Το ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ, προσφέρει εξειδικευμένα προγράμματα εκπαίδευσης Μη Καταστροφικών Ελέγχων (ΜΚΕ) σε μεθόδους που χρησιμοποιούνται ευρέως στην ελληνική και διεθνή βιομηχανία, ενώ έχει πιστοποιηθεί από το British Institute of Non Destructive Testing (BINDT) ως Εξουσιοδοτημένος Εκπαιδευτικός Οργανισμός (ATO).

Τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα καλύπτουν όλες τις προϋποθέσεις ώστε να οδηγήσουν τον υποψήφιο στην απόκτηση διεθνώς αναγνωρισμένης πιστοποίησης που θα τον καταστήσει ανταγωνιστικό στην αγορά εργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι υποψήφιοι αποκτούν τις απαραίτητες γενικές και ειδικές θεωρητικές γνώσεις για την μέθοδο ΜΚΕ που επιθυμούν, ενώ παράλληλα εφαρμόζουν την μέθοδο με πρακτικές ασκήσεις που υλοποιούνται στα πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια ΜΚΕ του ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ.

Η εκπαιδευτική διαδικασία υποστηρίζεται από εξειδικευμένο εκπαιδευτικό υλικό το οποίο είναι σχεδιασμένο με τρόπο κατάλληλο ώστε να λειτουργεί και ως εγχειρίδιο στην μετέπειτα εργασιακή σταδιοδρομία του καταρτιζόμενου.
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέρουμε αφορούν:

Πιστοποίηση Επαγγελματιών σε Μη Καταστρεπτικούς Ελέγχους

Το ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ έχει αναγνωριστεί από το Institution of Mechanical Engineering (IMechE – Argyll Ruane) της Αγγλίας ως Εξουσιοδοτημένο Εξεταστικό Κέντρο (AEC) και παρέχουμε κατόπιν εξετάσεων Πιστοποίηση Επιθεωρητή Μη Καταστροφικών Ελέγχων κατά τα πρότυπα PCN (ISO 9712) και SNT-TC-1A στις πιο συνήθεις μεθόδους. Η πιστοποίηση προσόντων που θα αποκτήσουν οι Επιθεωρητές ΜΚΕ από το ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ είναι διεθνώς αποδεκτή και μπορεί να αποτελέσει τον καταλύτη για την αύξηση της παραγωγικότητας, της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών επιθεώρησης και της ενίσχυσης του επαγγελματικού τους προφίλ. Παράλληλα η αναγνωρισμένη πιστοποίηση Επιθεωρητή Μη Καταστροφικών Ελέγχων είναι απαραίτητη σε πληθώρα περιπτώσεων για την κατοχύρωση κατασκευαστικών και άλλων έργων από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Σύγχρονα εργαστήρια

Το ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις του διαθέτει σύγχρονα εργαστήρια ΜΚΕ, που είναι πλήρως εξοπλισμένα για την διεξαγωγή ορθής πρακτικής άσκησης και προσομοίωσης συνθηκών εργασίας που μπορεί να αντιμετωπίσει ο καταρτιζόμενος στην επαγγελματική του σταδιοδρομία. Στα εργαστήριά μας οι καταρτιζόμενοι έχουν την ευκαιρία να εφαρμόσουν στην πράξη τη θεωρία που διδάχτηκαν και αποκτούν πολύτιμη εμπειρία. Τα εργαστήρια του ΙΒΕΠΕ ΣΕΒ είναι πιστοποιημένα από τον ΕΟΠΠΕΠ και το BINDT.

 

Τρέχον Εξάμηνο Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δείτε τα προγραμματισμένα σεμινάρια για το τρέχον εξάμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ