Τεχνικές Επίλυσης Προβλημάτων (Problem Solving)

Περιγραφή προγράμματος και στόχοι

 • Να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν τις διαφορετικές τεχνικές επίλυσης προβλημάτων
 • Να μάθουν να επιλέγουν τη σωστή μέθοδο ανάλογα με το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν
 • Να ανταποκρίνονται πλήρως στην ολοκλήρωση της μεθόδου και την επίλυση του προβλημάτων
 • Να αξιολογούν τα αποτελέσματα κάθε μεθόδου
 • Να θέτουν μηχανισμούς ελέγχου για τις διαφορετικές μεθόδους

Σε ποιους απευθύνεται

Σε όλες τις επιχειρήσεις που θέλουν να βελτιώσουν τον τρόπο επίλυσης προβλημάτων στις κύριες διεργασίες τους, ώστε να αυξήσουν τη δημιουργικότητα, την εφευρετικότητά και την καινοτομία στις ομάδες τους.

Περιεχόμενα Σεμιναρίου

 

Ημέρα 1  Μέθοδοι Βελτιστοποίησης και Επιχειρησιακής Έρευνας

8D problem solving process and tools

 • Problem solving tools
  Step by step detailed understanding of each level, supported by practical examples and hints
 • 8D problem solving process
  • Discipline 1: Build the Team (Team charter)
  • Discipline 2: Describe the Problem (Catwoe, flowcharts & Risk analysis)
  • Discipline 3: Implement a Temporary Fix (Round Robin Brainstorming & Crawford’s slip writing method)
  • Discipline 4: Identify and Eliminate the Root Cause (Cause and effect analysis & Straw man concept)
  • Discipline 5: Verify the Solution (FMEA, Impact analysis, Six Thinking hats & Blind spot analysis) 
  • Discipline 7: Prevent the Problem from Recurring (how to update your organization's standards, policies, procedures)
  • Discipline 8: Celebrate Team Success (Post implementation review)

 

2η ημέρα Χρησιμοποιώντας τις αρχές Λιτής Παραγωγής και 6σίγμα στην επίλυση προβλημάτων

 • Understanding DMAIC Cycle 
 • Finding the Cause of the problem
  • Διάγραμμα αιτίου- αποτελέσματος ( Ishikawa diagrams) 
  • 5 Whys analysis
  • Διάγραμμα ροής
  • Διάγραμμα Pareto 
  • Tree diagrams
  • Διάγραμμα συνάφειας (Affinity diagram)– Διάγραμμα συσχετίσεων (Interrelationship diagram)
 • Improving Business process
  • PDPC charts
  • Flow charts
  • Unblocking bottleness
  • Queuing Models

 

3η ημέρα Kaizen Lean A3 model problem solving

Ο όρος Kaizen στα ιαπωνικά σημαίνει αλλαγή ( Kai) για το καλύτερο (zen). Είναι το πιο ισχυρό εργαλείο στην εργαλειοθήκη της Λιτής διαχείρισης. Το Kaizen είναι μια πρακτική επιλογή ανάμεσα σε επιτυχημένες εταιρίες του ιδιωτικού τομέα, με αποδεδειγμένη τη μείωση των αποβλήτων, την αύξηση της αποδοτικότητας, την εξοικονόμηση χρημάτων, καθώς και την αύξηση της ικανοποίησης των πελατών.

 • Ανάλυση διαδικασίας για την αποκάλυψη σπάταλης και μη προστιθέμενης αξίας 
 • PDCA & the A3 process
 • 7 Elements of A3 thinking
  • Step 1 & 2 - Clarify & breakdown the problem 
  • Steps 3 - Set target
  • Steps 4 & 5- Analyse root cause & develop countermeasures
  • Steps 6, 7 – Implement & monitor results 
  • Step 8 – Standardise
 • The different types of A3s
 • Lean Lego Simulation (Identify waste and redesign process)
 • Problem solving, Proposal, Status A3s
 • How to review A3s
 • Gemba and Kata walks

Πληροφορίες Σεμιναρίου

Κωδικός 210.18
Τίτλος Τεχνικές Επίλυσης Προβλημάτων (Problem Solving)
Διάρκεια (Δ.Ω.) Δια ζώσης: 24 Δ.Ω. , Elearning: 20 Δ.Ω.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το σεμινάριο συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Φόρμα Επικοινωνίας

Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δεν υπάρχει προγραμματισμένο σεμινάριο για το τρέχον εξάμηνο.

Δείτε όλα τα σεμινάρια της κατηγορίας Ποιότητα και Βελτίωση Διεργασιών

Τρέχον Εξάμηνο Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δείτε τα προγραμματισμένα σεμινάρια για το τρέχον εξάμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ