Μαγνητικά Σωματίδια (MT)

Με δυνατότητα πιστοποίησης κατά EN-ISO 9712 ή SNT-TC-1A ή PCN (LEVEL II)

Σκοπός

Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν τις θεωρητικές  και πρακτικές γνώσεις, έτσι ώστε μετά το τέλος της εκπαίδευσης να είναι ικανοί να πραγματοποιούν ελέγχους με χρήση των μαγνητικών σωματιδίων. Πιο συγκεκριμένα, στο σεμινάριο θα καλυφθεί η χρήση φθορίζουσας και μη φθορίζουσας μελάνης και σκόνης, η χρήση ηλεκτρομαγνητικών ζυγών και ηλεκτρομαγνητικού πάγκου εργασίας και ο έλεγχος ποιότητας αναλώσιμων. Επιπλέον θα γίνει πλήρης θεωρητική κατάρτιση στην συγγραφή αναφοράς επιθεώρησης, στην παροχή γραπτών οδηγιών προς επιθεωρητές επιπέδου 1, ενώ επίσης καλύπτονται και οι κανονισμοί υγιεινής και ασφάλειας. Τα παραπάνω συμπληρώνονται με τις αναγκαίες γνώσεις ηλεκτρομαγνητισμού για την πλήρη κατανόηση της μεθόδου.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα αυτό μπορούν να το παρακολουθήσουν τεχνικοί που θα ήθελαν να πιστοποιηθούν κατά EN-ISO 9712 ή κατά SNT-TC-1A ή κατά PCN  LEVEL II στη μέθοδο των μαγνητικών σωματιδίων.

#Πιστοποίηση κατάΔιδακτικές Ώρες
1 SNT-TC-1A (Level II) 24
2 EN-ISO 9712 (Level II) 40
3 PCN (Level II) 40

Περιεχόμενα Σεμιναρίου

 • Βασικές  αρχές  ελέγχου με μαγνητικά σωματίδια
 • Μαγνητικές δυναμικές γραμμές
 • Χαρακτηριστικά υλικών - μαγνητική διαπερατότητα
 • Μαγνητική υστέρηση
 • Μαγνητική ροή (Φ) και πυκνότητα μαγνητικής ροής (Β)
 • Ένταση μαγνητικού πεδίου (Η) ή μαγνητική διέγερση ή μαγνητίζον πεδίο
 • Συνεκτικό πεδίο
 • Βρόγχος μαγνητικής υστέρησης
 • Διείσδυση μαγνητικής ροής - διαρροή ροής
 • Ηλεκτρομαγνητισμός
 • Θέματα που αφορούν τον έλεγχο με μαγνητικά σωματίδια
 • Περιορισμοί, γενικές εκτιμήσεις, κατάσταση επιφανειών
 • Μέθοδοι και εξοπλισμός μαγνήτισης
 • Μόνιμοι μαγνήτες - Ηλεκτρομαγνητικά ζεύγη - Ροή ρεύματος
 • Μέσα ανίχνευσης
 • Ξηρές σκόνες, μελάνια, εκτιμήσεις Υ&Α
 • Συνθήκες παρατήρησης
 • Μη φθορίζοντα/φθορίζοντα μελάνια και σκόνες, φωτόμετρα/ραδιόμετρα, ασφάλεια, ηλεκτρομαγνητικό φάσμα
 • Απομαγνήτιση
 • Δείκτες μαγνητικού πεδίου
 • Φορητά όργανα μέτρησης έντασης μαγνητικού πεδίου
 • Δείκτης πεδίου ASME
 • Διεισδυτόμετρο BERTHOLD & Μετρητές  φαινομένου HALL
 • Είδη ρευμάτων
 • Κανονισμοί COSHH
 • Άσκηση για εντοπισμό σφαλμάτων σε πρότυπα δοκίμια με τη μέθοδο των μαγνητικών σωματιδίων
 • Γραπτές οδηγίες για τον Επιθεωρητή Επιπέδου Ι
 • Σύνταξη αναφοράς αποτελεσμάτων σύμφωνα με το πρότυπο SNT-TC-1A ή κατά EN-ISO 9712 ή κατά PCN

PCN/GEN Appendix Z1 NDT training Syllabi

Πληροφορίες Σεμιναρίου

Κωδικός 109.05
Τίτλος Μαγνητικά Σωματίδια (MT)
Περιγραφή Με δυνατότητα πιστοποίησης κατά EN-ISO 9712 ή SNT-TC-1A ή PCN (LEVEL II)
Δυνατότητα Πιστοποίησης NAI
Συνεργασία με Institution of Mechanical Engineers

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το σεμινάριο συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Φόρμα Επικοινωνίας

Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δεν υπάρχει προγραμματισμένο σεμινάριο για το τρέχον εξάμηνο.

Τρέχον Εξάμηνο Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δείτε τα προγραμματισμένα σεμινάρια για το τρέχον εξάμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ