ΕΛΟΤ HD 384 - Έλεγχοι Εγκαταστάσεων και Ηλεκτρολογική Νομοθεσία στην Πράξη

Σκοπός

Να καταρτιστούν οι εκπαιδευόμενοι στις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ 384 για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, καθώς και στην ισχύουσα ηλεκτρολογική Νομοθεσία που τις διέπει, με εστίαση σε πρακτικές εφαρμογές και ανάγκες. Να ενημερωθούν στο τι αλλάζει και πώς μπορούν να αξιοποιήσουν στοιχεία του προτύπου στους ελέγχους των εγκαταστάσεων. Επίσης, να ενημερωθούν για τις τελευταίες νομοθετικές εξελίξεις, όπως η νέα ΚΥΑ για τις διατάξεις διαφορικού ρεύματος (ΔΔΡ) και να ευαισθητοποιηθούν στις υπευθυνότητες της ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

Σε ποιους απευθύνεται

Σε εργολήπτες ηλεκτρολόγους, ηλεκτρολόγους μηχανικούς, προϊσταμένους τμημάτων ηλεκτρολογικής συντήρησης και σε όσους εκτελούν επεμβατικές ενέργειες ή συμμετέχουν ενεργά σε διαδικασίες μελέτης, εγκατάστασης, επίβλεψης, συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.

Περιεχόμενα Σεμιναρίου

 • Εισαγωγή, το νομοθετικό πλαίσιο που καθιέρωσε το πρότυπο, γενικά περί προτύπων, περιγραφή της δομής του ΕΛΟΤ HD 384.
 • Βασικοί όροι και ορισμοί από το πρότυπο.

 • Μέτρα προστασίας από ηλεκτροπληξία, νέες απαιτήσεις που προκύπτουν από το πρότυπο και από την νέα ΚΥΑ για τις ΔΔΡ.

 • Μέτρα προστασίας από πυρκαγιά από ηλεκτρικά αίτια, νέες απαιτήσεις που προκύπτουν από το πρότυπο.

 • Οι νέες απαιτήσεις για την επιλογή και την εγκατάσταση ηλεκτρολογικών υλικών.

 • Χώροι με ειδικές απαιτήσεις. Διαφορές ΚΕΗΕ και ΕΛΟΤ HD 384, βασικές περιπτώσεις από την πράξη.

 • Η νέα και η παλιά ΚΥΑ για τις ΔΔΡ και την θεμελιακή γείωση.

 • Η ισχύουσα νομοθεσία για τον κρατικό ποιοτικό έλεγχο ηλεκτρολογικών εργασιών και ηλεκτρολόγων.

 • Οι απαιτήσεις του Προεδρικού Διατάγματος 108 για τους ηλεκτρολόγους.

 • Έλεγχοι ηλεκτρικών εγκαταστάσεων με συμπλήρωση του νομοθετημένου πρωτοκόλλου ελέγχου για αρχικούς ελέγχους και επανελέγχους με βάση το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και την νέα Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ).

 • Περιεκτική ανάλυση των οπτικών ελέγχων, πρακτικές δοκιμές και μετρήσεις με σύγχρονα όργανα, αξιολόγηση – καταγραφή αποτελεσμάτων.

 • Εισαγωγικές παρουσιάσεις, για διατάξεις εντοπισμού σφάλματος ηλεκτρικού τόξου (AFDD), για προστασία από κρουστικές υπερτάσεις (SPDs), για βιολογικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και για έξυπνες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις (ΚΝΧ).

 • Συμπεράσματα, ανακεφαλαίωση βασικών θεμάτων.

 

Πληροφορίες Σεμιναρίου

Κωδικός 103.05
Τίτλος ΕΛΟΤ HD 384 - Έλεγχοι Εγκαταστάσεων και Ηλεκτρολογική Νομοθεσία στην Πράξη
Διάρκεια (Δ.Ω.) 24

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το σεμινάριο συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Φόρμα Επικοινωνίας

Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δεν υπάρχει προγραμματισμένο σεμινάριο για το τρέχον εξάμηνο.

Τρέχον Εξάμηνο Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δείτε τα προγραμματισμένα σεμινάρια για το τρέχον εξάμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ