Το DIVET (Joint Qualification for Export Specialists Via Internet and Social Media) είναι ένα πρόγραμμα Erasmus+ KA3 Joint Qualifications και αποτελεί μία κοινή Πιστοποίηση για εξειδικευμένους εξαγωγείς μέσω του Διαδικτύου και των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης. Στοχεύει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των νέων που ενδιαφέρονται να εργαστούν στον τομέα των εξαγωγών μέσω του διαδικτύου και των social media, προκειμένου να τους βοηθήσει να αυξήσουν την απασχολησιμότητά τους και επιδιώκει να τροφοδοτήσει τις επιχειρήσεις με εκπαιδευμένους επαγγελματίες που διαθέτουν όλες τις απαραίτητες δεξιότητες για να καλύψουν τις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς.

 

Για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, το σχέδιο πρόκειται να αναπτύξει ένα joint qualification μεταξύ των 3 οργανισμών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ένας εκ των οποίων είναι το IBEΠΕ-ΣΕΒ) με επίκεντρο τις πωλήσεις μέσω διαδικτύου και social media, δεδομένου ότι μια περίοδος μαθητείας 3 μηνών αποτελεί προϋπόθεση για τους συμμετέχοντες ώστε να ολοκληρώσουν με επιτυχία το μάθημα. Τα προαναφερθέντα θα έχουν ως αποτέλεσμα να αναπτυχθεί ένα κοινό προφίλ προσόντων σε συνεργασία με επιχειρήσεις και εκπροσώπους του τομέα και θα γίνει αναφορά στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF).

 Με βάση το κοινό προφίλ προσόντων, θα αναπτυχθεί ένα κοινό πρόγραμμα σπουδών καθώς και πρότυπα αξιολόγησης προκειμένου να επιτευχθεί, στο τέλος του μαθήματος, ένα πλήρως αναγνωρισμένο προσόν. Παράλληλα, θα αναπτυχθούν γενικότεροι μηχανισμοί διασφάλισης ποιότητας για την ενίσχυση της συνεργασίας και του συντονισμού μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων αλλά και για την εξασφάλιση της ποιότητας μάθησης μέσω εκπαίδευσης αλλά και εργασίας (classroom-based and work-based learning). Το σύνολο των αποτελεσμάτων του project πρόκειται να ελεγχθεί το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης αυτής της πιλοτικής εφαρμογής αναμένεται να συμμετάσχουν 80 σπουδαστές (VET students) και 80 Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (SMEs) που δραστηριοποιούνται στον τομέα των εξαγωγών και είναι διατεθειμένοι να ακολουθήσουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Στο τέλος του έργου αναμένεται ότι οι σπουδαστές θα αυξήσουν σημαντικά τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους στον κλάδο και ότι οι ΜΜΕ θα συμμετέχουν περισσότερο σε προγράμματα μαθητείας και θα μπορούν να βρίσκουν ευκολότερα εργαζομένους με τις απαιτούμενες δεξιότητες..

Το DIVET επικεντρώνεται στις εξαγωγές, επειδή αποτελούν μία από τις βασικότερες πηγές ανάπτυξης και θέσεων εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα στις μέρες μας, υπάρχει μια τάση στην ψηφιακή οικονομία που περιλαμβάνει τις εξαγωγές, καθώς επίσης είναι αυξανόμενος ο αριθμός πωλήσεων και εξαγωγών που οργανώνονται ηλεκτρονικά. Τα συστήματα Επαγγελματικής Κατάρτισης (VET) αντιμετωπίζουν πρόβλημα στη διαχείριση των συγκεκριμένων εξελίξεων λόγω του ότι δεν υπάρχουν ξεκάθαρα προγράμματα που να επικεντρώνονται στο ηλεκτρονικό μάρκετινγκ (e-marketing) για την απόκτηση του αντίστοιχου qualification. Ως εκ τούτου, υπάρχει ανάγκη να αναπτυχθεί η επαγγελματική κατάρτιση προκειμένου να εκπαιδευτούν επαγγελματίες υψηλής εξειδίκευσης για να εργαστούν σε εξαγωγές μέσω διαδικτύου και κοινωνικών μέσων δικτύωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Project DIVET επισκεφθείτε: http://divet.eu/

Τρέχον Εξάμηνο Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δείτε τα προγραμματισμένα σεμινάρια για το τρέχον εξάμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ