Τυποποίηση Χαλύβων/Κραμάτων και Θερμικές Κατεργασίες

Σκοπός

Στο τέλος της εκπαίδευσης οι συμμετέχοντες θα γνωρίζουν τα διάφορα είδη των μετάλλων και των κραμάτων, τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά αυτών, όπως και το διάγραμμα σιδήρου - άνθρακα. Επίσης, θα γνωρίσουν τις διάφορες τυποποιήσεις χαλύβων και κραμάτων, καθώς και τις θερμικές κατεργασίες για τη βελτίωση των ιδιοτήτων των κραμάτων.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα αυτό μπορούν να το παρακολουθήσουν άτομα που ασχολούνται με τη συντήρηση στη βιομηχανία, με τις συγκολλήσεις και, γενικότερα, με την κατεργασία κραμάτων και το χειρισμό εργαλειομηχανών, αλλά και εργοδηγοί του τομέα μηχανολογικής συντήρησης.

Περιεχόμενα Σεμιναρίου

  • Εισαγωγή στη μεταλλουργία
  • Διάγραμμα σιδήρου - άνθρακα
  • Κατηγορίες χαλύβων: (χημική σύσταση και μέταλλα που επιδέχονται θερμικές κατεργασίες)
  • Χάλυβες κατασκευών - ανοξείδωτοι χάλυβες - χυτοσίδηροι
  • Επιδράσεις στις μηχανικές ιδιότητες του χάλυβα συναρτήσει των προσμείξεων και επίδραση των προσμείξεων στους ανοξείδωτες χάλυβες
  • Θερμικές κατεργασίες: βαφή - ανόπτηση - επαναφορά
  • Επιφανειακές  σκληρύνσεις
  • Ενανθράκωση - εναζώτωση - φλογοβαφή
  • Σκληρομέτρηση

Πληροφορίες Σεμιναρίου

Κωδικός 108.02
Τίτλος Τυποποίηση Χαλύβων/Κραμάτων και Θερμικές Κατεργασίες
Διάρκεια (Δ.Ω.) 16

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το σεμινάριο συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Φόρμα Επικοινωνίας

Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δεν υπάρχει προγραμματισμένο σεμινάριο για το τρέχον εξάμηνο.

Τρέχον Εξάμηνο Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δείτε τα προγραμματισμένα σεμινάρια για το τρέχον εξάμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ