Εκπαίδευση Εσωτερικών Επιθεωρητών Συστημάτων Διαχείρισης για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία κατά ISO 45001:2018

 

 Σκοπός

 

 • Να κατανοήσουν οι συμμετέχοντες τις απαιτήσεις και τα περιεχόμενα του προτύπου ISO 45001:2018
 • Να αντιληφθούν πως οι απαιτήσεις του προτύπου ενσωματώνονται στα Συστήματα Διαχείρισης για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία
 • Να κατανοήσουν τη διεργασιοκεντρική προσέγγιση στα Συστήματα Διαχείρισης για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία
 • Να εξασκηθούν στη διενέργεια όλων των φάσεων μίας εσωτερικής επιθεώρησης συστήματος διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (σχεδιασμός, εκτέλεση, αναφορά, καταγραφή, παρακολούθηση, κλείσιμο)
 • Να εξασκηθούν στην παρακολούθηση & στην τήρηση ενός Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία
 • Να γνωρίσουν μεθόδους βελτίωσης των Συστημάτων Διαχείρισης
Σε ποιους απευθύνεται

Σε στελέχη επιχειρήσεων που επιθυμούν να ασχοληθούν με την  Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία και την διεξαγωγή εσωτερικών επιθεωρήσεων σε Συστήματα Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία ή σε άτομα που εμπλέκονται σε διάφορες φάσεις εφαρμογής ενός Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία.

Περιεχόμενα Σεμιναρίου

 • Επισκόπηση του Προτύπου ISO45001:2018
 • Έννοιες και ορισμοί
 • Απαιτήσεις του Προτύπου ISO 45001:2018
 • Αναγνώριση κινδύνων και απειλών
 • Απαιτούμενες τεκμηριωμένες πληροφορίες Συστήματος Διαχείρισης για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία
 • Παρακολούθηση και τήρηση Συστήματος Διαχείρισης για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία
 • Σχεδιασμός, Προετοιμασία, Διενέργεια Εσωτερικών Επιθεωρήσεων

Πληροφορίες Σεμιναρίου

Κωδικός 210.08
Τίτλος Εκπαίδευση Εσωτερικών Επιθεωρητών Συστημάτων Διαχείρισης για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία κατά ISO 45001:2018
Διάρκεια (Δ.Ω.) 16

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το σεμινάριο συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Φόρμα Επικοινωνίας

Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δεν υπάρχει προγραμματισμένο σεμινάριο για το τρέχον εξάμηνο.

Δείτε όλα τα σεμινάρια της κατηγορίας Ποιότητα και Βελτίωση Διεργασιών

Τρέχον Εξάμηνο Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δείτε τα προγραμματισμένα σεμινάρια για το τρέχον εξάμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ