Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων (Decision Making Process)

Σκοπός

Σκοπός του προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες να γνωρίσουν τις στρατηγικές, τις διαδικασίες και τα μοντέλα λήψης και υλοποίησης αποφάσεων στις σημερινές οικονομικές συνθήκες και σε περιβάλλον αλλαγών.

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Υπευθύνους Ανθρώπινου Δυναμικού, Διευθυντές, Προϊσταμένους & Ανώτερα στελέχη όλων των τμημάτων.

Περιεχόμενα Σεμιναρίου

  • Στρατηγική και λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων
  • Τεχνικές παραγωγής καινοτόμων ιδεών και λύσεων για το σωστό πρόβλημα
  • Τεχνική αξιολόγησης και κατάταξης των προτεινόμενων λύσεων
  • Εμπόδια και αντιστάσεις στη λήψη αποφάσεων
  • Ορθολογισμός και συναίσθημα στη λήψη αποφάσεων
  • Λήψη αποφάσεων σε συνθήκες αβεβαιότητας και με την παρουσία ανταγωνισμού
  • Συστήματα και μοντέλα αποφάσεων
  • Ο ρόλος της διαίσθησης στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων
  • Ομαδική λήψη αποφάσεων στη διοίκηση επιχειρήσεων: παγίδες και βέλτιστες πρακτικές
Αποφάσεις σε πραγματικές συνθήκες υπό πίεση και διαχείριση κρίσεων.

Πληροφορίες Σεμιναρίου

Κωδικός 202.16
Τίτλος Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων (Decision Making Process)
Διάρκεια (Δ.Ω.) 16

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το σεμινάριο συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Φόρμα Επικοινωνίας

Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δεν υπάρχει προγραμματισμένο σεμινάριο για το τρέχον εξάμηνο.

Δείτε όλα τα σεμινάρια της κατηγορίας Management

Τρέχον Εξάμηνο Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δείτε τα προγραμματισμένα σεμινάρια για το τρέχον εξάμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ