Ανάπτυξη Ηγετικών Δεξιοτήτων σε Μεσαία Στελέχη Επιχειρήσεων

Σκοπός

Η έμφαση και η αξία που προσδίδεται στο ανθρώπινο δυναμικό της κάθε επιχείρησης στη σημερινή εποχή, επιβεβαιώνει τον πρωταγωνιστικό και καθοριστικό ρόλο των ανθρώπων στην επιτυχία της επιχείρησης. Το σύγχρονο και συνεχές μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον, δημιουργεί την αναγκαιότητα σε κάθε επιχείρηση να μελετήσει τον αντίκτυπο αυτών των αλλαγών, να διερευνήσει τους τρόπους διαχείρισης τους και να ανακαλύψει τους κατάλληλους ανθρώπους που θα διαχειριστούν τις αλλαγές και θα εμπνεύσουν όλα τα υπόλοιπα μέλη των ομάδων για να διαμορφώσουν τη σωστή στάση απέναντι στις αλλαγές.

Η αναζήτηση ηγετών φαίνεται πως αποκτά ουσιώδη σημασία για κάθε επιχείρηση και η μετατροπή του κάθε στελέχους της επιχείρησης σε ηγέτη αποτελεί βασική προτεραιότητα. Κάθε άνθρωπος έχει ηγετικά χαρακτηριστικά, τα οποία χρειάζεται να ανακαλύψει, να βελτιώσει και να αναπτύξει με το σωστό τρόπο και την κατάλληλη καθοδήγηση.

Σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος είναι οι εκπαιδευόμενοι να κατανοήσουν το θέμα της ηγεσίας, να αναγνωρίσουν το ηγετικό τους προφίλ και να αξιολογήσουν τις ηγετικές ικανότητες που ο κάθε ένας διαθέτει ώστε να μπορέσουν να αξιοποιήσουν αυτά τα χαρακτηριστικά προς όφελος της επιχείρησης.

ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση:

 • Να κατανοήσουν την έννοια της ηγεσίας
 • Να διακρίνουν το περιεχόμενο της διοίκησης και της ηγεσίας
 • Να αναγνωρίσουν την αξία της ηγεσίας έναντι αυτής της διοίκησης
 • Να ανακαλύψουν το ηγετικό τους στυλ
 • Να αξιολογούν τη χρησιμότητα των ηγετικών δεξιοτήτων
 • Να διαφοροποιούν την ηγετική συμπεριφορά τους ανάλογα με τις συνθήκες, την ομάδα και το εργασιακό τους περιβάλλον
 • Να διαμορφώσουν τη σωστή στάση απέναντι στην ηγεσία

Σε ποιους απευθύνεται

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων χαμηλού και μεσαίου επιπέδου, σε κατέχοντες θέση ευθύνης (σε άτυπη ή τυπική μορφή) και σε κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να αναπτύξει τις ηγετικές του δεξιότητες και να βελτιώσει την ηγετική συμπεριφορά του.

Περιεχόμενα Σεμιναρίου

 • Ανάλυση του ηγετικού χαρακτήρα και των συστατικών του
 • Μοντέλο ηγεσίας με έμφαση στον ηγετικό χαρακτήρα και τους ηγετικούς ρόλους
 • Αναγνώριση του ηγετικού ρόλου που αρμόζει σε κάθε επίπεδο ιεραρχίας
 • Αντιστοίχιση ηγετικού ρόλου και ηγετικών ικανοτήτων
 • Ηγετικά προφίλ και προσανατολισμοί ηγεσίας
 • Ηγετικά στυλ και ο αντίκτυπος αυτών στην ομάδα
 • Βασικές αρχές, θεωρίες και συστήματα ηγεσίας
 • Μοντέλα ηγεσίας: Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα
 • Αναγνώριση του ηγετικού προφίλ
 • Από επιτυχημένο στέλεχος σε επιτυχημένο ηγέτη: Βήματα, αξίες, ικανότητες, κουλτούρα αλλαγής, καθοδήγηση
 • Βιωματικές ασκήσεις

Διδακτικές μέθοδοι, εκπαιδευτικά μέσα και τρόποι αξιολόγησης

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο, μέθοδοι διδασκαλίας που θέτουν τους εκπαιδευόμενους στο επίκεντρο της μαθησιακής διεργασίας με σκοπό τη διατήρηση του ενδιαφέροντος και της συμμετοχή των εκπαιδευομένων σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος, αλλά κυρίως την επίτευξη των προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων όπως είναι η αναγνώριση, ανάπτυξη και βελτίωση ηγετικών δεξιοτήτων και η αλλαγή της ηγετικής συμπεριφοράς. 

Μερικές από τις διδακτικές μεθόδους που πρόκειται να επιλεγούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι η εμπλουτισμένη εισήγηση, η εργασία σε ομάδες, η μελέτη περιπτώσεων, το παίξιμο ρόλων και η ερμηνευτική αναδυομένων θεμάτων. 

Το μαθησιακό πλαίσιο είναι βασισμένο στην ενεργή συμμετοχή των εκπαιδευομένων σε βιωματικές δραστηριότητες και διαδραστικές ασκήσεις.

Πληροφορίες Σεμιναρίου

Κωδικός 202.07
Τίτλος Ανάπτυξη Ηγετικών Δεξιοτήτων σε Μεσαία Στελέχη Επιχειρήσεων
Διάρκεια (Δ.Ω.) 16

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το σεμινάριο συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Φόρμα Επικοινωνίας

Προγραμματισμένα Σεμινάρια

04Ιουλ
04 Ιουλ 2022 - 07 Ιουλ 2022
202.07
E-learning

Δείτε όλα τα σεμινάρια της κατηγορίας Management

Τρέχον Εξάμηνο Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δείτε τα προγραμματισμένα σεμινάρια για το τρέχον εξάμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ