Έλεγχος Ποιότητας στα Βιομηχανικά/Κατασκευαστικά Έργα

Σκοπός

 • Να κατανοήσουν οι συμμετέχοντες την σημασία του Ελέγχου της Ποιότητας στις εργασίες ανέγερσης σε βιομηχανικά και άλλα κατασκευαστικά έργα και πως συνδέεται με την επιτυχή ολοκλήρωση των έργων.
 • Να κατανοήσουν πώς ο Έλεγχος της Ποιότητας οργανώνεται και τεκμηριώνεται για όλες τις φάσεις της κατασκευής και για όλες τις ειδικότητες
 • Να διερευνηθούν ειδικά θέματα που σχετίζονται με τις δοκιμές και τις επιθεωρήσεις κατά τις εργασίες κατασκευής.
 • Να εξεταστούν τα συνήθη προβλήματα στον Έλεγχο Ποιότητας κατά την κατασκευή του έργου και να προταθούν πιθανές λύσεις.
 • Να κατανοήσουν οι συμμετέχοντες τις απαιτήσεις και την διαδικασίας πιστοποίησης των νέων εγκαταστάσεων ενός έργου με βάση την Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Εξοπλισμό υπό Πίεση (PED).

Σε ποιους απευθύνεται

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιοκτήτες, εργολάβους και τεχνικό προσωπικό όλων των επιπέδων, από τους μηχανικούς ως διευθυντές όλων των λειτουργιών (μηχανικούς ποιοτικού ελέγχου, μηχανικούς έργων, μηχανικούς πεδίου) που συμμετέχουν στον σχεδιασμό, τον προγραμματισμό, την εκτέλεση και την παρακολούθηση της ποιότητας κατά την κατασκευή ενός έργου.

Περιεχόμενα Σεμιναρίου

 • Εισαγωγικά στοιχεία. Στόχοι του προγράμματος. Τι είναι η ποιότητα στα κατασκευαστικά έργα. Στρατηγικές εκτέλεσης.
 • Πρόγραμμα Έλεγχου Ποιότητας. Σχέδιο Ελέγχου Ποιότητας για τις εργασίες ανέγερσης: Τυπικά Σχέδια Ελέγχου Ποιότητας. Τα περιεχόμενα του Σχεδίου Ελέγχου Ποιότητας. Σχέδιο Επιθεώρησης και Δοκιμών (Inspection and Test Plan – ITP).
 • Οργάνωση Ποιοτικού Ελέγχου και εκτέλεση του: Οργάνωση του ποιοτικού ελέγχου, εκτέλεση NDTs, παρακολούθηση ελέγχου ποιότητας από την ομάδα έργου του ιδιοκτήτη, Φορέας Επιθεώρησης (Third Party Inspection) εργασιών πεδίου, αντικείμενο υπηρεσιών Φορέα Επιθεώρησης, επιλογή Φορέα Επιθεώρησης.
 • Εκτέλεση ποιοτικού ελέγχου. Φάσεις επιθεώρησης στο πεδίο.  Συνάντηση συντονισμού της επιθεώρησης (pre-inspection meeting) εργασιών πεδίου.  Έλεγχος υλικών στο πεδίο
 • Ποιοτικός έλεγχος εργασιών πεδίου για όλες τις ειδικότητες συμπεριλαμβανομένων των ειδικών θεμάτων ανά ειδικότητα, Σχεδίων Επιθεώρησης και Δοκιμών (ITPs) καθώς και τυπικών φορμών καταγραφής των αποτελεσμάτων των επιθεωρήσεων και δοκιμών (record forms): Εργασίες Πολιτικού Μηχανικού, εργασίες ανύψωσης, εργασίες ανέγερσης μηχανολογικού εξοπλισμού (δοχεία πίεσης, εναλλάκτες θερμότητας, σωληνώσεις, δομικός χάλυβας, αντλίες, συμπιεστές, συγκολλήσεις και μη Καταστροφικοί Έλεγχοι), ηλεκτρολογικές εργασίες, εργασίες εγκατάστασης οργάνων πεδίου, εργασίες μόνωσης, βαφές. Τελικοί έλεγχοι κατά την Μηχανολογική Ολοκλήρωση. Έλεγχος και Προστασία υλικών και εξοπλισμού μετά την παραλαβή στο πεδίο.  Έλεγχος ακρίβειας οργάνων δοκιμών.
 • Οδηγία ΕΕ για εξοπλισμό υπό πίεση (Pressure Equipment Directive – PED)– Συνοπτική παρουσίαση:  Εξοπλισμός που εξαιρείται. Ευθύνες Κατασκευαστή, Φορέα Πιστοποίησης, Αγοραστή. Απαιτήσεις της Οδηγίας. Βασικές απαιτήσεις ασφαλείας. Κατηγοριοποίηση εξοπλισμού. Αξιολόγηση Συμμόρφωσης. Αξιολόγηση Συμμόρφωσης ανά κατηγορία.
 • Εφαρμογή της PED στην κατασκευή  νέων βιομηχανικών εγκαταστάσεων (Assemblies – Συγκροτήματα). Διευκρίνιση της έννοιας «Συγκρότημα». Πιστοποίηση κατά PED του εξοπλισμού που συναρμολογείται στο πεδίο του έργου. Ενότητες Αξιολόγησης Συμμόρφωσης (Conformity Assessment Modules) για Συγκροτήματα. Έγκριση του σχεδιασμού από τον Φορέα Πιστοποίησης. Έγγραφα του Κατασκευαστή στον Φορέα Πιστοποίησης. Ανάλυση κινδύνων. Γενική Διαδικασία Αξιολόγησης Συγκροτήματος από τον Φορέα Πιστοποίησης. Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης. Σήμανση CE Συγκροτήματος.

 

Πληροφορίες Σεμιναρίου

Κωδικός 210.11
Τίτλος Έλεγχος Ποιότητας στα Βιομηχανικά/Κατασκευαστικά Έργα
Διάρκεια (Δ.Ω.) 16

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το σεμινάριο συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Φόρμα Επικοινωνίας

Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δεν υπάρχει προγραμματισμένο σεμινάριο για το τρέχον εξάμηνο.
FaLang translation system by Faboba

Δείτε όλα τα σεμινάρια της κατηγορίας Ποιότητα και Βελτίωση Διεργασιών

Τρέχον Εξάμηνο Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δείτε τα προγραμματισμένα σεμινάρια για το τρέχον εξάμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ