Οικονομικά για Μη Οικονομικούς

Σκοπός

Η μεταφορά των αναγκαίων θεωρητικών γνώσεων στους εκπαιδευόμενους σχετικά με τις βασικές χρηματο-οικονομικές έννοιες που πρέπει να γνωρίζουν τα μη οικονομικά στελέχη μιας επιχείρησης, ώστε να επικοινωνούν αποτελεσματικά με τα στελέχη της διεύθυνσης οικονομικών και να αντιλαμβάνονται τον δικό τους ρόλο στα οικονομικά της επιχείρησης. Στο τέλος της εκπαίδευσης οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να διαβάζουν τα βασικά στοιχεία των λογιστικών καταστάσεων.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα μπορούν να παρακολουθήσουν:

 • Στελέχη όλων των διευθύνσεων πλην της διεύθυνσης οικονομικών και λογιστηρίου
 • Ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων χωρίς προηγούμενη γνώση σε θέματα οικονομικών.
 • Βοηθοί στελεχών πωλήσεων και marketing.

Περιεχόμενα Σεμιναρίου

 • Επιχείρηση - Βασικές έννοιες (περιβάλλον, καταναλωτής, προσφορά, ζήτηση, στόχοι, οργάνωση)
 • Χρησιμότητα της ανάλυσης των οικονομικών στοιχείων μιας επιχείρησης
 • Ρόλος του διευθυντή οικονομικών
 • Ανάλυση των βασικών οικονομικών στοιχείων μιας επιχείρησης
 • Λογιστικές καταστάσεις, δομή, βασικά τους στοιχεία, έννοια και χρησιμότητα αυτών
  • Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων
  • Ισολογισμός
  • Κατάσταση ταμειακών ροών / ρευστότητα
 • Νεκρό σημείο κύκλου εργασιών (break-even point)
 • Ανάλυση ειδών κόστους (παραγωγής, πωλήσεων, λειτουργικό, πάγιο, μεταβλητό, οριακό)
 • Παραγωγικότητα & οικονομίες κλίμακας
 • Αξιολόγηση επενδύσεων
 • Budgeting
 • Δείκτες αποτελεσματικότητας των λειτουργιών και των επενδύσεων και η χρησιμότητά τους για την επιχείρηση (δείκτες κερδοφορίας, ρευστότητας, contribution margin, EBITDA, κ.λπ.)

Πληροφορίες Σεμιναρίου

Κωδικός 213.02
Τίτλος Οικονομικά για Μη Οικονομικούς
Διάρκεια (Δ.Ω.) 16

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το σεμινάριο συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Φόρμα Επικοινωνίας

Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δεν υπάρχει προγραμματισμένο σεμινάριο για το τρέχον εξάμηνο.

Τρέχον Εξάμηνο Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δείτε τα προγραμματισμένα σεμινάρια για το τρέχον εξάμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ