Αποτελεσματική Καθοδήγηση (Coaching) και Ανάπτυξη Ομάδας

Σκοπός

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να βελτιώσει και θα αναπτύξει τις γνώσεις και τις δεξιότητες των στελεχών σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης μιας ομάδας σε μια επιχείρηση.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

 • Η κατανόηση της συμπεριφοράς των ατόμων και η ορθολογική διαχείριση των ανθρώπινων πόρων για αποτελεσματική Διοίκηση.
 • Η ανάδειξη της σπουδαιότητας ανάπτυξης πρακτικών που διαμορφώνουν την δυναμική της ομάδας μέσω της προσωπικής εξέλιξης του εργαζομένου στον εργασιακό του χώρο.
 • Η αποτελεσματική διαχείριση των συγκρούσεων και η επίλυση διαφορών
 • Η σωστή αξιολόγηση της συμπεριφοράς των άλλων, που βοηθά στην αποτελεσματική επικοινωνία και τη συνεχή βελτίωση των ατόμων, καθώς και στην αύξηση της παραγωγικότητας.
 • Η παρακίνηση του προσωπικού για την βελτίωση της απόδοσης και της συνολικής εικόνας της Επιχείρησης.
 • Η δημιουργία αποτελεσματικών ομάδων.

Σε ποιους απευθύνεται

Τα σεμινάριο απευθύνεται σε Διευθυντές και Προϊσταμένους Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιχειρήσεων, Υπευθύνους Διοικητικών Τμημάτων, και προϊσταμένους τμημάτων που διαχειρίζονται ομάδες.

Περιεχόμενα Σεμιναρίου

Αντιληπτική επικοινωνία & οργανωσιακή συμπεριφορά. Συναλλακτική ανάλυση

 • Η σημασία της επικοινωνίας στον εργασιακό χώρο. Αρχές επικοινωνίας και εφαρμογή τους στον εργασιακό χώρο
 • Τα εμπόδια στην επικοινωνία
 • Ενεργητική - Παθητική Ακρόαση
 • Αντιμετώπιση των Strokes
 • Επίλυση συγκρούσεων στον εργασιακό χώρο.
 • Σύγκρουση - Συμβιβασμός - Συνεργασία
 • Δημιουργία κλίματος κατανόησης και συνεργασίας
 • Η ανάλυση των ανθρώπινων συναλλαγών­ 

Δημιουργία αποτελεσματικών ομάδων "Coaching"

 • Στάδια δημιουργίας μιας ομάδας
 • Συνήθη προβλήματα στις ομάδες
 • Χαρακτηριστικά αποτελεσματικής ομάδας&;
 • Ρόλοι μελών στην αποτελεσματική ομάδα. Κατανομή ρόλων
 • Στοχοθεσία
 • Δημιουργία ομαδικού πνεύματος και συνεργασίας

Ανάθεση Αρμοδιοτήτων

 • Εκχώρηση καθηκόντων και αρμοδιοτήτων. Ανάθεση εργασιών
 • Καθοδήγηση υφισταμένων για επίτευξη στόχων.
 • Coaching: καθοδηγώ, υποστηρίζω και αναπτύσσω την ομάδα μου
 • Παρακολούθηση. Διορθωτικές ενέργειες. Βελτίωση της απόδοσης
 • Άνθρωποι και καθήκοντα

Παρακίνηση και αναγνώριση-Υποστήριξη και ενδυνάμωση

 • Ανθρώπινη συμπεριφορά. Κίνητρα απόδοσης
 • Προσωπικότητα. Διαφορετικότητα χαρακτήρων. Αντίληψη του στελέχους
 • Ανάπτυξη αυτοεκτίμησης και αυτογνωσίας
 • Παρακίνηση ανθρώπινου δυναμικού. Τεχνικές παρακίνησης
 • Αναγνώριση: Τρόποι αναγνώρισης

Πληροφορίες Σεμιναρίου

Κωδικός 202.02
Τίτλος Αποτελεσματική Καθοδήγηση (Coaching) και Ανάπτυξη Ομάδας
Διάρκεια (Δ.Ω.) 24

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το σεμινάριο συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Φόρμα Επικοινωνίας

Προγραμματισμένα Σεμινάρια

18Ιουλ
18 Ιουλ 2022 - 21 Ιουλ 2022
202.02
E-learning

Δείτε όλα τα σεμινάρια της κατηγορίας Management

Τρέχον Εξάμηνο Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δείτε τα προγραμματισμένα σεμινάρια για το τρέχον εξάμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ