Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14000, EMAS)

Σκοπός

 • Να κατανοήσουν οι συμμετέχοντες τις απαιτήσεις και τα περιεχόμενα του προτύπου ISO 14001:2004 και τις αλλαγές του ISO 14001:2015 DIS
 • Να αντιληφθούν πως οι απαιτήσεις του προτύπου ενσωματώνονται στα Συστήματα Διαχείρισης Περιβάλλοντος
 • Να κατανοήσουν τη διεργασιοκεντρική προσέγγιση στα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας
 • Να εξασκηθούν στη διενέργεια όλων των φάσεων μίας εσωτερικής επιθεώρησης συστήματος διαχείρισης ποιότητας (σχεδιασμός, εκτέλεση, αναφορά, καταγραφή, παρακολούθηση, κλείσιμο)
 • Να εξασκηθούν στην παρακολούθηση & στην τήρηση ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας
 • Να γνωρίσουν μεθόδους βελτίωσης των Συστημάτων Διαχείρισης

Σε ποιους απευθύνεται

Σε στελέχη επιχειρήσεων που επιθυμούν να ασχοληθούν με το σύστημα διαχείρισης περιβάλλοντος και την διεξαγωγή εσωτερικών επιθεωρήσεων, σε Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σε Υπεύθυνους Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος, σε Υπεύθυνους ποιότητας, σε άτομα που εμπλέκονται σε διάφορες φάσεις εφαρμογής ενός Συστήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος.

Περιεχόμενα Σεμιναρίου

 • Εισαγωγικές Έννοιες - Περιβαλλοντική διαχείριση
 • Οφέλη από την εφαρμογή του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
 • Κατανόηση περιβαλλοντικών θεμάτων και επιπτώσεων
 • Αναγνώριση και ανάλυση των διεργασιών
 • Απαιτήσεις του Προτύπου ΕΝ ISO 14001: 2004 
 • Απαιτήσεις του Προτύπου ISO/IEC 19011:2002 
 • Απαιτήσεις του Προτύπου EN ISO 14001:2015Σχεδιασμός, Προετοιμασία, Διενέργεια Εσωτερικών Επιθεωρήσεων
 • Παρακολούθηση και τήρηση Συστήματος Ποιότητας
 • Τρόποι βελτίωσης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

Πληροφορίες Σεμιναρίου

Κωδικός 210.04
Τίτλος Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14000, EMAS)
Διάρκεια (Δ.Ω.) 16

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το σεμινάριο συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Φόρμα Επικοινωνίας

Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δεν υπάρχει προγραμματισμένο σεμινάριο για το τρέχον εξάμηνο.

Δείτε όλα τα σεμινάρια της κατηγορίας Ποιότητα και Βελτίωση Διεργασιών

Τρέχον Εξάμηνο Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δείτε τα προγραμματισμένα σεμινάρια για το τρέχον εξάμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ