Στατιστικός Έλεγχος Βιομηχανικών Διεργασιών (Statistical Process Control)

Περιεχόμενα Σεμιναρίου

 • Έννοιες, ορισμοί στατιστικής ανάλυσης
 • Συστηματικός έλεγχος ποιότητας  
 • Σχεδιασμός του Πλάνου Δειγματοληψίας
 • Πρότυπο MIL-STD 1916 (επίπεδα αυστηρότητας και ποιότητα δειγματοληψίας)
 • Έλεγχος εισερχόμενης ή εξερχόμενης Παρτίδας ΙSO 2859
 • Τι δείγμα απαιτείται για την επικύρωση μιας Διεργασίας (μέγεθος δείγματος, υπολογισμός αβεβαιότητας)
 • Τι δείγματα χρειαζόμαστε για να ετοιμάσουμε ένα Διάγραμμα Ελέγχου (Control Chart)
 • Χρήσιμες ποσοτικές και στατιστικές τεχνικές και εργαλεία: 
  • PARETO ανάλυση
  • Ανάλυση αιτιών και αποτελέσματος (Failure Mode and Effects Analysis)
  • Διαγράμματα συσχέτισης,
 • Διαγράμματα ελέγχου για τον έλεγχο ποιότητας και διεργασιών:  
  • Διαγράμματα ελέγχου (μέσης τιμής, διασποράς, αθροιστικής τιμής, πολλαπλών μεταβλητών, κ.α.) - Γενικά
  • Διαγράμματα ελέγχου βάσει ιδιοτήτων (attributes) 
  • Ειδικά διαγράμματα ελέγχου για μεταβλητές
  • Ακολουθιακά Διαγράμματα Αθροισμάτων (Cusum)
  • Άλλα διαγράμματα (Poisson)
 • Σύγκριση των διαφόρων διαγραμμάτων, ερμηνεία των διαγραμμάτων ελέγχου, διορθωτικές ενέργειες (ταχύτητες και αριθμός ελαττωμάτων).
 • Ο ρόλος των τεχνικών στατιστικού ελέγχου διεργασιών στη διαχείριση ολικής ποιότητας.
 • Ανάλυση παραδειγμάτων SPC, κάποια εργαλεία, τύπος διαγραμμάτων (μέσης τιμής, αθροιστικής τιμής, πολλαπλές μεταβλητές, διακυμάνσεις, μέσοι όροι).

Πληροφορίες Σεμιναρίου

Κωδικός 210.02
Τίτλος Στατιστικός Έλεγχος Βιομηχανικών Διεργασιών (Statistical Process Control)
Διάρκεια (Δ.Ω.) 16

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το σεμινάριο συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Φόρμα Επικοινωνίας

Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δεν υπάρχει προγραμματισμένο σεμινάριο για το τρέχον εξάμηνο.

Δείτε όλα τα σεμινάρια της κατηγορίας Ποιότητα και Βελτίωση Διεργασιών

Τρέχον Εξάμηνο Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δείτε τα προγραμματισμένα σεμινάρια για το τρέχον εξάμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ