Στρατηγικές Τιμολόγησης

Σκοπός

Όλο το marketing της επιχείρησης επικεντρώνεται, τελικά, στις αποφάσεις τιμολόγησης. Η τιμή:

 • δεν είναι απλά ένας αριθμός πάνω σε μια ετικέτα. Είναι τέχνη, ένα παιχνίδι στρατηγικής με μεγάλα έπαθλα
 • αποτελεί τη «στιγμή της αλήθειας». Το σημείο συνάντησης υποσχέσεων, προσδοκιών και εμπειριών
 • είναι το μοναδικό στοιχείο του μείγματος marketing που παράγει απευθείας έσοδα. Όλα τα άλλα παράγουν κόστη
 • επηρεάζει με τρόπο άμεσο την αξία για τους μετόχους καθώς επιδρά στον όγκο πωλήσεων και στα περιθώρια κέρδους της επιχείρησης

Η απολύτως εξειδικευμένη δομή και θεματολογία του σεμιναρίου εισάγει τους συμμετέχοντες στον πυρήνα και στα μυστικά της τιμολόγησης. Μέσα από πολλές πρακτικές εφαρμογές, συζήτηση και εμβάθυνση σε επιμέρους έννοιες, θα αποκτήσουν την αναγκαία οπτική, γνώσεις και δεξιότητες προκειμένου να:

 • αντιλαμβάνονται το προϊόν τους με τρόπο στρατηγικό
 • διαπραγματεύονται έξυπνα και να αλλάζουν τις πεποιθήσεις των πελατών τους ως προς την τιμή προς όφελός τους
 • εκτιμούν τις πραγματικές χρηματοοικονομικές επιπτώσεις των αποφάσεων τιμολόγησης
 • μπορούν να απαντήσουν αποτελεσματικά στον ανταγωνισμό των τιμών προσφέροντας στους πελάτες εναλλακτικές προστιθέμενης αξίας.

Σε ποιους απευθύνεται

Στελέχη τα οποία αναλύουν, σχεδιάζουν, προτείνουν και εγκρίνουν την τιμολογιακή πολιτική των επιχειρήσεών τους. Το σεμινάριο θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για νέους επιχειρηματίες και ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων που εισάγουν νέα προϊόντα στην αγορά, αντιμετωπίζουν έντονο ανταγωνισμό τιμών ή/και αποτυγχάνουν να «περάσουν» τιμές που κατοπτρίζουν την πραγματική αξία που «μεταφέρουν».

Περιεχόμενα Σεμιναρίου

Θα καλυφθούν τα παρακάτω θέματα:

 • Είναι η «Σωστή» Τιμή ταυτόχρονα και «Δίκαιη»;
 • Ο κρίσιμος ρόλος της Τιμολόγησης στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης Στρατηγικής Marketing
 • Οδηγοί Αξίας (Value Drivers) για τη δημιουργία και διατήρηση μακροχρόνιου Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος
 • Στόχοι Marketing & Στρατηγικές τιμολόγησης
 • Η ισχυρή Δυναμική της τιμής συγκριτικά με άλλους Συντελεστές Παραγωγής Κερδών
 • Μέθοδοι Καθορισμού Τιμών. Ποια Κόστη εμπλέκονται στην τιμολόγηση
 • Πώς η Τιμολόγηση που καλύπτει τα κόστη μπορεί να «υπονομεύει» τα κέρδη;
 • Market-Oriented Pricing. Ο παράγοντας «Ζήτηση» και το «Νεκρό Σημείο»
 • Τιμολόγηση για Παρακίνηση Ζήτησης και Διάθεση Πλεονάσματος
 • Προσδιορισμός της τιμής βάσει της επιδιωκόμενης Απόδοσης της Επένδυσης
 • Benefit-Oriented Pricing: πως τα χειροπιαστά οφέλη οδηγούν σε υπερκέρδη
 • Τιμολόγηση & Ανταγωνισμός. Πόσο καλά κατέχετε το «παιχνίδι» των τιμών;
 • Ανταγωνιστικές Επιθέσεις. Τακτικοί ελιγμοί για να αποφύγετε έναν πόλεμο τιμών
 • Διαμόρφωση προσφορών για συμμετοχή σε Διαγωνισμούς
 • «Price Image». Γιατί η «πρώτη» τιμή είναι πολύ σημαντική;
 • Εργαλεία Τιμολογιακής Πολιτικής & Καθορισμός «Τελικών» τιμών.
 • «Price Logic». Πώς θα χρησιμοποιήσετε το όπλο της Διαφοροποίησης για να καρπωθείτε περισσότερα κέρδη
 • Τιμολόγηση Προϊοντικών Γραμμών. Συσχετισμοί & Αλληλεξαρτήσεις που πρέπει να ληφθούν υπόψη
 • Πολιτικές Εκπτώσεων και Πιστώσεων. Οικονομικά & Εμπορικά Κριτήρια
 • Πόσο ρεαλιστικές είναι τελικά οι Προσδοκίες Κέρδους που συνδέονται με Μεταβολές των τιμών;
 • Συνήθη Λάθη και Παγίδες προς αποφυγή κατά τον καθορισμό των τιμών.

Πληροφορίες Σεμιναρίου

Κωδικός 203.06
Τίτλος Στρατηγικές Τιμολόγησης
Διάρκεια (Δ.Ω.) 8

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το σεμινάριο συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Φόρμα Επικοινωνίας

Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δεν υπάρχει προγραμματισμένο σεμινάριο για το τρέχον εξάμηνο.

Τρέχον Εξάμηνο Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δείτε τα προγραμματισμένα σεμινάρια για το τρέχον εξάμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ