Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Έργου MAGICSENS ξεκινά στην Ελλάδα στις 22 Ιουνίου 2020, με θέμα την «Ενίσχυση δεξιοτήτων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την υποστήριξη μαθητών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες» και διοργανώνεται από το ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ και την p-consulting.gr που είναι οι εταίροι του έργου στην Ελλάδα.
Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι χωρίς οικονομική επιβάρυνση και μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης οι συμμετέχοντες θα λάβουν Βεβαίωση Παρακολούθησης. Το MAGIC SENS απευθύνεται σε:
  • Δασκάλους
  • Νηπιαγωγούς
  • Πτυχιούχους Παιδαγωγικών Σχολών
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι συνολικής διάρκειας 5 εβδομάδων (έναρξη 22.06.2020 – λήξη 26.07.2020) και θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης. Παράλληλα, θα υλοποιηθούν 2 online συναντήσεις με την εκπαιδεύτρια κα. Κωνσταντίνα Τερζή (Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής Εκπαίδευσης, M.Sc), και την ομάδα του έργου, στις ακόλουθες ημερομηνίες, προκειμένου να λυθούν οποιεσδήποτε απορίες προκύψουν:

  • 1η online συνάντηση: Δευτέρα, 22.06.2020 και ώρα 18:00 έως 19:30
  • 2η online συνάντηση: Δευτέρα, 06.07.2020 και ώρα 18:00 έως 20:00

Αναλυτικά, οι ενότητες που θα αναπτυχθούν στην online εκπαίδευση MAGICSENS είναι οι ακόλουθες:

Ενότητα 1: Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (22.06.2020 – 28.06.2020)
Ενότητα 2: Γνωστικές και μαθησιακές διεργασίες (29.06.2020 – 05.07.2020)
Ενότητα 3: Καλές πρακτικές στην ενταξιακή εκπαίδευση (06.07.2020 – 12.07.2020)
Ενότητα 4: Εργαλεία και μεθοδολογίες για τη διδασκαλία μαθητών με Ε.Ε.Α. (13.07.2020 – 19.07.2020)
Ενότητα 5: Παρατήρηση και αξιολόγηση της εξέλιξης μαθητών με Ε.Ε.Α. (20.07.2020 – 26.07.2020)

Μάθετε αναλυτικές πληροφορίες για το MAGICSENS στο: https://magicsens.eu/el 

Τρέχον Εξάμηνο Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δείτε τα προγραμματισμένα σεμινάρια για το τρέχον εξάμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ