Διοίκηση Έργων (Project Management)

Σκοπός

O Σκοπός του σεμιναρίου είναι να καταστήσει τους συμμετέχοντες ικανούς να σχεδιάζουν, να εκτελούν και να ελέγχουν αποτελεσματικά, ένα οποιοδήποτε έργο, είτε αυτό αφορά τον τεχνικό τομέα, είτε τις υπηρεσίες. Οι στόχοι του σεμιναρίου είναι:

 • Να παρουσιάσει τις ομάδες και τις γνωστικές περιοχές διεργασιών που μπορεί να εφαρμόσει ένας οργανισμός και ένας διοικητής έργου, για να πετύχει τους στόχους του.
 • Να παρουσιάσει τις τεχνικές και τα εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από αυτές τις διεργασίες.

Σε ποιους απευθύνεται

Απευθύνεται σε όλους τους επαγγελματίες, ιδιωτικού τομέα αλλά και δημοσίους υπαλλήλους που ασχολούνται με την οργάνωση και τη διοίκηση έργων.

Περιεχόμενα Σεμιναρίου

 • Γενικές Αρχές Διοίκησης
 • Στρατηγικές Έργου
 • Ανάλυση Επιχειρηματικότητας
 • Αρχές Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων
 • Διαχείριση Έργου
 • Χρονικός Προγραμματισμός Έργου
 • Προγραμματισμός Πόρων Έργου
 • Πληροφοριακά Συστήματα στη Διοίκηση Έργων
 • Η Διοίκηση Έργου από την Επιχειρηματική Πλευρά

Μεθοδολογία Υλοποίησης Σεμιναρίου & Οπτικοακουστικά Μέσα

Πριν την έναρξη του προγράμματος ειδικά ερωτηματολόγια ανάλυσης αναγκών αποστέλλονται σε όλους τους υποψήφιους συμμετέχοντες προκειμένου να γίνει η καταγραφή των εξής στοιχείων:

 • Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο
 • Επαγγελματική Εμπειρία στην προηγούμενη καριέρα
 • Τρέχουσα θέση στην Επιχείρηση
 • Προσδοκίες που επιθυμείτε να καλύψει το σεμινάριο
 • Άλλες παρατηρήσεις σχετικά με την υλοποίηση του Σεμιναρίου

Εκπαιδευτικό Υλικό

 • Σημειώσεις σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο PDF)
 • Αρχείο παρουσιάσεων (μορφή PDF)
 • Προτεινόμενη Βιβλιογραφία
 • Βιωματικές/διαδραστικές ασκήσεις

Πληροφορίες Σεμιναρίου

Κωδικός 202.03
Τίτλος Διοίκηση Έργων (Project Management)
Διάρκεια (Δ.Ω.) 24

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το σεμινάριο συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Φόρμα Επικοινωνίας

Προγραμματισμένα Σεμινάρια

05Δεκ
05 Δεκ 2022 - 09 Δεκ 2022
202.03
E-learning

Δείτε όλα τα σεμινάρια της κατηγορίας Management

Τρέχον Εξάμηνο Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δείτε τα προγραμματισμένα σεμινάρια για το τρέχον εξάμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ