Δηλώστε συμμετοχή στο ΔΩΡΕΑΝ & ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ πρόγραμμα για φοιτητές & ανέργους, που αφορά στην Προώθηση των Εξαγωγών μέσω Ίντερνετ και Κοινωνικών Δικτύων!

 

 

Οι εξαγωγές αποτελούν την κύρια πηγή ανάπτυξης και απασχόλησης για την ΕΕ. Σήμερα, ένας ολοένα αυξανόμενος αριθμός πωλήσεων και εξαγωγών οργανώνονται ηλεκτρονικά. Οι εταιρείες χρειάζονται όλο και περισσότερο επαγγελματίες με υψηλή εξειδίκευση για να εργαστούν στις εξαγωγές μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

 

Το πρόγραμμα DIVET προσφέρει μια τεράστια ευκαιρία για άτομα που ενδιαφέρονται να μάθουν πώς να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να αυξήσουν τις εξαγωγές μιας επιχείρησης. Παρέχει επαγγελματικά προσόντα που έχουν αναπτυχθεί από κοινού από 3 οργανισμούς Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης από 3 χώρες: Το ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ από την Ελλάδα, τον Harmonia1 από τη Βουλγαρία και τον MAKRO από την Τουρκία. Το πρόγραμμα προσφέρει επίσης μια ευκαιρία πιστοποίησης για τις δεξιότητες που θα αποκτηθούν.

Η απόκτηση αυτών του κοινού προφίλ προσόντων έχει συνολική διάρκεια 960 ωρών. Περιλαμβάνει 118 ώρες δια ζώσης κατάρτιση, 362 ώρες e-learning καθώς και 480 ώρες εγγυημένης πρακτικής κατάρτισης σε επιχείρηση που εργάζεται στον εν λόγω τομέα. H κατάρτιση μέσω e-learning θα πραγματοποιηθεί στην Αγγλική γλώσσα.

 

28 θα είναι οι επιτυχόντες του προγράμματος και 2 από αυτούς θα έχουν επίσης την ευκαιρία να κάνουν πρακτική άσκηση στο εξωτερικό!

Σκοπός του προγράμματος σπουδών του κοινού προφίλ προσόντων του DIVET είναι οι συμμετέχοντες να:
 • Μπορούν να αναγνωρίζουν την αξία του προϊόντος που θέλουν να πουλήσουν (υπολογισμός τιμής του στις εξαγωγές).
 • Κατανοούν τις βασικές αρχές που διέπουν τις διαδικασίες εξαγωγών και θα είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τα αντίστοιχα εργαλεία/μέσα.
 • Γνωρίζουν τα βασικά ζητήματα σε σχέση με τις διατάξεις που διέπουν τις εξαγωγές (εμπορική νομοθεσία), ενώ θα κατανοούν και θα αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητά τους κατά την εξαγωγική διαδικασία.
 • Κατανοούν και θα εφαρμόζουν αρχές/διαδικασίες για αποτελεσματική επιχειρηματική επικοινωνία.
 • Είναι σε θέση να συλλέγουν και να διαχειρίζονται δεδομένα που θα βοηθούν και θα υποστηρίζουν την εξαγωγική διαδικασία.
 • Κατανοούν και να εφαρμόζουν τις βασικές αρχές του μάρκετινγκ (Μάρκετινγκ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με λίστα διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, email analytics & automation).
 • Μπορούν να διαχειρίζοται κοινωνικά μέσα δικτύωσης (Facebook, Linkedin, Instagram, YouTube, Twitter) για τη διοργάνωση μιας εκστρατείας μάρκετινγκ σχετικής με τις εξαγωγές.
 • Είναι σε θέση να χρησιμοποιούν πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου (Amazon, eBay, etcy.com) για την εξαγωγή προϊόντων.
 • Μπορούν να διαχειρίζονται τον ιστότοπο της εταιρίας, ώστε να διευκολύνεται η διαδικασία εξαγωγών.
 • Κατανοούν και να εφαρμόζουν τις βασικές αρχές SEO (Search Engine Optimization/Βελτιστοποίηση Μηχανών Αναζήτησης).
 • Μπορούν να εφαρμόουν στρατηγικές ώστε να διαχειρίζονται πιο αποτελεσματικά το χρόνο και την ενέργειά τους.
 • Μπορούν να αναλύσουν πολύπλοκα θέματα, να εντοπίσουν την πηγή ενός προβλήματος και να δημιουργήσουν αποτελεσματικές λύσεις (Επίλυση Προβλημάτων και Αναλυτικές Δεξιότητες).
 • Μπορούν να αναλογιστούν και να αναπτύξουν θεματικές γύρω από τη δημιουργικότητα και την καινοτομία (Δημιουργικότητα).
 • Μπορούν να αναγνωρίζουν περιπτώσεις όπου πρέπει να αντιδράσουν με ευελιξία, να εντοπίσουν τις προσωπικές τους ικανότητες, να προσαρμόζονται στις αλλαγές, και να αποφασίζουν πώς θα τις βελτιώσουν (Ευελιξία).
Το κοινό προφίλ προσόντων προσφέρεται εντελώς δωρεάν μόνο για το έτος 2020. Προκειμένου να είναι επιλέξιμοι, οι υποψήφιοι πρέπει να είναι Φοιτητές ή Άνεργοι, να έχουν γνώση αγγλικών τουλάχιστον σε επίπεδο Β1 και βασικών δεξιοτήτων πληροφορικής (Βασικές γνώσεις υλικού και λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών / Βασικές γνώσεις υλικού και λογισμικού κινητών συσκευών / Βασικές γνώσεις του Διαδικτύου).

 

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟ: www.divet.eu 

 

Τρέχον Εξάμηνο Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δείτε τα προγραμματισμένα σεμινάρια για το τρέχον εξάμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ