει τους συμμετέχοντες ικανούς να σχεδιάζουν και να διαπραγματεύονται συμβόλαια προμήθειας τεχνικών αγαθών και υπηρεσιών, επιτυγχάνοντας τη βέλτιστη σχέση αξίας-τιμής (value for money). Οι δραστηριότητες του κύκλου προμηθειών αναλύονται με λεπτομέρειες από την ταυτοποίηση και την προετοιμασία των προδιαγραφών μέχρι τις τελικές διαπραγματεύσεις και παραγγελίες - συμβάσεις ανάθεσης.

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Ανώτατα, Ανώτερα και Μεσαία στελέχη Επιχειρήσεων και στο προσωπικό όλων των βαθμίδων του Τμήματος Προμηθειών το οποίο είναι επιφορτισμένο με την επιλογή και την προμήθεια τεχνικών αγαθών και υπηρεσιών. Το σεμινάριο απευθύνεται σε εταιρείες και τελικούς χρήστες που προσδιορίζουν τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τα έργα που πρόκειται αγοραστούν - υλοποιηθούν προς όφελος της επιχείρησης.

Περιεχόμενα Σεμιναρίου

 • Ο κύκλος των προμηθειών
 • Αναγνώριση Αναγκών
 • Ανάπτυξη προδιαγραφών: Τι αποτελεί την προδιαγραφή της προσφοράς. Ποιος είναι ο σκοπός της. Τι χαρακτηρίζει μία καλή προδιαγραφή. Στάδια της συγγραφής προδιαγραφών προσφοράς.
 • Προετοιμασία-Έλεγχος- Έγκριση-Αναθεώρηση-Διαχείριση μίας προδιαγραφής.
 • Απαιτήσεις Υλικών
 • Προσδιορισμός Εργασιών σε Βιομηχανικά Έργα. Προσδιορισμός καθηκόντων σε έργα EPC LS TK. Διαδικασία συντονισμού.
 • Ανάλυση της Αγοράς Προμηθευτών: Πότε πρέπει να διεξαχθεί η ανάλυση της αγοράς. Λόγοι για την ανάλυση της αγοράς. Διεξαγωγή της ανάλυσης αγοράς. Αναλυτικό πλαίσιο για την ανάλυση της αγοράς προμηθευτών. Πηγές πληροφοριών.
 • Στρατηγικές Προμηθειών: Κύριοι στόχοι στρατηγικής προμηθειών. Στάδια ανάπτυξης της στρατηγικής προμηθειών. Παράγοντες της στρατηγικής προμηθειών. Ανάλυση επιλογών των προμηθειών.
 • Μέθοδοι Εφοδιασμού
 • Λίστα Προμηθευτών: Ελάχιστες προδιαγραφές για προμηθευτές κρίσιμων υλικών (π.χ. συμπιεστές, τουρμπίνες ατμού, μειωτήρες). Προμηθευτές από χώρες χαμηλού κόστους.
 • Κίνδυνοι Προμηθειών: Διαχείριση κινδύνων των προμηθειών. Risk Management. Παραδείγματα.
 • Επιλογή τύπου σύμβασης στην υλοποίηση μεγάλων έργων: Στρατηγική εκτέλεσης. Εκτέλεση με σύμβαση EPC LS. Εναλλακτική παραλλαγή Σύμβασης EPC LS. Εκτέλεση με σύμβαση EPCM. OWNER Build. Γενική σύγκριση των στρατηγικών εκτέλεσης EPC και EPCM. Έγγραφα συμβάσεων σε συμβάσεις EPC. Ρήτρες σε συμβάσεις EPC LS. EPC LS TK σύμβαση-κύριες διαφορές με τη σύμβαση EPC LS. Κύριες ρήτρες της σύμβασης EPC LS TK (προσθήκες/ διαφορές με τις συμβάσεις EPC LS). EPCΜ Σύμβαση: Ορισμένες σημαντικές ρήτρες των συμβάσεων EPCM.
 • Όροι για την προμήθεια τεχνικών αγαθών: Συνθήκες προμηθειών. Τυπικοί όροι προμηθειών.
 • Διαδικασίες Αξιολόγησης και μέθοδοι επιλογής: Ανοικτός πλειοδοτικός διαγωνισμός χωρίς προεπιλογή. Ανοιχτός πλειοδοτικός διαγωνισμός με προεπιλογή. Περιορισμένος πλειοδοτικός διαγωνισμός με προεπιλογή. Περιορισμένος πλειοδοτικός διαγωνισμός χωρίς προεπιλογή. Σύντομη λίστα.
 • Το Συνολικό Κόστος Ιδιοκτησίας (TCO): Εισαγωγή. Χρησιμοποίηση του TCO στην αξιολόγηση των προτάσεων. Παραδείγματα.
 • Μετά-διαπραγματεύσεις διαγωνισμού: Στρατηγικές διαπραγμάτευσης. Προγραμματισμός διαπραγματεύσεων.
 • Ανάθεση Σύμβασης - Προετοιμασία τελικής σύμβασης - Παραγγελία: Ανάθεση Σύμβασης. Επιστολή προθέσεων. Προετοιμασία των τελικών εγγράφων της σύμβασης.
 • Παρακολούθηση συμβάσεων - παραγγελιών (Follow up).
 • Αξιολόγηση απόδοσης εργολάβων - προμηθευτών.
 • Διαχείριση των συμβάσεων.

Πληροφορίες Σεμιναρίου

Κωδικός 202.13
Τίτλος Κατάρτιση και Διαπραγμάτευση Συμβολαίων Προμήθειας Τεχνικών Αγαθών και Υπηρεσιών
Διάρκεια (Δ.Ω.) 16

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το σεμινάριο συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Φόρμα Επικοινωνίας

Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δεν υπάρχει προγραμματισμένο σεμινάριο για το τρέχον εξάμηνο.

Δείτε όλα τα σεμινάρια της κατηγορίας Management

Τρέχον Εξάμηνο Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δείτε τα προγραμματισμένα σεμινάρια για το τρέχον εξάμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ