Στις 2 Σεπτεμβρίου 2019 έλαβε χώρα με επιτυχία η συνάντηση των εταίρων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος MagicSens, το οποίο αφορά την ενίσχυση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών, αυτών που εκπαιδεύουν τους εκπαιδευτικούς και όλων των κρίκων της εκπαιδευτικής αλυσίδας για την αντιμετώπιση των νέων με ειδικές ανάγκες, όπως ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και γλωσσικά προβλήματα, ADHD (Διαταραχή υπερκινητικότητας ελλείψεων προσοχής), έλλειψης ASD (διαταραχές του αυτιστικού φάσματος) και οριακής πνευματικής λειτουργίας.

H συνάντηση είχε διάρκεια 2 ημέρες, από 2 έως 3 Σεπτεμβρίου 2019 και πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα στα γραφεία της π-consulting, που είναι ο ένας από τους 2 Έλληνες εταίρους μαζί με το ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ. Οι συμμετέχοντες της συνάντησης ήταν όλοι οι εταίροι από  Ιρλανδία, Ιταλία, Ρουμανία και Ελλάδα. Στα πλαίσια της συνάντησης, συμμετείχαν επίσης και οι εκπαιδευτικοί του προγράμματος, οι οποίοι κατέχουν βαθιά γνώση και εμπειρεια στο θέμα των μαθησιακών δυσκολιών. Η συνάντηση αφορούσε τη χαρτογραφηση των βασικών διαδικασιών και τη δημιουργία χρονοδιαγράμματος για την πορεία του εν λόγω προγράμματος. Οι ανωτέρω διαδικασίες συντέλεσαν στην ενίσχυση του καλού κλίματος συνεργασίας μεταξύ των μελών της ομάδας.

Τρέχον Εξάμηνο Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δείτε τα προγραμματισμένα σεμινάρια για το τρέχον εξάμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ