Συστήματα Αξιολόγησης Ανθρωπίνου Δυναμικού

Σκοπός

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρέχει τα απαραίτητα εφόδια σε άτομα τα οποία επιθυμούν να:

 • Αποκτήσουν τεκμηριωμένη γνώση για τη δομή και τη συγκρότηση ενός συστήματος αξιολόγησης απόδοσης προσωπικού και στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών,
 • Αποκτήσουν ένα σημαντικό εφόδιο στο πεδίο της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού,
 • Συνδέσουν την αξιολόγηση απόδοσης με την εκπαίδευση και ανάπτυξη προσωπικού και στελεχών αναδεικνύοντας τα δυνατά και αδύνατα σημεία της απόδοσης τους,
 • Εκπαιδευτούν στη σχεδίαση συστημάτων αξιολόγησης εστιάζοντας στις κρίσιμες παραμέτρους που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη,
 • Συνδέσουν το ύφος και το περιεχόμενο ενός συστήματος αξιολόγησης με την επιχειρησιακή κουλτούρα κάθε οργανισμού, όπως εκφράζεται από την ηγεσία, το μάνατζμεντ και τη γενικότερη οργανωσιακή συμπεριφορά,
 • Αποκτήσουν πλήρη εικόνα των μορφών και των ειδών συστημάτων αξιολόγησης απόδοσης, που ανάλογα με την περίσταση, μπορούν να εφαρμοστούν σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Σε ποιους απευθύνεται

Απευθύνεται κυρίως σε στελέχη επιχειρήσεων που εργάζονται ή επιθυμούν να εργαστούν σε τμήματα ανθρωπίνων πόρων. Μετά την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ο εκπαιδευόμενος θα έχει αποκτήσει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για το σχεδιασμό, την οργάνωση και την εφαρμογή προγραμμάτων αξιολόγησης και ανάπτυξης προσωπικού και στελεχών, συνεισφέροντας με τον τρόπο αυτό, στη βελτίωση της συνολικής απόδοσης των επιχειρήσεων και οργανισμών που τα εφαρμόζουν.

Περιεχόμενα Σεμιναρίου

 • Αξιολόγηση Απόδοσης Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Μέθοδοι Αξιολογήσεως/Σύστημα Αξιολογήσεως Απόδοσης
 • Αξιολόγηση Στελεχών και Μηχανισμοί Μάνατζμεντ
 • Αξιολόγηση Απόδοσης & Ανάπτυξη
 • Αξιολόγηση Οργανωσιακής Απόδοσης

Μεθοδολογία Υλοποίησης Σεμιναρίου & Οπτικοακουστικά Μέσα

Πριν την έναρξη του προγράμματος ειδικά ερωτηματολόγια ανάλυσης αναγκών αποστέλλονται σε όλους τους υποψήφιους συμμετέχοντες προκειμένου να γίνει η καταγραφή των εξής στοιχείων:

 • Aκαδημαϊκό Υπόβαθρο
 • Επαγγελματική Εμπειρία στην προηγούμενη καριέρα
 • Τρέχουσα θέση στην Επιχείρηση
 • Προσδοκίες που επιθυμείτε να καλύψει το σεμινάριο
 • Άλλες παρατηρήσεις σχετικά με την υλοποίηση του Σεμιναρίου

Εκπαιδευτικό Υλικό

 • Σημειώσεις σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο PDF)
 • Αρχείο παρουσιάσεων (μορφή PDF)
 • Προτεινόμενη Βιβλιογραφία
 • Βιωματικές/διαδραστικές ασκήσεις

Πληροφορίες Σεμιναρίου

Κωδικός 202.01
Τίτλος Συστήματα Αξιολόγησης Ανθρωπίνου Δυναμικού
Διάρκεια (Δ.Ω.) 16

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το σεμινάριο συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Φόρμα Επικοινωνίας

Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δεν υπάρχει προγραμματισμένο σεμινάριο για το τρέχον εξάμηνο.

Δείτε όλα τα σεμινάρια της κατηγορίας Management

Τρέχον Εξάμηνο Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δείτε τα προγραμματισμένα σεμινάρια για το τρέχον εξάμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ