Χειριστές Εργαλειομηχανών - Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Ψηφιακά Καθοδηγούμενων Εργαλειομηχανών (NC - CNC)

Σκοπός

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η επαγγελματική κατάρτιση των χειριστών συμβατικών εργαλειομηχανών, ώστε να μπορέσουν να περάσουν στη χρήση (χειρισμό-βασικό προγραμματισμό) εργαλειομηχανών CNC.

Το σεμινάριο πρέπει να θεωρείται ως εισαγωγικό στον τομέα του προγραμματισμού και χειρισμού εργαλειομηχανών CNC και αποσκοπεί στην μετάδοση βασικών γνώσεων κυρίως για μηχανές μικρού αριθμού αξόνων (2-2,5) και βασικές γεωμετρίες κομματιών. Κομμάτια τέτοιου είδους μπορούν γενικά να κατασκευαστούν από απλές εντολές κώδικα G. Ο κώδικας αυτός μπορεί να προκύψει είτε με απευθείας προγραμματισμό στον controller της μηχανής, είτε μέσω κάποιου συστήματος CAD/CAM. Λόγω της απλότητας επιτρέπεται να επέμβει ο χειριστής του μηχανήματος για διορθώσεις.

Το σεμινάριο αυτό θα φανεί ιδιαίτερα χρήσιμο σε επιχειρήσεις που επιθυμούν την στελέχωση τμημάτων παραγωγής με χειριστές εργαλειομηχανών CNC ή που επιθυμούν να επενδύσουν σε αυτήν την τεχνολογία με επιμόρφωση και κατάρτιση υπάρχοντος προσωπικού με εμπειρία σε συμβατικές εργαλειομηχανές.

Σε ποιους απευθύνεται

 • Χειριστές συμβατικών εργαλειομηχανών
 • Επιχειρήσεις που επιθυμούν την στελέχωση τμημάτων παραγωγής με χειριστές εργαλειομηχανών CNC ή επιθυμούν να επενδύσουν σε αυτή την τεχνολογία.
 • Άτομα που θα στελεχώσουν γραφεία μελετών που, πέρα από τη σχεδίαση, ασχολούνται με την προετοιμασία κώδικα NC με σκοπό τη μεταφορά του σε αντίστοιχες εργαλειομηχανές.

Περιεχόμενα Σεμιναρίου

Το σεμινάριο αποτελεί εισαγωγή στην τεχνολογία συστημάτων Computer Aided Manufacturing (CAM) και των εργαλειομηχανών καθοδηγούμενων από ψηφιακό αριθμητικό έλεγχο ( Computer Numerical Control)

Εστιάζεται στις βασικές έννοιες λειτουργίας, χειρισμού και προγραμματισμού εργαλειομηχανών CNC για τεμάχια χωρίς πολύ μεγάλη πολυπλοκότητα.

 • Αρχές λειτουργίας εργαλειομηχανών CNC. Ιστορική εξέλιξη των CNC. Διαφορές τους με συμβατικές εργαλειομηχανές. Βασικά μέρη. Πεδίο εφαρμογών. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα
 • Συστήματα συντεταγμένων. Καρτεσιανές και πολικές συντεταγμένες. Αρχές τριγωνομετρίας
 • Τύπος εργαλειομηχανών - άξονες κίνησης - Μηδενισμός κέντρων
 • Βασικές αρχές προγραμματισμού εργαλειομηχανών. Ο κώδικας G.
 • Μεθοδολογίες προγραμματισμού -χρήση υποπρογραμμάτων - ρουτινών
 • Βοηθητικές εντολές εργαλειομηχανών
 • Εργαλεία. Τύποι, κατηγορίες, ρυθμίσεις, διορθώσεις προγράμματος λόγω γεωμετρίας εργαλείου. Είδη φθοράς
 • Εισαγωγή στη σχεδίαση εξαρτημάτων με CAD
 • Συστήματα CAD/CAM - αυτοματοποίηση της διαδικασίας παραγωγής κώδικα.
 • Οργάνωση - τυποποίηση - αρχειοθέτηση προγραμμάτων. Σύνδεση με εργαλειομηχανές.

Πληροφορίες Σεμιναρίου

Κωδικός 114.04
Τίτλος Χειριστές Εργαλειομηχανών - Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Ψηφιακά Καθοδηγούμενων Εργαλειομηχανών (NC - CNC)
Διάρκεια (Δ.Ω.) 20

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το σεμινάριο συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Φόρμα Επικοινωνίας

Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δεν υπάρχει προγραμματισμένο σεμινάριο για το τρέχον εξάμηνο.
FaLang translation system by Faboba

Τρέχον Εξάμηνο Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δείτε τα προγραμματισμένα σεμινάρια για το τρέχον εξάμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ