Το ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ συμμετείχε ενεργά στο Joint Staff Training Event του προγράμματος MagicSens (MAnaging Graduated approach and Including balanced Curriculum for Special Educational Needs Students), που πραγματοποιήθηκε στο Βουκουρέστι στις 20-23 Ιανουαρίου 2020, μαζί με partners από Ρουμανία, Ιρλανδία, Ιταλία και Ελλάδα.

 

Το MagicSens αφορά την ενίσχυση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών, αυτών που εκπαιδεύουν τους εκπαιδευτικούς και όλων των κρίκων της εκπαιδευτικής αλυσίδας για την αντιμετώπιση των νέων με ειδικές ανάγκες, όπως ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και γλωσσικά προβλήματα, ADHD (Διαταραχή υπερκινητικότητας ελλείψεων προσοχής), έλλειψης ASD (διαταραχές του αυτιστικού φάσματος) και οριακής πνευματικής λειτουργίας.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο κύριος στόχος της εκπαιδευτικής δραστηριότητας ήταν η βελτίωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων των εκπαιδευτών σχετικά με το θέμα του έργου και συγκεκριμένα:

  • να αυξήσουν τις γνώσεις σχετικά με τις διάφορες μορφές ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών (Special Educaional Needs - SEN),
  • να βελτιωθεί η προσφορά κατάρτισης και η στοχοθετημένη παροχή σε άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (EEA),
  • να αποκτήσουν δεξιότητες και ικανότητες σχετικά με εργαλεία και μεθοδολογίες για την ενίσχυση των δεξιοτήτων των μαθητών με ΕΕΑ,
  • να προωθήσει την ανταλλαγή και τη σύγκριση μεταξύ επαγγελματιών από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.

Μάθετε περισσότερα για το συγκεκριμένο πρόγραμμα στο: https://magicsens.eu/el/project/#projectactions

Τρέχον Εξάμηνο Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δείτε τα προγραμματισμένα σεμινάρια για το τρέχον εξάμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ