Το Erasmus for Young Entrepreneurs είναι ένα διασυνοριακό πρόγραμμα που διευκολύνει την ανταλλαγή επιχειρηματικής και διοικητικής εμπειρίας. Η ανταλλαγή πραγματοποιείται με διαμονή ενός νεοσύστατου ή δυνητικού επιχειρηματία με έναν έμπειρο επιχειρηματία που διευθύνει μια μικρή ή μεσαία επιχείρηση (ΜΜΕ) σε άλλη χώρα.

Από την έναρξή του το 2009, ο αριθμός των αιτήσεων του προγράμματος από νέους
και φιλοξενούντες επιχειρηματίες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα αυξάνεται συνεχώς.    
Περισσότεροι από 19.000 επιχειρηματίες (νέοι και οικοδεσπότες) έχουν λάβει μέρος σε περισσότερες από 9.670 ανταλλαγές.   

Τα κύρια οφέλη του προγράμματος

Το Erasmus για νέους επιχειρηματίες στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικής κουλτούρας της Ευρώπης. Το πρόγραμμα

 • ενισχύει τις επιχειρηματικές “ανταλλαγές” προσφέροντας δεξιότητες, γνώσεις και εμπειρία
 • αυξάνει τον αριθμό των νεοσύστατων επιχειρήσεων και ενισχύει την ανθεκτικότητά τους
 • προωθεί τη διασυνοριακή μεταφορά ιδεών, γνώσης και συνεργασίας μεταξύ μικρών επιχειρήσεων
 • βοηθά τις μικρές επιχειρήσεις να δικτυωθούν, να καινοτομήσουν και να γίνουν διεθνείς
 • βοηθά στη δημιουργία θέσεων εργασίας

Οφέλη για τους συμμετέχοντες επιχειρηματίες

Νέοι επιχειρηματίες

 • ανάπτυξη της ικανότητά τους να διαχειρίζονται μια μικρή εταιρεία
 • απόκτηση σχετικών δεξιοτήτων και γνώσεων
 • απόκτηση πρακτικής εμπειρίας
 • δίκτυο

Επιχειρηματίες υποδοχής

 • απόκτηση νέων ιδεών και φρέσκων προοπτικών
 • αξιοποίηση  φρέσκιας επιχειρηματικής στάσης
 • απόκτηση γνώσεων για μια άλλη αγορά και κουλτούρα
 • απόκτηση ευκαιριών διεθνούς συνεργασίας

Ποιοι είναι επιλέξιμοι για το πρόγραμμα

Νέοι επιχειρηματίες και επιχειρηματίες υποδοχής από χώρες της ΕΕ και άλλες συμμετέχουσες χώρες .

Νέοι επιχειρηματίες

Θα μπορούσαν να είναι επιχειρηματίες που σχεδιάζουν να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση βάση τεκμηριωμένου επιχειρηματικού σχεδίου ή νεοσύστατοι επιχειρηματίες με λιγότερο από τρία χρόνια εμπειρίας στη διαχείριση μιας επιχείρησης.

Επιχειρηματίες υποδοχής

Επιτυχημένοι και έμπειροι επιχειρηματίες (ιδιοκτήτες-διαχειριστές) με τουλάχιστον τριετή εμπειρία στη διεύθυνση μιας πολύ μικρής, μικρής ή μεσαίας επιχείρησης.

Πώς να λάβετε μέρος

Νέοι και έμπειροι επιχειρηματίες που θέλουν να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα ανταλλαγής επιχειρηματιών μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέσω του ιστότοπου του προγράμματος και να επιλέξουν το τοπικό σημείο επαφής  ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ. Η αίτησή σας θα πρέπει να περιλαμβάνει βιογραφικό σημείωμα, επιστολή κινήτρων και, εάν είστε νέος επιχειρηματίας, ένα επιχειρηματικό σχέδιο. Μόλις γίνει αποδεκτή, μπορείτε να αναζητήσετε στη βάση δεδομένων του προγράμματος έναν επιχειρηματία που θα αντιστοιχίσετε. Σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά τον οδηγό εγγραφής για να έχετε στη διάθεσή σας όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία εγγραφής.

Διαφορετικά επικοινωνήστε μαζί μας για να σας καθοδηγήσουμε

Ο ρόλος της Επιτροπής

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί εν μέρει τη διαμονή νέων επιχειρηματιών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Γενική Διεύθυνση για την Εσωτερική Αγορά, τη Βιομηχανία, την Επιχειρηματικότητα και τις ΜΜΕ για τις Επιχειρήσεις και τη Βιομηχανία) και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας και ο Εκτελεστικός Οργανισμός ΜΜΕ (EISMEA) είναι αρμόδιοι για την εφαρμογή.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Τηλ.:2108257800 ext. 800

Νικόλαος Μωραΐτης   Αλόιζια Μοσχοβάκου
[email protected]   [email protected] 

Περισσότερες Πληροφορίες Ιστότοπος Προγράμματος

Τρέχον Εξάμηνο Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δείτε τα προγραμματισμένα σεμινάρια για το τρέχον εξάμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ