Το ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ συμμετείχε επιτυχώς στην 3η διεθνή συνάντηση του προγράμματος DIVET, που διοργανώθηκε στην Κωνσταντινούπολη στις 21-22 Νοεμβρίου 2019.

 

Το DIVET στοχεύει στην ανάπτυξη κοινών προσόντων για το επαγγελματικό προφίλ του εμπειρογνώμονα των εξαγωγών, μέσω του Διαδικτύου και των κοινωνικών μέσων δικτύωσης. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι εταίροι οριστικοποίησαν το πρόγραμμα σπουδών και το σχετικό εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο διαρθρώνεται σε 3 τομείς προσόντων (skills):

  • Export Related Skills (Η διασφάλιση της γνώσης σχετικά με το προς πώληση προϊόν και ο υπολογισμός της τιμής του στις εξαγωγές, η κατανόηση των βασικών αρχών των διαδικασιών εξαγωγής και η δυνατότητα χρήσης βασικών εργαλείων, η γνώση κύριων ζητημάτων που σχετίζονται με τη νομοθεσία των εξαγωγών και η σημασία της για τις διεργασίες εξαγωγής, η απόκτηση ικανότητας εφαρμογής των αρχών αποτελεσματικής επικοινωνίας μεταξύ των επιχειρήσεων και η ικανότητά τους να συλλέγουν και να διαχειρίζονται δεδομένα που θα υποστηρίζουν τις εξαγωγές.)
  • Marketing Related Skills (Η κατανόηση και εφαρμογή των βασικών αρχών του μάρκετινγκ, Email Marketing - Δημιουργία και χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, Email Analytics και αυτοματοποίηση, διαχείριση στρατηγικών κοινωνικών μέσων δικτύωσης (Facebook, Linkedin, Instagram, YouTube, Twitter, Amazon, E-Bay, etcy.com) για την εξαγωγή προϊόντων, διαχείριση εταιρικού website προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία εξαγωγής και η εφαρμογή βασικών αρχών βελτιστοποίησης μηχανών αναζήτησης.)
  • Soft Skills (Η δυνατότητα εφαρμογής στρατηγικών αποτελεσματικής διαχείρισης χρόνου, ο χειρισμός πολύπλοκων ζητημάτων, να διερευνήσετε περίπλοκα ζητήματα (problem solving - analytical skills), η ορθή λήψη αποφάσεων και η ανάπτυξη αποτελεσματικών λύσεων, η διαδικασία εύρεσης νέων ιδεών και η ανάπτυξη της δημιουργικότητας, η απόκτηση ευελιξίας στην αντιμετώπιση καταστάσεων, η προσαρμογή στις αλλαγές και η ανάγκη για συνεχή βελτίωση.)
Τα μαθήματα αναμένεται να ξεκινήσουν από τις αρχές Φεβρουαρίου του 2020. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος: http://divet.eu/

Τρέχον Εξάμηνο Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δείτε τα προγραμματισμένα σεμινάρια για το τρέχον εξάμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ