Δείκτες Απόδοσης και Σύστημα Διαχείρισης Δεικτών (KPIs, BSC)

Σκοπός

  • Να κατανοήσουν οι συμμετέχοντες τις βασικές έννοιες και αρχές στη διαχείριση επιχειρηματικών διαδικασιών
  • Να κατανοήσουν τις μεθόδους αναγνώρισης  και χρήσης των κατάλληλων Κρίσιμων Δεικτών Απόδοσης (Key Performance Indicators)
  • Να εξασκηθούν στον σχεδιασμού του Συστήματος Δεικτών και στην δημιουργία ομάδας δεικτών σύμφωνα με τις δικές τους ανάγκες
  • Να εξασκηθούν στην ενσωμάτωση των δεικτών στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

Σε ποιους απευθύνεται

Σε στελέχη επιχειρήσεων που επιθυμούν να εφαρμόσουν σύστημα διαχείρισης δεικτών στην επιχείρηση τους.

Περιεχόμενα Σεμιναρίου

 Διοίκηση μέσω στόχων και μέτρηση της αποδοτικότητας

  • Συστήματα Στρατηγικής Διοίκησης
  • Διαμόρφωση στρατηγικής
  • Μετρήσεις / βασικοί δείκτες απόδοσης
  • Εφαρμογή στρατηγικής και τεχνικές
  • Η εφαρμογή της στοχοθεσίας και η μέτρηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας
  • Στοχοθεσία και  συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας 

Πληροφορίες Σεμιναρίου

Κωδικός 210.06
Τίτλος Δείκτες Απόδοσης και Σύστημα Διαχείρισης Δεικτών (KPIs, BSC)
Διάρκεια (Δ.Ω.) 16

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το σεμινάριο συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Φόρμα Επικοινωνίας

Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δεν υπάρχει προγραμματισμένο σεμινάριο για το τρέχον εξάμηνο.

Δείτε όλα τα σεμινάρια της κατηγορίας Ποιότητα και Βελτίωση Διεργασιών

Τρέχον Εξάμηνο Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δείτε τα προγραμματισμένα σεμινάρια για το τρέχον εξάμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ