Νομοθεσία Πυρασφάλειας

Σκοπός

Να κατακτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις αναφορικά με το πλαίσιο που διέπει την ελληνική Νομοθεσία και τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων σε θέματα Πυρασφάλειας Πυροπροστασίας.

Σε ποιους απευθύνεται

Απευθύνεται σε μηχανικούς που ασχολούνται με τη σύνταξη και την υποβολή μελετών πυροπροστασίας, σε τεχνικούς ασφαλείας εγκαταστάσεων με μόνιμα μέσα πυροπροστασίας και σε αρχηγούς ομάδων πυροπροστασίας.

Περιεχόμενα Σεμιναρίου


 • Φιλοσοφία της πυρασφάλειας.
 • Υφιστάμενα κτίρια: Πυροσβεστικές Διατάξεις (3η-6η-8η-16η-17η-18η).
 • Νέα κτίρια: Προεδρικό Διάταγμα 41/2018.
 • Προεδρικό Διάταγμα 71/1988.
 • Ρύθμιση θεμάτων πυρασφάλειας: 12η-13η-14η-15η Πυροσβεστικές Διατάξεις.
 • Μεταποιητικές επιχειρήσεις: ΚΥΑ 136860/2018.
 • Πυροπροστασία έργων και δραστηριοτήτων «Συστημάτων Περιβαλλοντικών Υποδομών».
 • Πρότυπα Πυροπροστασίας, Οδηγίες Πυροσβεστικού Σώματος επί Προτύπων Πυροπροστασίας.
 • Μελέτη και κατασκευή υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου - Βασικά στοιχεία υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου.
 • Μελέτη και κατασκευή ανιχνευτικού συστήματος - Βασικά στοιχεία συστήματος ανίχνευσης πυρκαγιάς.
 • Μελέτη και κατασκευή συστήματος καταιονισμού - Βασικά στοιχεία εγκαταστάσεων, αυτομάτου συστήματος καταιονισμού ύδατος (SPRINKLER).
 • Παρουσίαση μελέτης βιομηχανίας.

Πληροφορίες Σεμιναρίου

Κωδικός 101.29
Τίτλος Νομοθεσία Πυρασφάλειας
Διάρκεια (Δ.Ω.) 8

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το σεμινάριο συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Φόρμα Επικοινωνίας

Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δεν υπάρχει προγραμματισμένο σεμινάριο για το τρέχον εξάμηνο.

Δείτε όλα τα σεμινάρια της κατηγορίας Ασφάλεια

Τρέχον Εξάμηνο Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δείτε τα προγραμματισμένα σεμινάρια για το τρέχον εξάμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ