Σύγχρονη Διοίκηση Εργαστηρίου

Στη σημερινή παγκοσμιοποιημένη και εξαιρετικά ανταγωνιστική αγορά υπηρεσιών εργαστηριακών δοκιμών, μόνο εργαστήρια με ισχυρή υποδομή και ικανή διαχείριση και προσωπικό μπορούν να επιβιώσουν.

Ο βιομηχανικός τομέας, η περιβαλλοντική παρακολούθηση, η φαρμακευτική βιομηχανία, οι βιομηχανίες τροφίμων και οι εγκληματολογικές έρευνες βασίζονται σε αποτελέσματα εργαστηριακών δοκιμών. Είναι επομένως ζωτικής σημασίας τα εργαστήρια να λειτουργούν υπό αυτές τις συνθήκες που θα εγγυώνται ακριβή αποτελέσματα που έχουν πραγματική αξία για τους πελάτες τους.

Θέματα που σχετίζονται με τον επιχειρηματικό σχεδιασμό, τη διασφάλιση ποιότητας, την κατάρτιση προσωπικού και τη συνεχιζόμενη επάρκεια, την επιλογή μεθόδων και την καταλληλόλητα του σκοπού τους, την επικύρωση μεθόδων, την υπεργολαβία, τη διαχείριση έργων, τις μη συμμορφώσεις, την διερεύνηση αποκλίσεων από την ποιότητα, θα εξεταστούν λεπτομερώς σε αυτό το σεμινάριο.

Αυτό το σεμινάριο δίνει έμφαση στα μέτρα που μπορούν να λάβουν οι επικεφαλής εργαστηρίων για να διασφαλίσουν την ποιοτική απόδοση τόσο στο εργαστήριο, όσο και στο προσωπικό του, διατηρώντας παράλληλα τη συνολική αποτελεσματικότητα κόστους της λειτουργίας. Το σεμινάριο επικεντρώνεται στον σχεδιασμό του φόρτου εργασίας του εργαστηρίου και στον έλεγχο του προϋπολογισμού με τη χρήση βασικών δεικτών απόδοσης (KPIs).

Επιπλέον, το σεμινάριο καλύπτει την παρακολούθηση του προϋπολογισμού σε πραγματικό χρόνο χρησιμοποιώντας εργαστηριακό σύστημα διαχείρισης πληροφοριών (LIMS), ελαχιστοποιώντας το κόστος εφαρμόζοντας εναλλακτικές αναλυτικές μεθόδους και στρατηγική για την ανάπτυξη προηγμένων τεχνολογιών αναλυτικών πρωτοκόλλων στο χαμηλότερο δυνατό κόστος.

Σε ποιους απευθύνεται

Αυτό το σεμινάριο παρέχει μια επισκόπηση όλων των σημαντικών πτυχών της σύγχρονης εργαστηριακής διαχείρισης για διευθυντές εργαστηρίων, επιβλέποντες, χημικούς, χημικούς μηχανικούς, αναλυτές και άλλους επιστήμονες.

Εκπαιδευτικοί στόχοι

 • Να εφαρμόστε αποτελεσματικές τεχνικές εργαστηριακής διαχείρισης για να διαφοροποιηθεί το εργαστήριο από τον ανταγωνισμό
 • Να αναπτύξτε τις δεξιότητες για κατανόηση και ικανοποίηση των πραγματικών αναγκών των πελατών
 • Να τελειοποιήστε τις δεξιότητές σας να ανταποκρίνεστε σε διαφορετικές απαιτήσεις της αγοράς εγκαίρως και αποτελεσματικά
 • Να εφαρμόστε σύγχρονες φιλοσοφίες διαχείρισης στο εργαστήριό σας
 • Να δώσετε λύσεις στα διαχειριστικά σας προβλήματα
 • Να ορίστε και εστιάστε στην αποστολή του εργαστηρίου
 • Να βελτιώστε τις ικανότητες να ακούτε και να επικοινωνείτε
 • Να παρακινήστε το προσωπικό και να δημιουργήστε ομάδες
 • Να εφαρμόστε και να αποκτήστε μια εις βάθος γνώση σχετικά με τον προγραμματισμό και τον προϋπολογισμό αναλώσιμων, υλικών και εξοπλισμού εργαστηρίου
 • Να διακρίνετε τον αποτελεσματικό έλεγχο διαχείρισης μέσω προϋπολογισμού, παρακολούθησης προϋπολογισμού και διαδικασίας ελέγχου, παρακολούθησης δαπανών, διακυμάνσεων ανάλυση και λήψη διορθωτικών ενεργειών

Περίγραμμα σεμιναρίου

 • Αναλυτικά εργαστήρια, μέγεθος και τύποι. Ταξινόμηση Αναλυτικών Εργαστήριων. Ο Ρόλος των Αναγκών στον Επιχειρηματικό Κύκλο
 • Το Αναλυτικό Εργαστήριο ως Επιχειρηματική Δραστηριότητα
 • Όραμα και αποστολή, στόχοι, προγραμματισμός και οργάνωση (ή αναδιοργάνωση) του αναλυτικού εργαστηρίου
 • Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού για το Αναλυτικό Εργαστήριο: Πρόσληψη και Στελέχωση
 • Διαχείριση Επικοινωνίας: Επικοινωνίες και προσδοκίες
 • Εισαγωγή στον προϋπολογισμό
 • Προϋπολογισμός & Διαχείριση Εργαστηρίου Οικονομική διαχείριση: Έξοδα και προϋπολογισμός κεφαλαίου, έλεγχος κόστους
 • Διαχείριση αγορών και εισερχόμενης εφοδιαστικής: Επενδύσεις κεφαλαίου, Αγορά ακριβών μέσων και εξοπλισμού
 • Αναλυτική διαχείριση εργαστηριακού χώρου: Σχεδιασμός και διαχείριση φυσικού εργαστηριακού χώρου
 • Διοίκηση και ηγεσία: Οργάνωση και λήψη αποφάσεων Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού για το Εργαστήριο Αναλυτικής: Τοποθέτηση, Ενσωμάτωση, Κατάρτιση, Ανάπτυξη, Αξιολόγηση Επιδόσεων, Κίνητρα και Διατήρηση Προσωπικού
 • Προσέγγιση για τη βελτίωση του εργαστηρίου ανάλυσης
 • Συγκριτική αξιολόγηση

Πληροφορίες Σεμιναρίου

Κωδικός 210.21
Τίτλος Σύγχρονη Διοίκηση Εργαστηρίου
Διάρκεια (Δ.Ω.) 16

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το σεμινάριο συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Φόρμα Επικοινωνίας

Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δεν υπάρχει προγραμματισμένο σεμινάριο για το τρέχον εξάμηνο.

Δείτε όλα τα σεμινάρια της κατηγορίας Ποιότητα και Βελτίωση Διεργασιών

Τρέχον Εξάμηνο Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δείτε τα προγραμματισμένα σεμινάρια για το τρέχον εξάμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ