Επιχειρησιακός Σχεδιασμός (Business Plan)

Σκοπός

Η μεταφορά των αναγκαίων θεωρητικών γνώσεων στους εκπαιδευόμενους σχετικά με τις αρχές και έννοιες  ενός Business Plan. Τελικός εκπαιδευτικός στόχος είναι η γνώση που θα αποκτηθεί να αποτελέσει εργαλείο ανάπτυξης για τους ανθρώπους που ασχολούνται με το Business Plan, έτσι ώστε να οδηγήσει σε αύξηση των πωλήσεων της επιχείρησης και σε βελτίωση της κερδοφορίας.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα μπορούν να παρακολουθήσουν:

 • Διευθυντές marketing 
 • Εμπορικοί διευθυντές
 • Business Unit Managers
 • Ιδιοκτήτες μικρών - μεσαίων επιχειρήσεων

Περιεχόμενα Σεμιναρίου

 • Τι σημαίνει Business Plan
 • Τα στάδια του Business Plan (Ανάγκη - Σχεδιασμός Εφαρμογή)
 • Ανάλυση όλων των πιθανόν κενών δεδομένων (Gap)
 • Οι διαδικασίες που απαιτούνται
 • Κριτήρια επιλογής ανθρώπων που θα εφαρμόσουν το συγκεκριμένο business plan
 • Η διάσταση και η εφαρμογή ενός χρονοδιαγράμματος
 • Χρηματοοικονομική προσέγγιση (π.χ. Budget κ.α.)
 • Βασικά στοιχεία παρουσίασης των δεδομένων σε ένα business plan
 • Η σημασία της σωστής στοχοποίησης targeting και το σωστό  Budget
 • Εργαλεία marketing (S.T.P. / BCG matrix / SWOT / BSC balance score card, κ.α.)
 • Στρατηγικές κινήσεις και εντοπισμός των πιθανών ρίσκων
 • Τi σημαίνει ολοκληρωμένος σχεδιασμός πλάνου Β και πλάνου Γ και γιατί το κάνουμε
 • Τμηματοποίηση εργασιών του business plan ανά τμήμα της επιχείρησης
 • Επιμερισμό της στοχοποίησης ανά τμήμα / ανά άτομο στην  επιχείρηση
 • Επιμερισμός των υπευθυνοτήτων
 • Στάδια και βήματα του επαναελέγχου και της πιθανής αναθεώρησης στο business plan
 • Προγραμματισμός - Οργάνωση - Έλεγχος και εστιασμένη πρακολούθηση των διαδικασιών
 • Η διαδικασία εκμετάλλευσης των ερευνών
 • Σαφής πρόβλεψης του Market Share και του Market Share Growth ανά προϊόν ή υπηρεσία.
 • Ανάπτυξη πραγματικών μελετών περίπτωσης Case Study

Πληροφορίες Σεμιναρίου

Κωδικός 202.09
Τίτλος Επιχειρησιακός Σχεδιασμός (Business Plan)
Διάρκεια (Δ.Ω.) 16

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το σεμινάριο συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Φόρμα Επικοινωνίας

Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δεν υπάρχει προγραμματισμένο σεμινάριο για το τρέχον εξάμηνο.

Δείτε όλα τα σεμινάρια της κατηγορίας Management

Τρέχον Εξάμηνο Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δείτε τα προγραμματισμένα σεμινάρια για το τρέχον εξάμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ