Το ΙΒΕΠΕ ΣΕΒ από το ξεκίνημα του αξιοποίησε πάρα πολλές κοινοτικές πρωτοβουλίες και υλοποίησε πλήθος καινοτομικών προγραμμάτων. Μέσω των ευρωπαϊκών συνεργασιών που ανέπτυξε, συνέβαλε στη μεταφορά της τεχνογνωσίας για την εξέλιξη των επαγγελμάτων και των επαγγελματικών προσόντων.

Από το 1986 μέσω διακρατικών συνεργασιών έθεσε τα θεμέλια της ενδοεπιχειρησιακής βιομηχανικής επιμόρφωσης στην Ελλάδα. Δημιούργησε τα πρώτα εργαλεία-κλειδιά για την αξιολόγηση και αναγνώριση των επαγγελματικών δεξιοτήτων, συνέβαλε στην προσαρμογή των περιεχομένων και μεθόδων της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) εν όψει των βιομηχανικών μεταλλαγών και των νέων μορφών επαγγελματικής ταυτότητας.

Το IVEPE - ΣΕΒ συμμετείχε στις Βρυξέλλες στην Εναρκτήρια Συνάντηση του έργου «Μηχανικοί για την Ευρώπη» (E4E), που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η E4E είναι μια Συμμαχία για την Καινοτομία που συγκεντρώνει 13 εταίρους από οκτώ ευρωπαϊκές χώρες που αντιπροσωπεύουν τις διαφορετικές πτυχές του επαγγέλματος του μηχανικού. Το έργο E4E έχει τρεις βασικούς πυλώνες δημιουργίας θεσμών, στρατηγικής πρόβλεψης και κατάρτισης για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας του επαγγέλματος του μηχανικού.

Μάθετε περισσότερα

 

Το Erasmus for Young Entrepreneurs είναι ένα διασυνοριακό πρόγραμμα που διευκολύνει την ανταλλαγή επιχειρηματικής και διοικητικής εμπειρίας. Η ανταλλαγή πραγματοποιείται με διαμονή ενός νεοσύστατου ή δυνητικού επιχειρηματία με έναν έμπειρο επιχειρηματία που διευθύνει μια μικρή ή μεσαία επιχείρηση (ΜΜΕ) σε άλλη χώρα.

Μάθετε περισσότερα

Αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα στο επιχειρηματικό σας σχέδιο ή απλά έχετε μία ιδέα ή το όνειρο να ξεκινήσετε την δικής επιχείρηση και χρειάζεστε βοήθεια από έναν έμπειρο σύμβουλο τότε δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα συμβουλευτικής Socialneet.

Το ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος SocialNEET επιδοτούμενο από το EEA και Norway Grants, παρέχει δωρεάν συμβουλευτική σε νέους έως 29 ετών που είναι άνεργοι.

Μάθετε περισσότερα

Το ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος SocialNEET επιδοτούμενο από το EEA και Norway Grants, προσκαλεί NEETS (Not in Education, Employment, or Training) στον 2o κύκλο σεμιναρίων κατάρτισης του προγράμματος SocialNEET.

Νέοι ηλικίας 18 έως 29 ετών οι οποίοι δεν εργάζονται, δεν σπουδάζουν και δεν επιμορφώνονται την παρούσα περίοδο μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στα σεμινάρια με τις εξής θεματικές ενότητες:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Το ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ ως υπεύθυνος υλοποίησης της δράσης «Αξιολόγηση των βασικών εταιρικών πολιτικών και διαδικασιών για τη διαχείριση της διαφορετικότητας σε επιλεγμένες επιχειρήσεις» που διενεργείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος “EMBRACIVE: Embracing Diversity and Fostering Inclusion in the Workplace”

Μάθετε περισσότερα

Το DIVET (Joint Qualification for Export Specialists Via Internet and Social Media) είναι ένα πρόγραμμα Erasmus+ KA3 Joint Qualifications και αποτελεί μία κοινή Πιστοποίηση για εξειδικευμένους εξαγωγείς μέσω του Διαδικτύου και των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης. Στοχεύει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των νέων που ενδιαφέρονται να εργαστούν στον τομέα των εξαγωγών μέσω του διαδικτύου και των social media, προκειμένου να τους βοηθήσει να αυξήσουν την απασχολησιμότητά τους και επιδιώκει να τροφοδοτήσει τις επιχειρήσεις με εκπαιδευμένους επαγγελματίες που διαθέτουν όλες τις απαραίτητες δεξιότητες για να καλύψουν τις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς.

Το MAGIC SENS (MAnaging Graduated approach and Including balanced Curriculum for Special Educational Needs Students) είναι ένα 2ετές Ευρωπαϊκό Έργο, το οποίο υλοποιείται από επτά εταίρους που προέρχονται από Ελλάδα, Ιταλία, Ιρλανδία και Ρουμανία μέσα στους οποίους ανήκει και το ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ.

Τρέχον Εξάμηνο Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δείτε τα προγραμματισμένα σεμινάρια για το τρέχον εξάμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ