Συγκόλληση με τη Μέθοδο MIG

με δυνατότητα Πιστοποίησης κατά EN ISO 9606-01 (Χάλυβες) ή κατά EN ISO 9606-02 (Αλουμίνια)

Σκοπός

Σκοπός του προγράμματος είναι να προετοιμάσει τους εκπαιδευόμενους για να πιστοποιηθούν ως συγκολλητές σε συγκεκριμένες διαδικασίες βάσει του προτύπου EN ISO 9606. Μετά το πέρας του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να εκτελούν υψηλής ποιότητας συγκολλήσεις χρησιμοποιώντας ορθές πρακτικές και τηρώντας τους κανόνες ασφαλείας. Οι καταρτιζόμενοι θα εξοικειωθούν σε θέματα επιλογής, ρύθμισης και χρήσης του εξοπλισμού για να πετυχαίνουν το καλύτερο αποτέλεσμα αναλόγως της εργασίας.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε συγκολλητές και τεχνικούς συντήρησης βιομηχανικών εγκαταστάσεων, βιοτεχνιών, μηχανουργείων, ναυπηγείων, κ.λπ., που εμπλέκονται σε εργασίες συγκολλήσεων.

Περιεχόμενα Σεμιναρίου

 • Απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 9606
 • Ορολογία συγκολλήσεων
 • Προδιαγραφές πιστοποίησης - δοκιμές - αποδεκτό δείγμα. Εύρος πιστοποίησης
 • Θέσεις συγκόλλησης βάσει προτύπου
 • Θεωρία συγκολλήσεων και Θερμικά επηρεαζόμενη ζώνη
 • Μέσα ατομικής προστασίας ηλεκτροσυγκολλητή. Κίνδυνοι για την υγεία.
 • Η διεργασία της MIG μεθόδου συγκόλλησης. Ποια μέταλλα μπορούμε να συγκολλήσουμε
 • Πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα της μεθόδου MIG
 • Θέσεις συγκόλλησης (PA, PC, PE, PF...)
 • Ο εξοπλισμός συγκόλλησης: Πηγή ισχύος, τροφοδότης σύρματος, αέρια, ρυθμιστές, γείωση, πυρσός
 • Επιλογή αερίου αναλόγως του μετάλλου προς συγκόλληση. Συνοδεία αερίου.
 • Τεχνικά χαρακτηριστικά και ρυθμίσεις μηχανών MIG
 • Προετοιμασία μετάλλων συγκόλλησης
 • Τύπος συγκόλλησης (butt, fillet welding).
 • Συγκόλληση ελασμάτων και σωλήνα με την μέθοδο MIG
 • Συγκόλληση αλουμινίου με τη μέθοδο MIG
 • Σφάλματα συγκολλήσεων Παραμορφώσεις και τρόποι αποφυγής
 • Έλεγχοι συγκόλλησης: Καταστρεπτικές & Μη καταστρεπτικές μέθοδοι ελέγχου
 • Πρακτική άσκηση. Προετοιμασία δείγματος συγκολλητή. Προδιαγραφές δείγματος
 • Αποδεκτή - Μη αποδεκτή συγκόλληση. Παραδείγματα

Πληροφορίες Σεμιναρίου

Κωδικός 112.05
Τίτλος Συγκόλληση με τη Μέθοδο MIG
Περιγραφή με δυνατότητα Πιστοποίησης κατά EN ISO 9606-01 (Χάλυβες) ή κατά EN ISO 9606-02 (Αλουμίνια)
Δυνατότητα Πιστοποίησης ΝΑΙ
Συνεργασία με ΕΣΥΔ
Διάρκεια (Δ.Ω.) 24

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το σεμινάριο συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Φόρμα Επικοινωνίας

Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δεν υπάρχει προγραμματισμένο σεμινάριο για το τρέχον εξάμηνο.
FaLang translation system by Faboba

Τρέχον Εξάμηνο Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δείτε τα προγραμματισμένα σεμινάρια για το τρέχον εξάμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ