Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού

Σκοπός

Στόχος του προγράμματος είναι οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν βασικές γνώσεις γύρω από την παθολογία, τις μεθόδους ελέγχου και τις θεραπείες πάνω σε κοινά ηλεκτρομηχανολογικά εξαρτήματα που συναντιόνται στη βιομηχανία. Να αποκτήσουν τις αναγκαίες γνώσεις για τη σημασία της λίπανσης στην καλή κατάσταση του εξοπλισμού και θα διαθέτουν βασικές γνώσεις γύρω από τα κοινής χρήσης λιπαντικά και τις μεθόδους και πρακτικές λίπανσης. Να ενημερωθούν για τα καθιερωμένα πρότυπα οργάνωσης του τομέα Συντήρησης και έτσι θα μπορούν να αξιολογήσουν το επίπεδο οργάνωσης και να θέσουν στόχους βελτίωσης. Σκοπός του προγράμματος είναι να ευαισθητοποιήσει τους εκπαιδευόμενους στην εφαρμογή μεθόδων συντήρησης που προλαμβάνουν τις αστοχίες εξοπλισμού.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα αυτό μπορούν να το παρακολουθήσουν τεχνικοί βιομηχανικών εγκαταστάσεων ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού τομέα συντήρησης και παραγωγής.

Περιεχόμενα Σεμιναρίου

Το σεμινάριο περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:

 • Γενικά περί Συντήρησης. H αναγκαιότητα της συντήρησης. Έννοιες, ορισμοί.
 • Σχέση συντήρησης - παραγωγής
 • Φθορά και βλάβη μηχανής
 • Τύποι συντήρησης: Διορθωτική, Προληπτική, Προβλεπτική - Βάσει κατάστασης. Κόστος διορθωτικής συντήρησης - προϋποθέσεις
 • Σχεδιασμός, οργάνωση και διοίκηση της συντήρησης
 • Διαγνωστικές μέθοδοι στην υπηρεσία της συντήρησης.
 • Προληπτική Συντήρηση: Σύνταξη και εφαρμογή προγράμματος προληπτικής συντήρησης. Επιλογή εξοπλισμού που θα ενταχθεί στο πρόγραμμα Προληπτικής Συντήρησης. Τεχνικά στοιχεία
 • παραμέτρων που ελέγχουμε. Λίστες δραστηριοτήτων. Προγραμματισμένη αντικατάσταση εξαρτημάτων. Περιοδικότητα-Χρονικός προσδιορισμός ελέγχων
 • Προβλεπτική συντήρηση-Συντήρηση βάσει κατάστασης: Κατηγορίες βλαβών. Δυναμική παρακολούθηση (condition monitoring). Μέθοδοι. Ανάπτυξη συστήματος προβλεπτικής συντήρησης.
 • Διάγνωση κατά την λειτουργία
 • Βελτίωση της αξιοπιστίας
 • Παθολογία των ρουλεμάν. Βλάβες, αίτια βλαβών και πρόληψή τους.
 • Κίνηση και μετάδοση κίνησης: Διάφορες διατάξεις μετάδοσης της κίνησης, καλές πρακτικές τοποθέτησης, έλεγχος
 • Λίπανση και λιπαντικά. Οργάνωση προγράμματος λίπανσης
 • Μελέτες περίπτωσης

Πληροφορίες Σεμιναρίου

Κωδικός 113.06
Τίτλος Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού
Διάρκεια (Δ.Ω.) 24

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το σεμινάριο συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Φόρμα Επικοινωνίας

Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δεν υπάρχει προγραμματισμένο σεμινάριο για το τρέχον εξάμηνο.

Δείτε όλα τα σεμινάρια της κατηγορίας Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού

Τρέχον Εξάμηνο Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δείτε τα προγραμματισμένα σεμινάρια για το τρέχον εξάμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ